Antreprenorii români vor avea posibilitatea de a accesa și în anul 2018 numeroase programe de finanțare din fonduri nerambursabile, fie că sunt fonduri europene sau fonduri naționale. Tocmai de aceea, discutăm în cadrul acestui articol despre cele cinci etape pe care orice proiect le va parcurge, indiferent de tipul de finanțare pe care o urmărești sau de specificul afacerii tale. Indiferent de toate aceste particularități, orice proiect parcurge un număr de cinci etape.
Astfel, indiferent de vechimea societății, locul de implementare al proiectului, valoarea finanțării atrase, trebuie să știi că proiectul tăi va parcurge un număr de cinci etape. De asemenea, atunci când, la finalizarea unui proiect, vrei să pregătești o nouă investiție și să soliciți iarăși un ajutor nerambursabil, cele cinci etape detaliate mai jos vor fi reluate.

 

1. Etapa de identificare

 

Elementul central al acestei etape îl constituie identificarea sursei de finanțare optime pentru afacerea ta, în funcție de specificul investiției pe care o pregătești.

Astfel, orice proiect va demara cu o analiză a problemelor, nevoilor, necesităților societății sau a grupului țintă pentru care proiectul se pregătește. Cu alte cuvinte, în această etapă va trebui să răspunzi unei întrebări simple?

Care este problema / necesitatea pe care acest proiect o va rezolva?

În cazul în care nu poți identifica o nevoie, înseamnă că ești într-o situație ideală în care toate lucrurile se întâmplă așa cum ar trebui, iar tu nu trebuie să schimbi sau să îmbunătățești niciun aspect al afacerii tale.

În mod evident, nu te vei regăsi în această situație, ba din contră. Este foarte probabil să identifici un număr atât de mare de probleme pe care trebuie să le elimini sau oportunități pe care trebuie să le fructifici, încât va fi necesar să le prioritizezi.

Spre exemplu, afacerea ta se poate confrunta cu următoarele probleme, iar mai jos amintim doar trei probleme frecvente:

 • personal slab calificat;
 • echipamente învechite;
 • prezență slabă pe piață.

Totuși, un program de finanțare are direcții clare privind investițiile pe care le poate susține, astfel că nu vei putea obține, în cadrul aceluiași proiect, fonduri pentru a rezolva probleme atât de diferite. Prin urmare, va trebui să stabilești care este problema cea mai mare a afacerii tale și să concentrezi întregul efort pentru obținerea unei finanțări cu ajutorul căreia să o elimini.

Ideea de proiect rezultă, în mod firesc, tocmai din această analiză a problemelor. Prin urmare, ideea de proiect se construiește în jurul soluției identificate pentru eliminarea problemei respective.

După ce problema principală a afacerii tale este identificată, va trebui să identifici programul de finanțare adecvat.

Finanțările nerambursabile sunt diferite, tocmai de aceea trebuie să dedici o atenție deosebită identificării programului de finanțare optim afacerii tale. Principalele criterii în funcție de care îți vei alege programul de finanțare sunt următoarele:

 • sursa de finanțare: fonduri naționale sau fonduri europene;
 • locul de implementare al proiectului: fonduri pentru mediul rural și fonduri pentru mediul urban;
 • vechimea societății solicitante: fonduri pentru firme start-up și fonduri pentru firme cu istoric;
 • valoarea contribuției proprii: fonduri de 100% și fonduri care necesită o contribuție proprie din partea beneficiarului;
 • forma de organizare juridică a solicitantului: persoană fizică autorizată (PFA), societate cu răspundere limitată (SRL), etc.

Cu toate acestea, cel mai important criteriul în funcție de care vei alege programul de finanțare optim este tocmai activitatea pe care vrei să o desfășori, respectiv codul CAEN.

2. Pregătirea proiectului

După ce ideea de proiect a fost identificată, iar sursa de finanțare optimă a fost găsită, va trebui să analizezi condițiile în care poți accesa acele fonduri nerambursabile, iar pentru asta va trebui să ții cont de următoarele aspecte:

 • condițiile de eligibilitate sunt menționate în ghidul solicitantului al măsurii identificate, iar dacă le respecți înseamnă că ești eligibil pentru a cere această finanțare. Totuși, fiecare program are un ghid propriu, prin urmare și condițiile de eligibilitate pot fi diferite de la un caz la altul;
 • rezervă-ți suficient timp pentru a pregăti documentația solicitată. În cele mai multe cazuri, vei avea nevoie de cel mult 30 de zile pentru a obține și a pregăti documentele cerute;
 • respectă termenul limită pentru depunerea cererii de finanțare. Chiar dacă ai o documentație completă, proiectul tău nu va fi nici măcar luat în calcul dacă îl transmiți după expirarea termenului limită.

Întotdeauna, pregătirea proiectului înseamnă pregătirea a trei categorii de documente:

 • planul de afaceri;
 • cererea de finanțare;
 • documentele suport.

Planul de afaceri și cererea de finanțare sunt documente standardizate, a căror structură și instrucțiuni de completare sunt prezentate pe larg în cadrul ghidului solicitantului. În mod evident, ele diferă de la un program de finanțare la altul sau chiar în cadrul aceluiași program de finanțare, de la o sesiune la alta.

În timp ce planul de afaceri este un document complex, ce solicită informații diverse privind investiția necesară, prezentarea afacerii sau prognozele financiare, cererea de finanțare este doar un rezumat al întregului proiect.

Documentele suport pot suferi modificări majore de la o finanțare la alta. Aceste documente sunt cerute în funcție de complexitatea programului de finanțare, a condițiilor specifice ale planului de afaceri, a vechimei firmei și așa mai departe.

Unele dintre aceste documente se află deja în posesia beneficiarului, în timp ce altele se vor obține special cu ocazia depunerii cererii de finanțare.

În principiu, documentele suport cerute la depunerea unui proiect sunt următoarele:

 • certificatul de înmatriculare;
 • actul constitutiv sau statutul societății;
 • certificatul constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului;
 • oferte financiare și tehnice pentru achizițiile propuse prin cadrul proiectului;
 • cartea de identitate a reprezentantului legal al societății;
 • declarații pe proprie răspundere prin care se confirmă îndeplinirea condițiilor cerute;
 • documente pentru locul de implementare propus (contracte de închiriere, comodat, concesiune, proprietate, etc).

Specificul pregătirii unui proiect poate face ca solicitantul să apeleze la serviciile unei firme de consultanță specializată în obținerea unor astfel de finanțări nerambursabile. O firmă de consultanță va putea face recomandări în privința îmbunătățirii șanselor de a primi finanțare și va putea evita cele mai frecvente greșeli făcute în etapa de pregătire a documentației.

Deși nu este niciodată obligatorie, firma de consultanță se dovedește foarte utilă, specialiștii acesteia având experiența și cunoștințele necesare pentru a pregăti corect și la timp documentația necesară.

În mod evident, colaborarea cu o firmă de consultanță implică și costuri, însă ele sunt decontate, în limita unor plafoane stabilite în cadrul ghidului solicitantului, însă doar după ce proiectul este declarat câștigător, iar contractul de finanțare este încheiat efectiv.

Prin urmare, în cazul în care finanțarea nu este obținută, banii plătiți firmei de consultanță nu se vor recupera din cadrul ajutorului financiar nerambursabil.

Prin urmare, în timp ce serviciile de consultanță sunt necesare și recomandate, condițiile colaborării trebuie discutate cu atenție, astfel încât riscurile asumate de către fiecare parte să fie echitabile.

Atunci când documentația este completă, consultantul sau chiar reprezentantul societății trebuie să transmită în format electronic planul de afaceri, cererea de finanțare, dar și celelalte documente cerute.

3. Etapa de evaluare a proiectului

După ce proiectul a fost încărcat în format electronic și transmis către finanțator, acesta intră automat într-un proces de evaluare.

Se verifică îndeplinirea condițiilor de eligibilitate, așa cum au fost stabilite prin intermediul ghidului solicitantului, precum și existența tuturor documentelor solicitate.

După aceea, proiectul va fi verificat din punct de vedere tehnic și economic, ceea ce înseamnă că soluțiile tehnice prezentate, dar și bugetul vor fi analizate cu o atenție sporită.

În cazul în care sunt necesare clarificări suplimentare, evaluatorii vor solicita reprezentantului legal al societății să ofere, într-un termen precis, informațiile necesare.

După analiza tuturor informațiilor furnizate de către solicitant se va acorda un punctaj proiectului, întocmindu-se, cu această ocazie un raport de evaluare al proiectelor depuse.

Totuși, finanțarea disponibilă este limitată, iar în cele mai multe cazuri este o concurență destul de puternică, ceea ce va face ca nu toate proiectele depuse să primească finanțarea solicitată. Astfel, doar solicitanții ale căror proiecte au obținut un punctaj cât mai mare vor fi chemați să semeze contractele de finanțare, iar în cazul în care se înregistrează o egalitate de punctaj, ghidul solicitantului prevede și modalitățile de departajare a acestor proiecte.

4. Etapa de implementare a proiectului

Semnarea contractului de finanțare declanșează implementarea proiectului. Abia din acest moment cheltuielile de consultanță pentru pregătirea planului de afaceri și a cererii de finanțare vor putea fi decontate.

Tot din acest moment, solicitantul de fonduri nerambursabile va fi numit beneficiar și va putea trece la implementarea activităților descrise în planul de afaceri.

Prin urmare, după semnarea contractului de finanțare, beneficiarul trebuie să facă următoarele activități:

 • să organizeze proceduri de achiziție publică pentru selectarea furnizorilor de utilaje, a prestatorilor de servicii și a constructorilor;
 • să obțină credite bancare necesare pentru buna implementare a planurilor de afaceri, până la momentul în care ajutorul financiar va fi efectiv plătit și încasat;
 • să plătească furnizorii și să recepționeze bunurile și serviciile comandate;
 • Să creeze locurile de muncă asumate, conform planului de afaceri depus și aprobat;
 • să asigure publicitatea proiectului;
 • să solicite decontarea cheltuielilor efectuate și să încaseze efectiv ajutorul financiar la care este îndreptățit conform contractului de finanțare încheiat.

5. Etapa de monitorizare a proiectului

Chiar și după ce cheltuielile sunt efectuate, iar ajutorul financiar este încasat efectiv, monitorizarea proiectului și a beneficiarului va continua pentru o durată de până la cinci ani de zile.

În această perioadă, beneficiarul de fonduri nerambursabile va fi în continuare obligat să transmită periodic (semestrial sau anual) rapoarte de progres prin care să detalieze aspecte privind evoluția afacerii după implementarea proiectului.

Mai mult, beneficiarul va avea în această perioadă mai multe restricții:

 • nu va putea reduce numărul de locuri de muncă ce au fost aprobate prin intermediul planului de afaceri;
 • n va putea schimba locul de implementare al proiectului și nici nu va putea face alte modificări, decât cu acceptul finanțatorului și cu justificarea foarte clară a schimbărilor operate;
 • nu va putea înstrăina bunurile achiziționate prin proiect, dar nici nu le va putea folosi în alte scopuri decât cele care au fost descrise și aprobate prin intermediul planului de afaceri.

Cu toate acestea, antreprenorul poate înstrăina afacerea prin vânzarea sau cesionarea părților sociale ale societății. În acest caz, beneficiarul de fonduri nerambursabile rămâne societatea, astfel că noul proprietar al afacerii va trebui să-și asume și obligațiile care decurg din contractul de finanțare încheiat.

Grupul Facebook -Academia de Finanțare

Înscrie-te în GRUPUL FACEBOOK și afla primul noutățile.

Intră în comunitatea Construim Proiecte.ro

Vei primi pe email informatii GRATUITE, utile pentru cresterea afacerii tale.

Felicitări pentru înscriere!