Conținutul site-ului construimproiecte.ro este destinat informării utilizatorilor într-o manieră clară, practică, utilă, asupra aspectelor ce privesc finanțarea investițiilor realizate în special prin intermediul fondurilor nerambursabile europene sau naționale, dar nu numai. Aspectele ce țin de actualitatea economico-financiară vor fi, de asemenea, tratate în cadrul platformei construimproiecte.ro. Cu toate acestea, în lipsa unui contract ferm asumat de ambele părți, informațiile prezentate în site nu pot fi interpretate în niciun fel ca fiind activități de consultanță.

 

Informațiile, sfaturile sau opiniile prezentate în cadrul platformei construimproiecte.ro sunt formulate pentru situații standard, general valabile. Prin urmare, aveți obligația de a solicita părerea unui specialist care să înțeleagă situația dumneavoastră particulară și care își asumă cerințele dumneavoastră.

 

ConstruimProiecte nu poate fi făcut răspunzator în nicio măsura, pentru nicio daună, de orice natură ar fi aceasta, provocata utilizatorilor săi de folosirea informațiilor furnizate pe platforma construimproiecte.ro.

 

Termenii și condițiile de acces

 

Informațiile prezentate în cadrul acestui document sunt importante și vă recomandăm parcurgerea acestora cu atenție.

Prin accesarea site-ului www.construimproiecte.ro sau continuarea utilizării informațiilor prezentate în cadrul acestuia, vă exprimați acceptul clar în privința condițiilor din cadrul acestui document.  În situația în care nu acceptați termenii și condițiile exprimate în cadrul acestui document, vă rugăm să părăsiți construimproiecte.ro și să nu mai accesați acest site. Prin utilizarea în continuare a site-ului construimproiecte.ro, vă exprimați acceptul termenilor și condițiilor din cadrul acestui document.

 

Acest document conține următoarele secțiuni:

 

 1. Deținătorul site-ului;

Acest website este deținut și actualizat de către SC Macro Structural Consulting SRL, CUI: 28318900, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului din București sub numărul J40/4341/2011. Adresa sediului social este: București, Sector 5, Strada Buzoeni nr. 9, Bloc M43, scara 3, apartament 75. Adresă de e-mail: contact@construimproiecte.ro.

 

 1. Definiții;

Pentru înțelegerea clară a condițiilor ce rezultă din conținutul acestui document, urmatorii termeni vor fi definiți după cum urmează:

 • Utilizator – orice persoană interesată de furnizarea serviciului;
 • Serviciu – asigurarea accesului utilizatorului la date și informații transmise de echipa construimproiecte.ro prin Internet, cu ajutorul acestui site;

 

 1. Proprietate intelectuală;

Utilizatorul declară în mod expres că a luat la cunoștință de faptul că toate reprezentările stilizate, toate logo-urile și simbolurile asociate și combinații ale acestora cu oricare cuvant sau simbol grafic, folosite pe acest site, sunt mărci înregistrate ale echipei Construimproiecte.ro sau ale companiilor asociate.

De asemenea, articolele, materialele având legătură cu construimproiecte.ro trimise dumneavoastră prin intermediul e-mailului, newsletter-ului sau descărcate direct din site aparțin Construimproiecte.ro și colaboratorilor săi – acolo unde acest lucru este specificat expres – (drept de autor) și sunt protejate de legislația privind proprietatea intelectuală.

Nu puteți utiliza, reproduce sau permite nimănui să utilizeze sau să reproducă materialele Construimproiecte.ro fara a deține o permisiune scrisă din partea Construimproiecte.ro.

 1. Drepturile utilizatorului;

Utilizatorii site-ului ConstruimProiecte.ro au următoarele drepturi:

 • să exploreze conținutul site-ului ConstruimProiecte.ro;
 • să reproducă, traducă sau să utilizeze informațiile publicate numai cu acordul scris al echipei ConstruimProiecte.ro și cu indicarea sursei;
 • să preia informațiile publicate de ConstruimProiecte în cadrul articolelor sale, însă doar în limita a 500 de catactere și cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.
 1. Obligațiile utilizatorului;

 Utilizatorii site-ului ConstruimProiecte.ro au următoarele obligații:

 • să folosească serviciul exclusiv în scopuri legale;
 • să nu comercializeze informațiile, documentele și alte materiale oferite gratuit de ConstruimProiecte.ro;
 • să nu comercializeze sau să ofere gratuit unor terțe părți (persoane fizice sau juridice) produsele, informațiile, documentele prezentate în cadrul site-ului ConstruimProiecte, obținute contra-cost din partea ConstruimProiecte și livrate prin orice instrumente (newsletter, email, descărcare directă din site, predare personală, predare prin poștă sau curier, etc);
 • să nu acționeze ca un împuternicit al ConstruimProiecte.ro în relația cu terții, în lipsa unei împuterniciri scrise obținute în prealabil;
 • să nu folosească sau să permită vreunui terț să folosească serviciul sau site-ul ConstruimProiecte.ro pentru a transmite sau a recepționa materiale care contravin dispozițiilor legale în vigoare sau încalcă orice alt drept de proprietate intelectuală sau afectează intimitatea altei persoane;
 • să nu desfășoare sau să permită vreunui terț să desfășoare activitatea de cracking sau hacking;
 • din păcate, nicio transmisie de date prin intemediul internetului nu poate fi garantată a fi 100% sigură. În consecință, în ciuda eforturilor noastre de a vă proteja informația personală, ConstruimProiecte.ro nu poate asigura sau garanta securitatea informațiilor transmise de dvs. către noi, către și de la serviciile noastre online sau produsele noastre. Vă avertizam așadar că orice informație trimisă către noi se va face pe propriu dvs. risc;
 • fiecare înregistrare se face pentru un singur utilizator. Este interzisă partajarea datelor de acces (username și parolă) în contul ConstruimProiecte.ro, indiferent că accesul se rezlizează de către un utilizator sau un abonat ConstruimProiecte.ro. ConstruimProiecte.ro nu permite accesul mai multor utilizatori sau accesul unei rețele la conținutul său. În situația în care se descoperă situații de acest gen, CosntruimProiecte.ro își rezervă dreptul de a anula sau a suspenda accesul dvs. la conținutul sau, fără posibilitatea returnării sumelor de bani care au rămas nefolosite din abonamentul platit de dvs.

 

 1. Conținutul prezentat în cadrul site-ului:

 Echipa ConstrimProiecte prezintă în cadrul paginii ConstruimProiecte.ro următoarele tipuri de produse sau materiale:

 • articole, inclusiv articole de opinie;
 • idei de afaceri;
 • seminarii, workshop-uri și conferințe gratuite sau cu plată;
 • cursuri cu plată;
 • planuri de afaceri cu plată;
 • softuri și aplicații cu plată;
 • ghiduri și suporturi de curs;
 • materiale publicitare.

 

 1. Plăți și tranzacții:

 Anumite produse sau servicii oferite în cadrul ConstruimProiecte.ro vor fi oferite doar contra-cost.

 Produsele sau serviciile cu plată vor fi în permanență marcate distinct în cadrul paginilor individuale, afișându-se: prețul unitar, prețul total, moneda, reducerile acordate, termenul limită de plată, livrarea.

 Toate plățile, incluzând prin aceasta taxele aplicabile acestor plăți, trebuie realizate în avans, în Lei. ConstruimProiecte.ro va solicita de două ori confirmarea acțiunilor care implică obligații de plată din partea dvs.

 Accesul la serviciile contra-cost, livrarea materialelor sau accesul la eventimentele plătite se va face doar după confirmarea transferului sumei de bani în contul ConstruimProiecte.ro. Prin urmare, ConstruimProiecte.ro nu solicită niciodată plata unor servicii deja prestate sau produse deja livrate.

 În nicio situație, ConstruimProiecte.ro nu poate fi obligat la plata unor sume de bani care să depășească în cuantum valoarea contractului încheiat de dumneaoastră cu ConstruimProiecte.ro pentru livrarea de bunuri sau prestarea de servicii.

 1. Livrarea produselor

 Pentru produsele vândute de ConstruimProiecte.ro și care fac parte din categoriile Seminarii, Conferințe, Cursuri, este obligatorie prezența fizică a clientului în locația, la data și în intervalul orar furnizate de ConstruimProiecte.ro și amintite în pagina de comandă de pe site.

 Pentru produsele vândute sau oferite gratuit de ConstruimProiecte.ro și care fac parte din categoriile Ebook, Softuri, Aplicații sau Materiale electronice, accesul se face electronic, prin intermediul site-ului ConstruimProiecte.ro, în baza indicațiilor furnizate în pagina de comandă de pe site. 

 Pentru produsele vândute de ConstruimProiecte.ro care fac parte din categoriile Planuri de Afaceri, livrarea se face prin transmiterea pe adresa de email furnizată de client în termen de 24 de ore de la confirmarea plății în contul bancar al ConstruimProiecte.ro.

La cerere, următoarele produse pot fi livrate prin curier sau poștă, la adresa furnizată de client:

 • planuri de afaceri;
 • ghiduri și suporturi de curs.

 

Livrarea prin curier sau poștă va fi achitată de către client pentru comenzile cu valoare mai mica de 200 lei.

 1. Politica de retur/anulare

 Potrivit prevederilor art.16 din OG 34/2014 nu pot fi denunțate contractele care au ca obiect furnizarea următoarelor categorii de produse (extras):

 • software, licențe desigilate (sisteme de operare, aplicații, antiviruși etc.), jocuri desigilate, extensii de garanție desigilate;
 • furnizarea de conținut digital care nu este livrat pe un suport material, dacă prestarea a început cu acordul prealabil expres al cumpărătorului.

 Astfel, returul produselor și anularea comenzilor nu sunt posibile în cazul comenzilor înregistrate și furnizate pentru:

 • planuri de afaceri;
 • ghiduri și suporturi de curs;
 • softuri și aplicații.

 

În cazul plăților efectuate pentru participarea la cursuri, seminarii, conferințe, work-shop-uri, returnarea sumelor achitate este posibilă doar în următoarele situații:

 • clientul a anunțat imposibilitatea de participa la evenimentul plătit (curs, seminar, conferință, workshop) cu cel puțin 3 zile înainte de data de începere;
 • ro nu a putut organiza evenimentul plătit (curs, seminar, conferință, workshop) din orice motive, iar clientul refuză participarea la același eveniment într-o perioadă ulterioară.

 

ConstruimProiecte.ro nu va returna sumele încasate pentru participarea la cursuri, seminarii, conferințe, work-shop-uri în următoarele situații:

 • clientul nu a anunțat imposibilitatea de participa la evenimentul plătit (curs, seminar, conferință, workshop) cu cel puțin 3 zile înainte de data de începere;
 • clientul a participat total sau parțial la evenimentul plătit (curs, seminar, conferință, workshop).

 

La cererea expresă a clientului, participarea la evenimentul plătit (curs, seminar, conferință, workshop) poate fi cedată altei persoane indicată de client, dacă și terța persoană îndeplinește aceleași condiții cerute clientului, atunci când acestea există din motive obiective (vârsta peste 18 ani, studii superioare finalizate cu/fără susținerea examenului de licență). Această cerere este acceptată doar dacă este formulată cu cel puțin 3 zile anterior datei de începere programate.

 

 1. Confidențialitate;

 ConstruimProiecte.ro va păstra confidențialitatea informațiilor de orice natură pe care le furnizați. Dezvăluirea informațiilor furnizate se va putea face doar în condițiile menționate în prezentul Document.

 Nicio declarație publică, promovare, comunicat de presa sau orice alt mod de dezvăluire către terțe părți nu va fi făcută de Client cu privire la Comanda/Contract fără consimțământul prealabil scris al ConstruimProiecte.ro.

 Prin transmiterea de informații sau materiale prin intermediul acestui site, oferiți ConstruimProiecte.ro acces nerestricționat si irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afișa, modifica, transmite și distribui aceste materiale sau informații. Sunteți, de asemenea, de acord ca ConstruimProiecte.ro să poată utiliza liber, în interes propriu, aceste informații, idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care ni le-ați trimis prin intermediul site-ului. ConstruimProiecte.ro nu va constitui subiect de obligații referitoare la confidențialitatea informațiilor trimise, dacă legislația în vigoare nu prevede alte specificări în acest sens.

 

 1. Încetarea colaborării;

 Accesul la serviciile și produsele oferite contra-cost va înceta doar conform clauzelor contractuale asumate de dumneavoastră și ConstruimProiecte.ro. În această situație nu se aplică condiții unilaterale privind accesul sau încetarea colaborării.

 Pentru serviciile și produsele oferite gratuit prin intermediul ConstruimProiecte.ro, accesul poate fi suspendat, limitat sau blocat dacă echipa ConstruimProiecte.ro consideră că ați încălcat  sau nu ați acționat conform cu litera sau spiritul Termenilor și Condițiilor din acest document. Mai mult, sunteți de acord că echipa ConstruimProiecte.ro nu va fi raspunzătoare față de dumneavoastră sau orice terță parte în orice mod, pentru interzicerea și/sau ștergerea contului și a accesului la serviciile puse la dispoziție prin intermediul site-ului.

 

 1. Lipsa garanției și limitarea răspunderii;

 Echipa ConstruimProiecte.ro face eforturi pentru ca informația prezentată în cadrul site-ului să fie actuală, relevantă și corectă. Cu toate acestea, echipa ConstruimProiecte.ro nu poate garanta, expres sau implicit, în privința conținutului său, a site-ului, a articolelor publicate sau a materialelor oferite gratuit sau contra-cost.

 ConstruimProiecte.ro nu își asump răspunderea, în nicio situație, pentru nicio daună pricinuită direct sau indirect, pentru nicio lipsă de profit directă sau indirectă incluzând, dar fără a se limita la această enumerare: daune pentru pierderea profitului, întreruperea unor afaceri, sau alte daune pecuniare), suferite ca urmare a utilizarii sau a întreruperii utilizării ori a lipsei regularității informațiilor și serviciilor furnizate de site, chiar dacă ConstruimProiecte.ro vă atenționase anterior că folosirea acestor informații fără un consultant de specialitate poate genera astfel de daune.

 La cererea ConstruimProiecte.ro, sunteți de acord să exonerați de răspundere ConstruimProiecte.ro pentru orice acțiuni judiciare sau extrajudiciare și să acoperiți cheltuielile de judecată și orice alte cheltuieli care ar putea să apară ca urmare a încălcării de către dumneavoastră a clauzelor prezentului contract.

 

 1. Publicitate

 ConstruimProiecte.ro utilizează sau ar putea utiliza, în cadrul site-ului  web serviciile Google AdSense, Google Conversion Tracking si Google Remarketing.

 Dacă nu doriți să primiți publicitate pe bază de interese, puteți dezactiva utilizarea de module cookie prin Google, pentru aceste scopuri făcând setarile dorite de personalizare a anunțurilor pe internet. 

 

 1. Protecția datelor cu caracter personal

 Potrivit Regulamentului (UE) 679/2016, cunoscut drept Regulamentul General privind Protecția Datelor Personale, privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protectia vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, ConstruimProiecte.ro este obligată să prelucreze datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră, numai cu respectarea măsurilor de securitate și în scopul comunicat.

Datele cu caracter personal pe care ni le transmiteți la completarea formularelor de contact sau prin e-mail sunt tratate cu strictă confidențialitate.

 Nu sunteți obligat să ne transmiteți date cu caracter personal, însă datele transmise voluntar vor fi utilizate exclusiv în scopul prelucrării solicitării dumneavoastră.

 În cazuri excepționale, atunci când datele personale furnizate de dumneavoastră vor trebui prelucrate de terțe persoane sau instituții, veți fi înștiințat de îndată. Obligația legală de a furniza informații cu caracter personal la cererea expresă a instituțiilor de stat, în baza legii, nu poate face obiectul unui litigiu între ConstruimProiecte.ro și dumneavoastră.

 Conform Regulamentului (UE) 679/2016, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor și de dreptul de a nu fi supus(ă) unei decizii individuale. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției.

 

 1. Newsletter

 Newsletterul transmis de ConstruimProiecte.ro este transmis doar persoanelor care s-au abonat benevol și și-au manifestat acordul cu privire la primirea acestei corespondențe din partea ConstruimProiecte.ro.

 Newsletterul ConstruimProiecte.ro poate conține informații despre produsele promovate sau comercializate de ConstruimProiecte.ro sau a partenerilor acestuia. De asemenea, ofertele promoționale pot fi anunțate prin intermediul newsletterului.

 Pentru abonarea gratuită la newsletter, vor fi solicitate informații privind numele și adresa de email în scopul personalizării corespondenței.

 După completarea și expedierea formularului de înregistrare veți primi de la CosntruimProiecte.ro un e-mail cu un link de confirmare. Confirmarea înscrierii la newsletter presupune să faceți click în termen de 14 zile pe linkul conținut în e-mailul de confirmare.

 Prin confirmarea abonării, confirmați faptul că sunteți de acord cu prelucrarea adresei de e-mail, și a numelui, informații furnizate în procesul de înscriere la newsletter.

 Ulterior, actualizarea datelor furnizate, ștergerea acestora sau dezabonarea de la newsletter sunt permise în mod automat din cuprinsul oricărui newsletter recepționat de la ConstruimProiecte.ro sau prin intermediul unei cereri transmise la contact @ construimproiecte.ro.

 

 1. Legea aplicabilă

 Drepturile și obligațiile părților, impuse de prezentul acord, precum și toate efectele juridice p e care le produce prezentul acord vor fi interpretate și guvernate de legea română în vigoare. Orice litigiu care are ca obiect acest acord va fi adus spre solutionare în fața instanțelor românești.

 

 1. Diverse;

   Potrivit prevederilor art.16 din OG 34/2014 nu pot fi denunțate contractele care au ca obiect furnizarea următoarelor categorii de produse (extras):

 • software, licențe desigilate (sisteme de operare, aplicații, antiviruși etc.), jocuri desigilate, extensii de garanție desigilate;
 • furnizarea de conținut digital care nu este livrat pe un suport material, dacă prestarea a început cu acordul prealabil expres al cumpărătorului.