Antreprenorii interesați de începerea unei afaceri cu potențial ridicat de creștere în anii următori se pot orienta către o fabrică de conserve de legume, cu atât mai mult cu cât investiția în acest domeniu de activitate are șanse importante de a primi finanțare nerambursabilă prin intermediul programului Start-up Nation 2018.

Investiția într-o fabrică de conserve de legume generează încasări fluctuante de durata unui an, având în vedere faptul că în perioada verii, atunci când legumele sunt disponibile în stare proaspătă, cererea pentru legumele conservate scade față de restul anului. Cu toate acestea, conservarea legumelor prezintă mai multe avantaje:

 • permit păstrarea pentru perioade îndelungate de timp;
 • legumele pot fi comercializate la prețuri mai mari în formă conservată decât în stare proaspătă;
 • deși cererea scade pe durata verii, ea este menținută la un nivel ridicat cel puțin șase luni pe an (din octombrie și până martie);
 • afacerea poate fi localizată în spațiul rural, în apropierea centrelor legumicole din țară, astfel că prețul aprovizionării și al transportului pot fi mult reduse;
 • chiriile pentru spațiile de producție sunt mult mai reduse decât în zonele urbane;
 • forța de muncă din zona rurală va fi mai ieftină decât la oraș, astfel că și acesta reprezintă un alt criteriu demn de luat în seamă pentru demararea unei afaceri cu conserve de legume.
Start-up Nation 2018-

Lansarea programului Start-up Nation 2018 va oferi antreprenorilor interesați să investească în acest domeniu de activitate o finanțare nerambursabilă de până la 200.000 de lei, în întregime neeligibilă.

Banii pot fi utilizați, după cum vom detalia în continuare, pentru achiziția de utilaje și echipamente, plata salariilor și a contribuțiilor sociale, dar și pentru decontarea chiriei pentru o perioadă de până la 12 luni de zile. Pentru ca toate aceste lucruri să fie posibile, este necesară parcurgerea următoarelor etape:

 • stabilirea investiției necesare pentru a înființa o fabrică de conserve;
 • înființarea societății comerciale;
 • pregătirea planului de afaceri;
 • depunerea proiectului.

Stabilirea investiției necesare pentru o fabrică de conserve de legume

Pregătirea oricărui plan de afaceri trebuie să pornească întotdeauna cu stabilirea foarte clară a investiției necesare. Prin urmare, pentru a înființa o fabrică de conserve de legume, va trebui să stabilești lista echipamentelor necesare. Acestea vor fi alese în funcție de capacitatea de producție estimată, de tipul de legume ce vor fi procesate, astfel că pot exista diferențe majore de la un flux tehnologic la altul.

Cu toate acestea, următoarele utilaje și echipamente ar trebui să se regăsească pe lista oricărui antreprenor care dorește să înființeze o fabrică de conserve de legume:

 • cuvă de spălare din inox;
 • instalație de tăiat în formă de cub;
 • benzi transportoare;
 • masă pentru încărcarea manuală;
 • mașină de preparat saramură;
 • sistem de umplere a saramurii în vid;
 • mașină de capsulat;
 • mașină de spălat;
 • tunel de pasteurizare;
 • mașină de etichetat.

Achiziția acestor echipamente este posibilă prin intermediul programului Start-up Nation 2018, singura condiție fiind ca valoarea cumulată a acestora să se încadreze în cei 200.000 de lei pe care programul îi acordă.

Totuși, realizarea unei fabrici de conserve de legume presupune și alte achiziții, iar în cazul în care bugetul total disponibil nu este complet epuizat, antreprenorii pot lua în calcul includerea în buget a unor cheltuieli pentru:

 • achiziția unei autoutilitare pentru transportul produselor proprii;
 • achiziția de instalații de climatizare și ventilare;
 • achiziția de mobilier din inox adaptat fluxului tehnologic descris mai sus;
 • achiziția de echipamente IT și soluții software.

Mai mult, dacă bugetul de  200.000 de lei nu a fost încă atins, antreprenorul poate lua în calcul acoperirea și altor cheltuieli operaționale prin acest program de finanțare:

 • cheltuielile cu salariile și contribuțiile sociale sunt decontate pentru cel mult 12 luni de la aprobarea proiectului;
 • cheltuielile cu utilitățile consumate sunt și ele decontate pentru aceeași perioadă de timp;
 • cheltuielile cu chiria pentru primul an de zile de la semnarea contractului de finanțare.

Cu toate acestea, lista cheltuielilor eligibile pe care un antreprenor le poate include în cadrul planului de afaceri este mult mai extinsă. Toate cheltuielile permise în cadrul programului Start-up Nation 2018 sunt prezentate în această pagină.

Înființarea societății comerciale

Pentru a înființa o fabrică de conserve de legume prin intermediul Start-up Nation 2018 trebuie ca cererea de finanțare să fie depusă de către o societate comercială. Astfel, după stabilirea investiției necesare, este necesară înregistrarea la Oficiul Național al Registrului Comerțului a unei societăți comerciale.

În cadrul programului Start-up Nation 2018 sunt permise mai multe tipuri de societăți comerciale sau societăți cooperative, însă forma juridică recomandată este cea a unei societăți comerciale cu răspundere limitată (SRL).

Începând din luna februarie 2017, înființarea unui SRL este mult mai facilă, având în vedere că taxele percepute de ONRC au fost mult reduse.

Încă de la înființare, societatea trebuie să prevadă în actul constitutiv sau statutul său codul CAEN adecvat activității pe care o va desfășura, respectiv:

Cod CAEN 1039 – Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor. Potrivit acestei clasificări, societatea va putea comercializa tipuri de produse:

 • produse alimentare conținând în principal fructe sau legume;
 • conserve de fructe, nuci sau legume: congelarea, uscarea, conservarea în ulei sau în oțet, ambalarea în cutii de conserve, etc;
 • preparate alimentare perisabile preparate din fructe sau legume, ca de exemplu: salate, amestecuri de salate ambalate (împachetate), legume curățate sau tăiate.
Start-up Nation 2018-

Pregătirea planului de afaceri

Pentru a înființa o fabrică de conserve de legume prin intermediul programului Start-up Natoin 2018, va trebui să pregătești documentația descrisă în ghidul solicitantului:

 • cerere de finanțare;
 • plan de afaceri;
 • documentele suport ale investiției.

Cererea de finanțare reprezintă, în cadrul programului Start-up Nation 2018, un simplu formular ce trebuie completat cu datele societății nou-înființate, cu datele reprezentantului legal și informații privind proiectul depus spre finanțare.

Planul de afaceri este, fără îndoială, cel mai important document ce trebiue pregătit de către solicitant în această etapă. Procedura Start-up Nation 2018 permite beneficiarului să își pregătească singur planul de afaceri sau să apeleze al serviciile unei firme de consultanță. În acest ultim caz, serviciile de consultanță pot fi decontate în limita a 8.000 de lei (cu TVA inclus, dacă firma de consultanță este înregistrată ca plătitoare de TVA).

Iată care sunt cele mai importante aspecte ale planului de afaceri:

 • descrierea societății aplicante. În această secțiune se vor cere informații privind data înființării, denumirea societății, sediul social, dar și codul CAEN în baza căruia proiectul este scris și depus;
 • descrierea proiectului: se vor solicita informații privind resursele implicate în implementarea proiectului, punctele tari și punctele slabe ale afacerii, dar și oportunitățile și amenințările identificate de solicitant. În plus, se vor prezenta date privind investiția realizată (achizițiile planificate) și fluxul tehnologic;
 • veniturile estimate ale afacerii, dar și cheltuielile pe care afacerea le va genera;
 • piața de desfacere, prezentarea produselor sau serviciilor, modalitatea de promovare a afacerii, dar și cei mai importanți concurenți identificați;
 • prognozele economice pentru perioada de monitorizare a investiției: fluxul de numerar (cash-flow-ul investiției), bilanțul prognozat, contul de profit și pierdere prognozat).

Veniturile unei fabrici de conserve de legume vor fi generate de produsele vândute, iar sortimentele trebuie să fie alese în funcție de o analiză serioasă a pieței și a preferințelor consumatorilor.

În plus, prețurile de vânzare trebuie stabilite în funcție de analiza concurenței, a produselor comercializate de aceștia și a prețurilor practicate de ei pentru produsele de o calitate similară.

În același timp, producția de conserve de legume generează o serie de cheltuieli operaționale ce vor trebui acoperite din activitatea curentă. Cele mai importante cheltuieli pe care societatea le va înregistra, după ce activitatea de producție a conservelor va începe, vor consta în:

 • cheltuielile cu materiile prime reprezintă cea mai importantă cheltuială a societății, o mare parte din costurile societății reprezentând prețul de achiziție al legumelor;
 • cheltuielile cu salariile și contribuțiile sociale pentru cel puțin doi angajați, atât cât sunt necesari pentru a obține finanțare în cadrul programului Start-up Nation;
 • cheltuielile cu electricitatea, pentru că utilajele și echipamentele vor genera costuri cu curentul ridicate;
 • cheltuielile de transport pentru materii prime achiziționate și conservele livrate.

Principalele documente suport solicitate sunt următoarele:

 • copie a cărții de identitate a responsabilului legal de proiect;
 • copie a certificatului de înregistrare a societății;
 • oferte pentru utilajele și echipamentele propuse spre achiziție;
 • declarații pe proprie răspundere privind îndeplinirea cerințelor exprimate în ghidul solicitantului.
Start-up Nation 2018-

Depunerea proiectului

După ce sesiunea de depunere a proiectelor va fi anunțată, va trebui să pregătești în format electronic cele trei categorii de documente menționate anterior (cererea de finanțare, planul de afaceri și documentele suport).

Proiectul se va depune în format electronic în cadrul aplicației disponibile pe site-ul Agenției pentru Implementarea Programelor și Proiectelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii (AIPPIMM), la adresa de aici.

Din momentul în care va fi lansată, proiectele vor putea fi depuse pentru o perioadă de 30 de zile, până la termenul anunțat pentru închiderea sesiunii.

În cadrul sesiunii din acest an, programul Start-up Nation va finanța un număr de 10.000 de planuri de afaceri. În cazul în care valoarea cumulată a cererilor depuse va depăși bugetul disponibil, se vor selecta cele mai bune zece mii de proiecte, în ordinea inversă a punctajului obținut.

Proiectele aflate la egalitate de punctaj vor fi departajate în funcție de alte criterii:

 • numărul de noi locuri de muncă ce vor fi create;
 • numărul de șomeri, absolvenți sau persoane defavorizate angajate;
 • ponderea utilajelor și a echipamentelor în valoarea totală a proiectului.

Abia dacă se păstrează egalitatea după toate aceste criterii, în ultimă instanță va conta ordinea depunerii proiectelor.

În cazul în care ai nevoie de informații suplimentare despre cum să înființezi o fabrică de conserve de legume cu fonduri nerambursabile, te rugăm să lași un comentariu la finalul acestui articol sau să ne contactezi prin intermediul paginii de contact.

Grupul Facebook -Academia de Finanțare

Înscrie-te în GRUPUL FACEBOOK și afla primul noutățile.

Intră în comunitatea Construim Proiecte.ro

Vei primi pe email informatii GRATUITE, utile pentru cresterea afacerii tale.

Felicitări pentru înscriere!