Primăria Municipiului București (PMB) a publicat pe pagina proprie de internet ghidul solicitantului pentru noua linie de finanțare destinată antreprenorilor din capitală, respectiv Bucharest Start-up City. Programul a fost anunțat încă de la finalul anului trecut, în condițiile în care Start-up Nation nu a putut fi accesat cu șanse reale de către antreprenorii din București, Ilfov sau Cluj. Ghidul solicitantului va rămâne în dezbatere publică până în data de 25 aprilie 2019, sesiunea de depunere a proiectelor urmând a fi anunțată în perioada următoare.

Cea de-a două sesiune a programului Start-up Nation, un program de finanțare derulat la nivel național, nu a acordat șanse reale antreprenorilor interesați să dezvolte afaceri în București, Ilfov sau Cluj. În acest context, PMB a anunțat, încă de la finalul anului trecut, intenția de a lansa un program propriu de finanțare dedicat antreprenorilor din Capitală, iar regulamentul a fost publicat în dezbatere publică în data de 13 martie 2019.

Având în vedere faptul că în perioada următoare se va lansa prima ediție a acestui program de finanțare, vom prezenta în cele ce urmează condițiile de eligibilitate, dar și etapele pe care un antreprenor trebuie să le parcurgă pentru a primi un ajutor financiar de până la 50.000 de euro.

Peste 200 de firme vor fi selectate pentru finanțare

Prima ediție a programului Bucharest Start-up City își propune să finanțeze un număr de cel puțin 200 de societăți nou înființate, ajutorul financiar maxim ce poate fi acordat unui singur solicitant fiind de 50.000 de euro, respectiv 236.985 lei.

Ajutorul financiar nerambursabil acordat acoperă un procent de cel mult 90% din valoarea eligibilă a proiectului, diferența fiind constituită în mod obligatoriu de contribuția personală a antreprenorului.

Înainte de a fi selectat pentru finanțare, un proiect va parcurge trei etape:

 • faza A: stabilirea eligibilității solicitantului și a ideii de proiect;
 • faza B: calitatea planului de afaceri și cofinanțarea proprie a solicitantului;
 • faza C: prezentarea proiectului în cadrul unui interviu

În faza C vor fi selectate doar primele 250 de proiecte, în ordinea punctajului obținut în cadrul fazei B.

Bucharest Start-up City: Condițiile de eligibilitate

În cadrul acestei scheme de finanțare pot participa doar întreprinderile înființate în Municipiul București după data de 1 ianuarie 2019. În cazul în care societatea are și puncte de lucru înregistrate la data depunerii proiectului, condiția se va extinde și asupra acestora.

Proiectele vor fi depuse prin intermediul unei aplicații online, iar condițiile referitoare la eligibilitate, selectare pentru finanțare și implementare vor fi disponibile de asemenea pe această pagină.

Solicitanții acestui ajutor financiar trebuie să îndeplinească simultan următoarele condiții:

 • sunt microîntreprinderi, întreprinderi mici sau mijlocii înființate după data de 1 ianuarie 2019;
 • au capital social integral privat;
 • antreprenorii care au mai multe societăți pot depune proiect doar cu o singură firmă;
 • au sediul social și eventualele puncte de lucru înregistrate în Municipiul București, iar activitatea economică poate fi desfășurată pe tot teritoriul României;
 • activitatea economică (codul CAEN) pentru care solicită finanțare este eligibilă în cadrul programului;
 • proiectul poate fi depus pentru un singur cod CAEN;
 • nu au datorii la bugetul general sau bugetele locale la data semnării acordului de finanțare;
 • asociații sau acționarii nu au desfășurat aceeași activitate (același cod CAEN) prin intermediul altei firme în ultimul an;
 • proiectul va conduce la crearea a cel puțin un loc de muncă cu normă întreagă, iar menținerea lui este obligatorie pentru o durată de cel puțin un an de la finalizarea implementării proiectului.

Bucharest Start-up City: Cheltuielile eligibile

Printre cheltuielile pe care antreprenorii le pot include în propriile planuri de afaceri se numără:

 • echipamente tehnologice, inclusiv echipamente IT și licențe;
 • achiziția de spații de lucru, în limita a cel mult 50% din valoarea proiectului;
 • mijloace de transport. Autoturismele sunt eligibile până la o limită de 40.000 de lei, diferența urmând a fi suportată de beneficiar, dacă este cazul;
 • mobilier;
 • echipamente pentru obținerea unei economii de energie și producția de energie din surse regenerabile;
 • echipamente de încălzire și climatizare;
 • cheltuieli operaționale pentru cel mult 12 luni: salarii, chirii, utilități (inclusiv abonamentele de telefonie și internet) și contabilitate;
 • realizarea unui site de prezentare în limita a 6.000 de lei;
 • cursuri de dezvoltare a abilităților antreprenoriale, aceasta fiind o activitate obligatorie în cadrul proiectului. Cheltuiala urmează să fie decontată în limita a 1.000 de lei;
 • TVA-ul, în cazul firmelor înregistrate ca neplătitoare de TVA;
 • consultanță pentru obținerea finanțării și implementarea proiectului, în limita a 8.000 de lei;
 • programe software, în limita a 80.000 de lei;
 • software pentru comerțul online în limita a 20.000 de lei;
 • cheltuieli financiare pentru credite și valoarea garanției Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii;
 • o plăcuță informativă ce se va amplasa în exteriorul locului de implementare al proiectului.

Bucharest Start-up City: Criteriile de selecție

Proiectele depuse în cadrul acestei scheme de finanțare vor fi evaluate și departajate în funcție de următoarele criterii:

FAZA B: Grila de evaluare tehnico-economică

FAZA C: Interviul

Grilă de punctaj Bucharest Start-up City Faza C

În cazul în care după parcurgerea tuturor criteriilor se ajunge la egalitate de punctaj între doi sau mai mulți solicitanți se vor aplica următoarele criterii suplimentare de departajare:

 • nivelul contribuției proprii asumate;
 • ponderea investiției în utilaje;
 • calitatea planului de afaceri;
 • impactul asupra comunității;
 • data și ora înscrierii în program.

Bucharest Start-up City: Selecția proiectelor

Proiectele se vor putea încărca online, prin intemediul aplicației ce va fi disponibilă pe site-ul programului de finanțare pentru o perioadă de 30 de zile calendaristice. În cazul în care bugetul disponibil nu este pe deplin consumat, sesiunea de depunere a proiectelor va fi extinsă.

În termen de cinci zile lucrătoare de la data închiderii sesiunii va fi publicată lista proiectelor înregistrate, urmând să se declanșeze verificarea administrativă și a eligibilității (faza A de selecție).

Ulterior, proiectele vor fi verificate din punct de vedere tehnic și financiar, urmând să primească un punctaj final, conform grilei de evaluare publicată mai sus în cadrul acestui articol.

Doar primii 250 de antreprenori, în ordinea punctajelor atribuite în faza B, vor fi selectate pentru prezentarea planurilor de afaceri prin intermediul unui interviu. Pentru susținerea fiecărui proiect se alocă un număr maxim de zece minute, iar neparticiparea la interviu atrage după sine respingerea proiectului din procedura de selecție.

Atenție! În prezent, schema de finanțare prezentată mai sus nu este în vigoare.

Procedura de implementare Bucharest Start-up City este disponibilă pe site-ul finanțatorului și se află în dezbatere publică până la data de 25 aprilie 2019. Eventualele propuneri, sugestii sau opinii se vor transmite prin intermediul site-ului Primăriei Municipiului București, prin poștă sau pot fi depuse în scris la Centrul de Informare al PMB.

Ești interesat de această finanțare?

Trimite-ne un mesaj și te vom contacta în cel mai scurt timp pentru a-ți oferi mai multe informații despre această finanțare.

5 + 14 =

Intră în comunitatea Construim Proiecte.ro

Vei primi pe email informatii GRATUITE, utile pentru cresterea afacerii tale.

Felicitări pentru înscriere!