Structura planului de afaceri ce va fi utilizat în cadrul sesiunii din anul 2018 a programului Start-up Nation nu a fost anunțată, însă putem lua drept referință, cel puțin pentru perioada următoare, modelul utilizat în cadrul sesiunii din anul 2017.

Programul Start-up Nation 2018 va fi deschis, conform estimărilor de la acest moment, în toamna acestui an, iar depunerea proiectului presupune, în primul rând, redactarea planului de afaceri.

Planul de afaceri reprezintă principalul document pe care beneficiarul, împreună cu consultantul său, trebuie să îl întocmească și să îl depună în cadrul viitoarei sesiuni. În cadrul programului de finanțare Start-up Nation 2018, întreprinderile nou-înființate vor putea solicita un ajutor de până la 44.000 de euro pentru plata salariilor, a utilităților și a chiriei, achiziția de utilaje și instalații, dar și pentru mașini de transport și echipamente IT, întreaga sumă fiind nerambursabilă.

Programul vizează finanțarea noilor afaceri din domenii de activitate foarte diverse, precum producția de bunuri de larg consum, IT, industriile creative, dar și serviciile și activitățile de comerț.

Structura planului de afaceri pe care antreprenorii trebuie să o respecte pentru a-și detalia ideea de afaceri pentru care solicită finanțare în cadrul programului Start-Up Nation 2018 este prezentată mai jos:

 • informații generale;
 • viziune și strategie;
 • resurse umane;
 • prezentarea proiectului;
 • analiza pieței;
 • proiecții financiare;
 • justificarea necesității finanțării proiectului;

În cadrul Start-up Nation 2018 vor fi eligibile societățile nou-înființate, astfel că accentul nu va fi pus pe datele financiare ale anilor anteriori, ci pe prezentarea ideii de afaceri și contextul în care proiectul urmează să fie implementat.

În cele ce urmează vor fi prezentate secțiunile planului de afaceri, indicând, în cadrul fiecăreia, atât aspectele care ar trebui completate, dar și sursele de informare din care poți culege datele și informațiile necesare.

1. Start-up Nation 2018: Prezentarea informațiilor generale

Primul capitol din planul de afaceri va fi rezervat prezentării informațiilor generale privind afacerea supusă finanțării:

 • denumirea societății comerciale;
 • datele de identificare, precum codul unic de înregistrare sau numărul de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC);
 • activitatea principală a societății, dar și activitatea pentru care se solicită finanțare, având în vedere că cele două pot fi diferite;

Aceste informații se pot obține extrem de rapid și nu ridică niciun grad de dificultate, întrucât ele sunt înscrise în actele aflate deja în posesia antreprenorului:

 • certificatul de înmatriculare al societății;
 • statutul sau actul constitutiv al societății;
 • certificatul constatator emis de ONRC.

2. Start-up Nation: Viziunea și strategia societății

Următorul capitol al planului de afaceri va cuprinde informații privind activitatea pe care societatea își propune să o desfășoare în viitor. În acest sens, antreprenorul, alături de consultantul său, trebuie să prezinte, cât mai în amănunt, obiectivele pe care le fixează pentru un orizont de timp mediu, de trei ani de zile. Aceste informații vizează:

 • numărul de angajați pe care societatea îi va avea în urma implementării proiectului, dar și la finalul perioadei de monitorizare de trei ani de zile;
 • cifra de afaceri pentru fiecare an al perioadei de monitorizare (trei ani de zile);
 • profitul estimat de către societate pentru același orizont de timp.

Se va detalia contextul în care proiectul se implementează, prezentând o analiză SWOT a afacerii:

 • punctele tari;
 • punctele slabe;
 • oportunitățile;
 • amenințările.

Se vor detalia, de asemenea, activitățile pe care echipa de proiect trebuie să le deruleze pentru ca obiectivele fixate să fie atinse, începând cu momentul semnării contractului de finanțare (denumit, în cadrul programului Start-up Nation 2018 acord de finanțare).

În timp ce unele activități sunt specifice fiecărui proiect, altele sunt obligatorii:

 • semnarea acordului de finanțare;
 • organizarea procedurilor de achiziție publică;
 • recepția echipamentelor și utilajelor;
 • crearea locurilor de muncă;
 • autorizarea activității desfășurate prin cadrul proiectului;
 • solicitarea decontării cheltuielilor eligibile efectuate.

3. Start-up Nation 2018: Informații privind resursele umane

În cadrul proiectului se vor detalia informațiile privind resursele umane implicate în activitățile de coordonare și execuție a proiectului.

De coordonarea proiectului se vor ocupa persoanele cu pregătire și experiență specială. De obicei, atribuțiile legate de coordonarea întregului proiect vor reveni administratorului societății, având în vedere că societatea este nouă, fără istoric și, cel mai probabil, fără angajați.

De execuția proiectului se vor ocupa viitorii angajați ai societății. În cadrul Start-up Nation 2018, solicitanții sunt obligați să creeze cel puțin două noi locuri de muncă pentru a  putea obține un punctaj maxim.

În cadrul planului de afaceri se vor detalia următoarele aspecte privind viitoarele locuri de muncă:

 • denumirea funcțiilor ce vor fi create, inclusiv codul aferent clasificării ocupaților din România (cod COR);
 • numărul de locuri de muncă pe care societatea le va realiza ca urmare a implementării proiectului;
 • locurile de muncă vor fi create pentru o perioadă nedeterminată, iar societatea este obligată să le mențină pentru cel puțin trei ani de zile;
 • în cadrul proiectului se admit doar locuri de muncă create pentru o normă întreagă;
 • salariul de încadrare trebuie să fie egal cel puțin cu salariul minim brut pe economie;
 • indiferent de nivelul salariului de încadrare, acesta nu poate să scadă pe durata celor trei ani de monitorizare ai investiției.

4. Start-up Nation 2018: Prezentarea proiectului propus spre finanțare

În cadrul acestui capitol se vor detalia informațiile privind investiția vizată de proiect. Antreprenorul poate solicita un sprijin financiar de până la 200.000 de lei (reprezentând aproximativ 44.000 de euro), însă bugetul investiției poate fi detaliat în funcție de nevoile speciale ale proiectului:

 • echipamente și utilaje;
 • echipamente IT și programe software;
 • dotări, mobilier;
 • spații mobile (containere tip birou);
 • închirierea sau achiziția unor spații pentru desfășurarea activității din proiect;
 • salarii și contribuții sociale pentru cel mult 12 luni de zile din momentul încheierii acordului de finanțare;
 • utilitățile consumate la locul de implementare al proiectului;
 • consultanța aferentă implementării proiectului.

5. Start-up Nation 2018: Informații privind analiza pieței

Capitolul aferent analizei pieței prezintă informațiile utile privind analiza pieței de desfacere, a principalilor concurenți ai societății. Se vor analiza concurenții identificați pentru aceleași tipuri de produse sau servicii, în cadrul aceleiași zone geografice în cadrul căreia societatea își va desfășura activitatea.

Prețurile de vânzare sunt deosebit de importante, ele stând la baza realizării prognozelor economice și tocmai de aceea trebuie să fie tratate în mod special în cadrul acestui capitol.

De asemenea, în cadrul acestui capitol se vor prezenta factorii de risc care pot afecta implementarea optimă a planului de afaceri. Identificarea factorilor de risc este un proces care presupune:

 • identificarea factorilor de risc;
 • analiza factorilor de risc;
 • prezentarea unor soluții prin care riscurile pot fi evitate;
 • monitorizarea continuă a factorilor de risc.

6. Start-up Nation 2018: Prognozele economico-financiare

Orice plan de afaceri are un capitol distinct privind prognozele economico-financiare ale investiției și analiza acestora pentru un orizont de timp egal cu monitorizarea proiectului.

Capitolul acesta va cuprinde informații privind prețurile de vânzare, cantitățile estimate a fi vândute, cheltuielile înregistrate de către societate și vor fi centralizate prin intermediul a trei documente:

 • bilanț prognozat;
 • cont de profit și pierdere prognozat;
 • cash-flow prognozat (flux de numerar).

Prin analiza datelor economico-financiare, finanțatorul proiectului urmărește să se asigure de faptul că afacerea este profitabilă și are capacitatea de a genera veniturile care să asigure menținerea investiției.

7. Start-up Nation 2018: Necesitatea finanțării

Ultimul capitol al planului de afaceri solicitat în cadrul Start-up Nation 2018 vizează justificarea necesității și utilității proiectului.

Iată ce informații sunt verificate de către finanțator în cadrul acestui capitol:

 • care este elementul de noutate pe care proiectul îl aduce;
 • care este importanța finanțării nerambursabile pentru implementarea proiectului;
 • care este principala problemă sau necesitate pe care proiectul o va rezolva;
 • care sunt beneficiile aduse de proiect pentru grupul țintă sau beneficiarii direcți și indirecți ai proiectului.

Mai multe informații despre Start-up Nation 2018.

Grupul Facebook -Academia de Finanțare

Înscrie-te în GRUPUL FACEBOOK și afla primul noutățile.

Intră în comunitatea Construim Proiecte.ro

Vei primi pe email informatii GRATUITE, utile pentru cresterea afacerii tale.

Felicitări pentru înscriere!