Sanda Danci

  • Consultant în accesarea fondurilor nerambursabile.
  • Peste 120 de proiecte întocmite în perioada 2017-2018;
  • Experiență în cadrul Start-up Nation, Start-up Plus, PNDR și POR.

Sanda este inginer-construcții civile, având experiență în întocmirea și verificarea documentației tehnice și a detaliilor de proiectare pentru proiectele ce necesită lucrări de construcții-montaj.

În anul 2010 a făcut parte din echipa de proiectare ce a pregătit documentația tehnică necesară înființării unui centru de informare turistică ce s-a implementat ulterior prin intermediul Programului Operațional Regional (POR 2007-2013). 

Din pacate, în ultimii ani ai perioadei 2007-2013 au fost lansate foarte puține sesiuni noi pentru depunerea de proiecte, astfel că a fost nevoită să întrerupă colaborarea abia începută cu firma de proiectare.

PARTICIPAREA LA CURSURI

Sanda a participat la cursul de Expert accesare fonduri europene în 2016 și în anul următor la cursul practic pentru scrierea proiectelor.

Ambele cursuri au fost foarte utile. Pentru mine a fost foarte importantă combinarea celor două cursuri, deoarece la cursul de Expert accesare fonduri europene am învățat teoria, m-am familiarizat cu termenii și legislația în domeniu,  cu axele şi domeniile pentru perioada de programare 2014-2020, iar la cursul practic pentru scrierea proiectelor am  învățat cum să gândesc activitățile, cum  să scriu un plan de afaceri și cum să îl bugetez.

Cursul de accesare fonduri europene este acreditat de către Autoritatea Națională pentru Calificări, iar în urma promovării examenului final, participanții primesc un certificat de absolvire recunoscut de Ministerul Muncii și Ministerul Educației.

La cursul practic pentru scrierea proiectelor, participanții primesc o aplicație software cu ajutorul căruia vor putea întocmi bugetul și prognozele economice pentru orice proiect implementat cu fonduri nerambursabile europene sau naționale, dar și din alte surse de finanțare externe (așa cum sunt și creditele bancare).

Aplicația este extrem de utilă. Se lucrează ușor, este intuitivă și generează prognoze fără greșeli, într-un timp foarte scurt.

ACtivitatea de consultanță

2017 a fost anul în care Sanda a debutat cu adevărat în noua profesie, înființându-și propria firmă de consultanță. Primul proiect scris și depus pentru finanțare a fost unul personal, intitulat „Achiziție de utilaje în domeniul construcțiilor”, proiect ce a câștigat finanțare nerambursabilă prin intermediul Programului Operațional Regional (POR 2014-2020) și a fost impementat un an mai târziu. 

Experiența dobândită în întocmirea primului proiect i-a fost de folos în același an în cadrul primei sesiuni a programului Start-up Nation. Până la închiderea sesiunii de depunere a proiectelor, respectiv 15 iulie 2017, Sanda a scris și depus pentru finanțare un număr de 27 de proiecte, 23 dintre acestea fiind selectate pentru finanțare. Implementarea lor a început în cursul aceluiași an, fiind însă finalizată în 2018.

La finalul primului an de consultanță, Sanda a avut un bilanț extraordinar:

Start up Nation

programul național de dezvoltare rurală

programul operațional regional

În 2018 a finalizat implementarea proiectelor deja câștigate în anul anterior și a pregătit și depus un număr de peste 80 de proiecte pentru cea de-a doua sesiune a programului Start-up Nation ce a debutat în finalul lunii decembrie 2018.

ACADEMIA DE FINANȚARE

Sanda este prima persoană înscrisă în programul Academiei de finanțare, având acces la un număr vast de proiecte model, proceduri de achiziții, cereri de rambursare și alte documentații necesare pentru scrierea și implementarea proiectelor prin intermediul unor măsuri precum:

  • Programul Operațional Regional (POR);
  • Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR);
  • Programul de Competitivitate (POC);
  • Start-up Nation;
  • Microindustrializare;
  • Programul de Comerț și Servicii.