Programul de Microindustrializare 2018 a fost aprobat astăzi, prin ordin de ministru, și publicat în Monitorul Oficial, ceea ce înseamnă că depunerea proiectelor va demara în curând. Prin intermediul acestui program de finanțare, fabricile și atelierele de producție care au o experiență de cel puțin un an de zile pot solicita un ajutor nerambursabil de până la 450.000 de lei pentru dezvoltarea afacerii.

Antreprenorii care desfășoară activități de producție alimentară, mobilă, confecții metalice, materiale textile, dar și multe altele, vor putea solicita, în perioada următoare, un ajutor financiar nerambursabil de până la 450.000 de lei, acordat prin intermediul programului de Microindustrializare 2018.

Finanțarea nerambursabilă poate fi accesată de către societățile comerciale, societățile cooperative sau societățile cu răspundere limitată debutante (SRL-D) care au o activitate neîntreruptă de cel puțin un an calendaristic la data lansării programului de finanțare.

Procedura de implementare a acestui program de finanțare este disponibilă pe site-ul Agenției pentru Implementarea Programelor și Proiectelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii (AIPPIMM).

Iată, mai jos, în ce constă acest program de finanțare:

Start-up Nation 2018-

Firmele pot solicita un ajutor de până la 450.000 de lei

Bugetul aprobat pentru acest program de finanțare este de peste 74 de milioane de lei, iar ajutorul financiar maxim pe care o firmă îl poate primi este de 450.000 de lei.

În cadrul procedurii de implementare se estimează faptul că, în cursul acestui an, un număr de 165 de beneficiari vor fi selectați pentru finanțare. Cu toate acestea, numărul lor poate fi sensibil mai mare, în cazul în care nu toate societățile vor solicita ajutorul financiar maxim.

Ajutorul financiar nerambursabil nu acoperă, însă, 100% din valoarea eligibilă a proiectului, ceea ce înseamnă faptul că societatea va trebui să contribuie cu fonduri proprii pentru implementarea proiectului.

Astfel, toate societățile care vor semna acorduri de finanțare vor fi obligate să contribuie cu cel puțin 10% din valoarea eligibilă a investiției.

Solicitanții vor primi un punctaj suplimentar în cadrul procedurii de evaluare a proiectelor dacă își vor asuma o contribuție proprie chiar mai mare decât cei 10% solicitați în mod obligatoriu.

Pe de altă parte, trebuie precizat faptul că valoarea taxei pe valoarea adăugată (TVA) nu reprezintă o cheltuială eligibilă în cadrul acestui program de finanțare.

Astfel, beneficiarul unei finanțări nerambursabile acordate prin intermediul programului de Microindustrializare 2018 va asigura din fonduri proprii următorele valori:

 • cel puțin 10% din valoarea eligibilă a proiectului;
 • în întregime valoarea TVA aferentă investiției propuse;
 • în întregime celelalte cheltuieli neeligibile ale proiectului.

Banii pot fi solicitați doar de firmele din sfera producției

În cadrul programului de Microindustrializare 2018, sunt eligibile pentru finanțare doar societățile care activează în următoarele domenii de activitate:

 • 10xx Industria alimentară
 • 11xx Fabricarea băuturilor: eligibil doar codul CAEN 1107 – Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape înbuteliate;
 • 13xx Fabricarea produselor textile;
 • 14xx Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte;
 • 15xx Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor;
 • 16xx Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemnşi plută, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite;
 • 17xx Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie;
 • 1811 Tipărirea ziarelor;
 • 1812 Alte activitati de tipărire n.c.a.;
 • 20xx Fabricarea substanțelor și produselor chimice cu excepția 2011, 2051, 2053, 2059.
 • 21xx Fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice;
 • 22xx Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice;
 • 23xx Fabricarea altor produse din minerale nemetalice;
 • 24xx Industria metalurgică;
 • 25xx Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini utilaje şi instalaţii – cu excepţia societăţilor care desfăşoară activităţi pe codurile CAEN aferente grupei 254 Fabricarea armamentului şi muniţiei;
 • 26xx Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice;
 • 27xx Fabricarea echipamentelor electrice;
 • 28xx Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a.;
 • 29xx Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor și semiremorcilor;
 • 30xx Fabricarea altor mijloace de transport cu excepția 3040;
 • 31xx Fabricarea de mobilă;
 • 32xx Alte activităţi industriale n.c.a.

Suplimentar, solicitanții trebuie să mai îndeplinească o serie de alte condiții obligatorii:

 • sunt societăți comerciale, societăți cooperative sau SRL-D;
 • sunt microîntreprinderi din București-Ilfov (au până la două milioane de euro cifră de afaceri și cel mult nouă angajați);
 • sunt întreprinderi mici și mijlocii din toată țara (peste zece angajați și peste două milioane de euro cifră de afaceri);
 • nu au datorii la bugetul de stat;
 • au cel puţin un an calendaristic de la înfiinţare la data deschiderii aplicaţiei electronice.

Ajutorul poate fi utilizat pentru achiziția de utijale și echipamente

Cea mai mare parte a ajutorului financiar nerambursabil poate fi prevăzută pentru achiziția de utilaje și echipamente necesare în cadrul fluxului de producție. Cu toate acestea, schema de implementare a programului de Microindustrializare 2018 prevede și alte cheltuieli eligibile:

 • aparate şi instalaţii de măsură, control, reglare;
 • autoutilitare utilizate pentru transportul bunurilor produse de către societate, fără a presta servicii pentru terți;
 • achiziţionarea de spaţii de lucru;
 • mobilier, aparatură birotică;
 • realizarea unei pagini web pentru prezentarea activității solicitantului;
 • instalaţii de încălzire sau climatizare;
 • cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale, însă doar pentru asociatul sau  acționarul societăţii aplicante;
 • Comisionul de garantare perceput de Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, dacă socieatea va avea nevoie de un credit bancar pentru implementarea proiectului;
 • consultanță pentru scrierea și implementarea proiectului.

Start-up Nation 2018-

Proiectele se vor depune în format electronic

În acest moment, data de depunere a proiectelor nu a fost anunțată, ea urmând să fie anunțată pe pagina web a instituției cu cel puțin cinci zile înainte de data începerii procesului de înregistrare propriu zis.

Sesiunea de depunere a proiectelor va dura zece zile lucrătoare de la data lansării programului.

Procedura de depunere a proiectelor prevede faptul că solicitanții se vor înregistra pe site-ul Agenției pentru Implementarea Programelor și Proiectelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii (AIPPIMM), creându-și un cont unic.

După autentificarea în cont, solicitanții vor încărca în format electronic proiectul și vor putea atașa documentele justificative cerute:

 • situații financiare încheiate pentru anul fiscal anterior;
 • oferte financiare și tehnice pentru bunurile propuse spre achiziție;
 • certificatul de înregistrare al societății;
 • actul constitutiv al firmei;
 • cartea de identitate a reprezentantului legal al societății;
 • documente privind experiența persoanelor cheie implicați în implementarea proiectului (CV, diplome de studii, etc);
 • declarații pe proprie răspundere.

După încheierea sesiunii de primire a proiectelor, acestea vor fi selectate pentru finanțare în ordinea inversă a punctajelor obținute în cadrul etapei de evaluare.

În cazul în care mai multe proiecte se vor afla la egalitate de punctaj, departajarea lor se va efectua în funcție de următoarele criterii:

 • numărul de locuri de muncă ce urmează a fi create conform planului de afaceri;
 • numărul de locuri de muncă ce urmează a fi create din rândul absolvenților începând cu anul 2012/persoanelor defavorizate/șomerilor;
 • valoarea procentului aferent aportului propriu;
 • valoarea profitului din exploatare la data ultimului exercițiu financiar încheiat.

Ai întrebări legate de acest program de finanțare? Scrie-ne un mesaj prin intermediul paginii de contact.

Grupul Facebook -Academia de Finanțare

Înscrie-te în GRUPUL FACEBOOK și afla primul noutățile.

Intră în comunitatea Construim Proiecte.ro

Vei primi pe email informatii GRATUITE, utile pentru cresterea afacerii tale.

Felicitări pentru înscriere!