Deși programul de Comerț și Servicii 2018 trebuia să debuteze astăzi la ora 10.00, sesiunea de primire a proiectelor a fost amânată pentru ziua de 27 august, conform unui anunț publicat pe site-ul Agenției pentru Implementarea Programelor și Proiectelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii (AIPPIMM). Schimbarea a fost anunțată la finalul zilei de luni, cu doar câteva ore înainte ca aplicația de primire a proiectelor să devină activă. 

Conform procedurii de implementare a programului art 5.2. “Data de la care este activă înregistrarea on-line se comunică pe pagina web a instituţiei cu minimum cinci zile lucrătoare înainte de data începerii procesului de înregistrare propriu zis”.

Având în vedere faptul că zilele de 15, 16 și 17 au fost declarate zile libere conform legislației, pentru a respecta prevederile procedurii de implementare, data de lansare a programului este 27 august 2018, ora 10.00.

Antreprenorii vor putea solicita, începând cu prima zi a săptămânii viitoare, un ajutor financiar de până la 250.000 de lei pentru dezvoltarea și afacerilor din sfera comercializării de bunuri și servicii.

Sesiunea de depunere a proiectelor va fi activă timp de zece zile lucrătoare, respectiv până în data de 7 septembrie, ora 20.00.

Programul de finanțare Comerț și Servicii 2018 a fost aprobat prin Ordinul nr. 978 al ministrului pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat și publicat astăzi în Monitorul Oficial. Astfel, sesiunea de primire a proiectelor urmează să fie anunțată în perioada următoare, iar firmele cu istoric de cel puțin 12 luni vor putea accesa un ajutor nerambursabil de până la 250.000 de lei.

Bugetul programului de Comerț și Servicii pentru anul 2018

Programul de Comerț și Servicii 2018 este o linie de finanțare ce gestionează fonduri naționale nerambursabile, fiind gestionată de către Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat (MMACA).

În acest an, bugetul programului de Comerț și Servicii este de aproape 50 de milioane de lei, ceea ce va permite finanțarea unui număr de 200 de beneficiari.

Antreprenorii pot solicita în cadrul sesiunii din 2018 un ajutor financiar nerambursabil de cel mult 90% din valoarea cheltuielilor eligibile, însă fără a depăși valoarea maximă de 250.000 de lei.

Prin urmare, în cadrul acestui program de finanțare antreprenorii trebuie să contribuie cu cel puțin 10% din valoarea investiției și să suporte în întregime TVA-ul aferent echipamentelor achiziționate, precum și alte costuri neeligibile. Totodată, beneficiarii care își asumă o contribuție mai mare de 10% vor obține puncte în plus în cadrul etapei de evaluare, sporindu-și șansele de a câștiga, astfel, finanțarea acordată.

Start-up Nation 2018-

Firmele cu activitate demarată pot obține finanțare nerambursabilă

În cadrul acestui program de finanțare sunt eligibile doar întreprinderile care au, la data deschiderii sesiunii de primire a proiectelor, cel puțin un an calendaristic. Astfel, firmele nou înființate, așa numitele start-up, nu pot depune cereri de finanțare în cadrul programului Start-up Nation.

Doar firmele cu până la 249 de angajați pot primi finanțare:

 • microîntreprinderi, adică să aibă până la nouă angajați și două milioane de euro cifră de afaceri;
 • întreprinderi mici și mijlocii (IMM), adică să aibă până la 249 de angajați și 50 de milioane de euro cifră de afaceri.

De asemenea, firmele trebuie să îndeplinească mai multe condiții pentru a primi acest ajutor:

 • au înscrise în actul constitutiv codul CAEN eligibil pentru comerț sau servicii, iar activitatea este autorizată cu cel puțin trei luni înainte de deschiderea sesiunii de primire a proiectelor;
 • nu a mai primit ajutoare nerambursabile de stat în ultimii trei ani;
 • nu are datorii la bugetul de stat sau la bugetele locale.

Banii pot fi utilizați în special pentru achiziția de echipamente

Cei 250.0000 de lei acordați prin intermediul programului de Comerț și Servicii pot fi utilizați pentru următoarele achiziții:

 • spaţii comerciale de comerţ sau prestări servicii;
 • echipamente IT și tehnică de calcul;
 • echipamente tehnologice, maşini, utilaje şi instalaţii de lucru;
 • brevete de inventie, mărci de produse si servicii, software pentru comerțul on-line;
 • mobilier, aparatură de birotică;
 • autoutilitare;
 • realizarea unei pagini web pentru prezentarea activităţii și a produselor societății;
 • participarea la cursuri de instruire sau calificare în domeniile în care s-a solicitat finanțare;
 • comisionul de garantare pentru creditul punte necesar implementării proiectului;
 • consultanță pentru scrierea proiectului, dar și pentru implementarea sa.

Depunerea proiectului

Pentru a participa în cadrul sesiunii din acest an, beneficiarii trebuie să pregătească un proiect ce va conține:

 • plan de afaceri;
 • cerere de finanțare;
 • documente justificative pentru informațiile prezentate în cadul planului de afaceri.

Proiectele se vor depune în format electronic, prin intermediul site-ului Agenției de Implementare a Programelor și Proiectelor pentru IMM-uri, respectiv aici.

Data de la care este activă înregistrarea on-line a fost anunțată pe pagina web a instituţiei, astfel că proiectele se vor putea depune începând cu data de 27 august, timp de zece zile lucrătoare.

Pentru participarea la program, fiecare solicitant trebuie să se înregistreze cu user şi parolă și să depună documentele prin intermediul contului de utilizator astfel înregistrat.

Vor fi selectate proiectele care vor obține, în urma evaluării planurilor de afaceri depuse, un punctaj de cel puțin 50 de puncte, în ordinea inversă a punctajelor obținute de fiecare solicitant.

Cu toate acestea, în sesiunea din anul anterior au fost depuse aproape 1.300 de proiecte. Prin urmare, punctajul minim solicitat nu va asigura obținerea finanțării.

În cazul în care se vor înregistra mai multe proiecte cu același punctaj, departajarea se va realiza în funție de câteva criterii suplimentare, dintre care cele mai imortante sunt următoarele:

 • numărul de locuri de muncă nou create;
 • numărul mediu de salariaţi la 31.12.2017;
 • valoarea procentului aferent aportului propriu;
 • valoarea profitului din exploatare la 31.12.2017;
 • ponderea investiţiei în mijloace fixe.

Atenție! Depunerea proiectelor în cadrul programului de Comerț și Servicii 2018 va demara în data de 27 august la ora 10.00, sesiunea urmând a fi deschisă pentru zece zile lucrătoare. 

Grupul Facebook -Academia de Finanțare

Înscrie-te în GRUPUL FACEBOOK și afla primul noutățile.

Intră în comunitatea Construim Proiecte.ro

Vei primi pe email informatii GRATUITE, utile pentru cresterea afacerii tale.

Felicitări pentru înscriere!