Pragul de rentabilitate reprezintă una dintre cele mai importante analize pe care un antreprenor trebuie să o facă atât la momentul pregătirii unei afaceri noi, dar și în mod constant ulterior. Pragul de rentabilitate arată care este nivelul vânzărilor la care costurile fixe și variabile ale societății sunt complet acoperite și începând de la care firma va genera profit.

Din păcate, foarte mulți antreprenori neglijează pragul de rentabilitate, un indicator financiar extrem de important, și nu îi acordă atenția cuvenită nici la demararea unei noi afaceri, dar nici ulterior, pe parcursul funcționării societății. Din acest motiv ei nu vor cunoaște care este nivelul la care afacerea lor trebuie să ajungă pentru a-și putea acoperi în întregime costurile totale și a trece pe profit.

Pragul de rentabilitate reprezintă, într-o definiție extrem de succintă, nivelul la care încasările firmei sunt egale cu costurile totale generate de acea afacere. Până la acest punct, societatea va avea încasări mai mici decât costurile înregistrate și va genera, prin urmare, pierderi. O dată ce pragul de rentabilitate este atins și depășit, societatea va genera profit.

Astfel, orice antreprenor care își pregătește lansarea unei afaceri trebuie să cunoască pragul de rentabilitate și să urmărească atingerea lui cât mai curând.

Analiza pragului de rentabilitate se recomandă a fi făcută de fiecare dată când elemente esențiale ale afacerii se modifică, însă este esențial ca analiza să fie făcută cel puțin în aceste momente:

 • atunci când se lansează o nouă afacere;
 • atunci când se planifică lansarea unui nou produs sau serviciu în companie;
 • atunci când afacerea va trece la un alt nivel, generând totodată cheltuieli suplimentare.

Cu alte cuvinte, pragul de rentabilitate trebuie estimat de fiecare dată când se modifică elemente precum:

 • prețurile de vânzare pentru produsele sau serviciile comercializate;
 • numărul de salariați din firmă;
 • cheltuielile cu materiile prime și materialele consumabile;
 • cheltuielile cu utilitățile și combustibilul;
 • cheltuielile cu marketingul și promovarea.
-Construim Proiecte.ro-CURS EXPERT ACCESARE FONDURI EUROPENE

Curs Expert Accesare Fonduri Europene 

Dezvoltă-ți Carierea și Afacerea

Pragul de rentabilitate: definiție și formulă de calcul

 

Pragul de rentabilitate, denumit de multe ori punct de echilibru al afacerii sau punctul critic al afacerii, reprezintă acel nivel al vânzărilor la care încasările obținute vor fi egale cu suma costurilor variabile și fixe, rezultatul afacerii fiind nul.  

Analiza pragului de rentabilitate trebuie făcută nu doar atunci când anumite elemente externe afacerii noastre se modifică, ci și atunci când planificăm schimbări interne, însă dorim să aflăm și efectele generate de acestea asupra afacerii.

 

Cea mai simplă relație de calcul a pragului de rentabilitate este exprimată mai jos:

Cifra de afaceri = Costuri totale

În acest punct, rezultatul afacerii este zero.

Împărțind costurile totale în costuri variabile și costuri fixe, vom obține următoarea relație:

 • Cifra de afaceri = Costuri fixe + Costuri variabile

sau

 • Cifra de afaceri – (Costuri fixe + Costuri variabile) = 0

Într-o afacere, vom denumi marjă de siguranță diferența dintre cifra de afaceri înregistrată și pragul de rentabilitate calculat. Cu cât încasările societății sunt mai mari, cu atât pragul de rentabilitate este depășit mai mult, generând o marjă de siguranță mai mare pentru afacere, riscul de a înregistra pierderi fiind astfel înlăturat.

Cifra de afaceri este determinată de doi factori:

 • prețul de vânzare;
 • cantitatea efectiv vândută.

Astfel, formula de calcul a pragului de rentabilitate de mai sus poate fi scrisă și astfel:

Preț x Cantitate – (Costuri fixe + Costuri variabile) = 0

Dintre cele patru elemente ale ecuației de mai sus, analiza pragului de rentabilitate își propune să identifice cantitatea de produse sau servicii comercializată la care încasările sunt egale cu costurile, în condițiile unui preț dat. Modificarea prețului de vânzare, după cum o să vedem din explicațiile de mai jos, va atrage scăderea sau creșterea pragului de rentabilitate, în condițiile în care costurile nu se vor modifica.

 

Pragul de rentabilitate: stabilirea costurilor fixe

 

Într-o afacere, costurile fixe sunt acele cheltuieli ce rămân nemodificate indiferent de volumul vânzărilor sau al activității economice înregistrate. Cu alte cuvinte, indiferent dacă firma produce sau nu, indiferent dacă produce 50 sau 1.000 de unități, pe termen scurt aceste costuri rămân neschimbate.

Iată câteva exemple de costuri fixe:

 • cheltuielile cu salariile și contribuțiile sociale;
 • cheltuielile cu chiria spațiului de producție sau depozitare;
 • cheltuielile cu utilitățile aferente spațiilor indirect productive (birourile, spre exemplu);
 • cheltuielile pentru contabilitate.

 

Trebuie remarcat faptul că aceste cheltuieli rămân neschimbate pe termen scurt, indiferent de nivelul vânzărilor din firmă:

 • societatea va achita salarii și contribuții sociale muncitorilor săi;
 • societatea va plăti chiria spațiilor utilizate;
 • societatea va plăti utilitățile consumate;
 • societatea va achita facturile emise de firma de contabilitate.

Cu toate acestea, costurile fixe rămân neschimbate doar pe termen scurt. Cu alte cuvinte, dacă volumul vânzărilor nu este cel așteptat, pe termen mediu și lung firma va face anumite corecții necesare pentru a-și asigura sustenabilitatea:

 • va renunța la o parte din personal;
 • va închiria spații mai mici, plătind nu doar chirii mai mici, ci și utilități mai reduse;
 • factura de contabilitate se va reduce, reflectând volumul diminuat al activității.

Pragul de rentabilitate: costurile variabile ale afacerii

 

Costurile variabile sunt acele costuri ce evoluează în strânsă legătură cu volumul activității economice. Cu cât vânzările sunt mai mari, cu atât costurile variabile vor fi mai mari la rândul lor.

Iată câteva exemple de costuri variabile:

 • prețul de achiziție al materiilor prime, al materialelor consumabile;
 • utilitățile consumate în procesul de producție (gaz, electricitate, apă, etc);
 • combustibilul consumat pentru transportul produselor la sediul clienților;
 • costurile pentru livrarea produselor prin intermediul firmelor de curierat.

 

În același timp, unele costuri variabile pot fi exprimate procentual. Spre exemplu, un agent de vânzări poate câștiga un salariu fix (acesta fiind o cheltuială încadrată în categoria costurilor fixe), dar și un comision din fiecare vânzare reușită (spre exemplu, 5% din prețul de vânzare al produsului sau serviciului comercializat).

Pe termen mediu și lung, toate costurile unei afaceri sunt variabile, după cum am arătat la punctul anterior.

 

Pragul de rentabilitate: stabilirea prețului de vânzare

Prețul de vânzare este unul dintre elementele importante ale analizei pragului de rentabilitate. O modificare a sa determină modificarea punctului de echilibru în firmă. Astfel, o creștere a prețului de vânzare determină încasări mai mari, iar pragul de rentabilitate (punctul la care încasările vor fi egale cu costurile) va fi mai scăzut.

Pe de altă parte, prețul de vânzare nu poate fi modificat cu ușurință, fiind dependent de cererea și oferta manifestată pe piață pentru produse sau servicii identice sau de substituție.

 

Pragul de rentabilitate: marja sau adaosul comercial

Un alt element important al analizei pragului de rentabilitate este marja comercială sau adaosul comercial practicat de către societate.

Marja comercială reprezintă diferența dintre prețul de vânzare al unui produs sau serviciu și costurile variabile pe unitate. Cu cât marja comercială este mai mare, cu atât pragul de rentabilitate va fi mai scăzut.

Pragul de rentabilitate: ajustarea ipotezelor de lucru

Analiza pragului de rentabilitate permite obținerea unor informații importante privind nivelul vânzărilor estimate, costurile fixe și variabile, adaosul comercial. Prin urmare, Pe baza acestei analize, antreprenorul poate lua decizii informate privind:

 • creșterea sau scăderea prețului de vânzare;
 • creșterea asu diminuarea unor anumite elemente de cost fix sau variabil.

 

Orice diminuare a costurilor fixe sau variabile, în condițiile în care prețul de vânzare rămâne neschimbat, determină o scădere a pragului de rentabilitate. Totuși, scăderea numărului de angajați, alegerea unor birouri mai mici și mai ieftine, achiziția unor materii prime mai slab calitative afectează atât capacitatea de producție a firmei, cât și a percepției clienților, ceea ce poate determina prăbușirea vânzărilor.

Pe de altă parte, creșterea prețului de vânzare provoacă scăderea pragului de rentabilitate, însă într-un mediu concurențial acest lucru nu este atât de facil pe cât pare. Astfel, creșterea prețului de vânzare poate duce la orientarea clienților către produse similare sau de substituție.

Aplicație gratuită pentru analiza pragului de rentabilitate

De la finalul articolului poate fi descărcată o aplicație simplă pentru estimarea pragului de rentabilitate, luând în calcul factorii care îl influențează: prețul de vânzare, costurile fixe și costurile variabile ale afacerii.

Pentru exemplificare, vom prezenta mai jos analiza pragului de rentabilitate în cazul unui atelier specializat în producția pantofilor la comandă. Atelierul are următoarele costuri fixe:

În același timp, costurile variabile ale afacerii sunt următoarele:
Prețul de vânzare al unei perechi de pantofi este stabilit la 250 de lei / pereche.

Având în vedere aceste ipoteze, iată care este pragul de rentabilitate al afacerii:

Atelierul trebuie să producă, în condițiile date, 109 perechi de pantofi în fiecare lună. Astfel, volumul vânzărilor necesare atingerii pragului de rentabilitate este de 27.355,56 lei/lună.

În cazul în care atelierul nu poate produce 109 perechi de pantofi pe lună, antreprenorul va înregistra pierderi.

Doar în cazul în care această producție este depășită, atelierul va genera profit.

Grupul Facebook -Academia de Finanțare

Înscrie-te în GRUPUL FACEBOOK și afla primul noutățile.

Intră în comunitatea Construim Proiecte.ro

Vei primi pe email informatii GRATUITE, utile pentru cresterea afacerii tale.

Felicitări pentru înscriere!