În curând, antreprenorii vor putea accesa fonduri nerambursabile naționale de până la 450.000 de lei pentru a-și dezvolta activitățile de producție bunuri pe care le desfășoară în prezent.

Procedura de implementare ce se va aplica în acest an a fost publicată în dezbatere publică, urmând ca după data de 6 martie să fie disponibil ghidul solicitantului în forma finală.

Prin intermediul programului de Microindustrializare 2020, societățile cu o vechime de cel puțin doi ani calendaristici la data deschiderii sesiunii de depunere a proiectelor pot obține finanțări nerambursabile de până la 450.000 de lei pentru achiziția de utilaje și echipamente, dar și pentru alte cheltuieli eligibile, în condițiile menționate în ghidul solicitantului.

Microindustrializare 2020: Ajutorul financiar acordat este de 450.000 de lei

Prin intermediul sesiunii din acest an, Ministerul Economiei, Energiei și pentru Mediul de Afaceri alocă finanțări nerambursabile de cel mult 450.000 de lei/proiect pentru decontarea parțială a cheltuielilor eligibile. 

Ajutorul acordat acoperă până la 90% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului, astfel că beneficiarii vor suporta diferența de cel puțin 10%, dar și toate cheltuielile neeligibile ale proiectului.

Bugetul alocat sesiunii din acest an este de peste 74 milioane de lei, astfel încât se așteaptă finanțarea unui număr de cel puțin 145 de beneficiari prin intermediul programului de Microindustrializare 2020.

Microindustrializare 2020: Cine poate obține finanțare nerambursabilă?

Conform ghidului solicitantului, în categoria solicitanților eligibili se regăsesc următoarele categorii de întreprinderi:

 • întreprinderile mici și mijlocii (IMM) din regiunile Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest, Centru;
 • Microîntreprinderile și IMM-urile din regiunea București-Ilfov.

În plus, solicitanții trebuie să îndeplinească următoarele condiții de eligibilitate:

 • au cel puţin doi ani calendaristici de la înfiinţare în momentul în care sesiunea pentru depunerea proiectelor va fi activă;
 • asociaţii sau acţionarii care deţin mai multe societăţi nu pot aplica în cadrul prezentului program decât cu o singură societate;
 • codul CAEN pentru care solicită finanţare este eligibil în cadrul programului și este autorizat la data depunerii cererii de finanțare;
 • nu au datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale;
 • nu au depăşit plafonul de minimis de 200.000,00 Euro pe durata a trei exerciţii financiare consecutive.

Activități eligibile prin intermediul programului Microindustrializare 2020

Prin intermediul programului de Microindustrializare 2020, antreprenorii pot obține fonduri nerambursabile pentru dezvoltarea afacerilor existente din sfera producției de bunuri de larg consum sau a producției de bunuri industriale, ca de exemplu:

 • industria alimentară;
 • producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice și ape minerale și îmbuteliate;
 • fabricarea produselor textile;
 • fabricarea de mobilă;
 • fabricarea echipamentelor electrice;
 • alte activităţi industriale n.c.a.

Lista completă a activităților eligibile este disponibilă în procedura de implementare publicată în dezbatere publică.

 

Microindustrializare 2020: Cheltuieli eligibile în cadrul programului

Conform procedurii de implementare, planul de afaceri trebuie să cuprindă cheltuieli eligibile din următoarele categorii:

 • echipamente tehnologice, inclusiv echipamente IT;
 • aparate şi instalaţii de măsură, control, reglare;
 • autoutilitare;
 • active necorporale (brevete, licențe, mărci, soluții software);
 • spaţii de lucru;
 • mobilier, aparatură birotică;
 • realizarea unei pagini web;
 • instalaţii/echipamente în scopul obţinerii unei economii de energie;
 • instalaţii de încălzire sau climatizare;
 • cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale;
 • comisionul de garantare aferent acordării garanției;
 • consultanţă pentru întocmirea documentaţiei.

În cadrul acestui program de finanțare nu sunt eligibile cheltuielile din următoarele categorii:

 • TVA;
 • taxe, timbru verde, avize, comisioane;
 • transportul, punerea în funcţiune a produselor;
 • instruirea personalului.

De asemenea, nu se acordă ajutor financiar pentru activele achiziţionate în sistem de leasing sau second-hand.

Beneficiarii sunt obligaţi să asigure în favoarea finanțatorului bunurile achiziţionate prin program împotriva tuturor riscurilor, pe o perioadă de patru ani (anul semnării contractului și trei ani de monitorizare).

Microindustrializare 2020: Când se vor depune proiecte în acest an?

În prezent, procedura de implementare este publicată în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Economiei, Energiei și pentru Mediul de Afaceri. Persoanele interesate pot trimite sugestii și observații până în data de 6 martie 2020, urmând ca ulterior să fie publicat ghidul solicitantului în formă finală.

Depunerea proiectelor se va putea realiza doar în sistem electronic prin intermediul platformei on-line ce va fi disponibilă pe site-ul finanțatorului.

Data de la care este activă înregistrarea on-line se comunică pe pagina web a instituţiei cu cel puțin cinci zile înainte de data începerii procesului de înregistrare propriu zis.

Ești interesat de această finanțare?

Trimite-ne un mesaj și te vom contacta în cel mai scurt timp pentru a-ți oferi mai multe informații despre această finanțare.

14 + 4 =

Intră în comunitatea Construim Proiecte.ro

Vei primi pe email informatii GRATUITE, utile pentru cresterea afacerii tale.

Felicitări pentru înscriere!