Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) va lansa un nou apel de proiecte în cadrul priorității de investiții POR 2.1.A, fondurile fiind destinate microîntreprinderilor cu un istoric de peste un an fiscal integral și care propun investiții în mediul urban. Ajutorul financiar nerambursabil acordat va fi cuprins între 25.000 și 200.000 de euro, acoperind până la 90% din valoarea eligibilă a proiectelor. Cea de-a doua sesiune de depunere a proiectelor va fi deschisă în perioada 8 iulie – 8 noiembrie 2019.

Microîntreprinderile din mediul urban, înființate inainte de 1 ianuarie 2018, vor putea depune cereri de finanțare în cadrul unei noi sesiuni de finanțare în cadrul POR 2.1.A. Ghidul solicitantului va fi publicat în data de 6 mai 2019., conform anunțului publicat de MDRAP.

Noul apel de proiecte va aduce mai multe modificări de care solicitanții trebuie să țină cont la pregătirea și implementarea propriilor proiecte:

  • se vor putea depune proiecte doar în cinci regiuni ale țării, respectiv Nord-Est, Sud-Est, Sud-Vest Oltenia, Vest și Centru;
  • firmele care primesc finanțare vor fi obligate să își păstreze numărul mediu de salariați cel puțin la nivelul înregistrat în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare;
  • actualizarea unor categorii de cheltuieli eligibile, având în vedere intrarea în vigoare a Hotărârii de Guvern 907/2016 privind etapele de elaborare şi conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
  • actualizarea formularului cererii de finanțare, având în vedere modificările survenite în cadrul platformei MySMIS.

Cine poate solicita finanțare în cadrul POR 2.1.A

Solicitanții eligibili în cadrul Programului Operațional Regional măsura 2.1.A sunt societățile comerciale și cooperative care se încadrează în categoria microîntreprinderilor (cel mult nouă angajați și o cifră de afaceri de până la două milioane de euro).

Principalele categorii de cheltuieli eligibile pentru care se acordă ajutor financiar nerambursabil:

  • construirea, modernizarea și extinderea spațiilor de producție sau prestare a serviciilor;
  • dotarea cu active corporale și necorporale;
  • dotarea cu instrumente de comercializare on-line.

La fel ca și în prima sesiune a acestei linii de finanțare, beneficiarii pot deconta până la 90% din valoarea cheltuielilor eligibile efectuate, fără ca ajutorul nerambursabil încasată să depășească valoarea de 200.000 de euro / proiect.

Totodată, beneficiarii acestor finanțări trebuie să respecte prevederile ajutoarelor de minimis, adică valoarea maximă a ajutorului de minimis ce poate fi acordat unei întreprinderi unice, din fonduri publice, pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi (ultimii 2 ani fiscali înainte de data depunerii cererii de finanțare şi anul curent depunerii cererii de finanțare) este de 200.000 de euro, echivalent în lei.

Înscrie-te pentru această finanțare

Trimite-ne un mesaj și te vom contacta în cel mai scurt timp pentru a-ți oferi mai multe informații despre această finanțare.

6 + 5 =

Intră în comunitatea Construim Proiecte.ro

Vei primi pe email informatii GRATUITE, utile pentru cresterea afacerii tale.

Felicitări pentru înscriere!