Întreprinderile mici și mijlocii din România vor putea accesa, în perioada următoare, un nou program de finanțare, numit IMM Leasing de echipamente și utilaje, prin intermediul căruia vor beneficia de garanții de stat de până la 80% pentru achiziția de active noi și second hand în valoare de cel mult 5 milioane de lei. 

Măsura de sprijin destinată IMM-urilor este cuprinsă în Planul Național de Investiții și Relansare Economică, fiind, de asemenea, publicată în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice.  

Conform notei de fundamentare ce însoțește proiectul de ordonanță de urgență, noul program guvernamental își propune stimularea accesării finanțărilor de tip leasing financiar în vederea achiziționării de active noi sau second-hand pentru desfășurarea activității companiilor, în special a celor care au nevoie de transfer de tehnologie în procesele de producție.

Programul IMM Leasing de echipamente și utilaje constă în acordarea de garanţii de stat pentru finanțările de tip leasing cu următoarele plafoane: 

 • până la 80% din valoarea finanţării pentru achiziția de echipamente IT și tehnologia informației;
 • până la 60% din valoarea finanţării pentru achiziția altor utilaje și echipamente tehnologice.

Dobânzile, comisioanele şi alte cheltuieli aferente contractului de leasing nu sunt incluse în valoarea garantată de stat.

Valoarea maximă cumulată a finanţărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul acestei facilităţi este de 5.000.000 lei.

Cine poate beneficia de programul IMM Leasing

În cadrul acestui program, beneficiarii eligibili trebuie să se regăsească în următoarele categorii:

 • întreprinderi mici și mijlocii înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990;
 • societăţi cooperative;
 • persoane fizice autorizate;
 • întreprinzători titulari ai unei întreprinderi individuale;
 • întreprinderi familiale
 • organizaţii nonguvernamentale;
 • asociaţii şi fundaţiile;
 • cooperative agricole;
 • societăţi agricole.

De asemenea, programul prevede și alte condiții de eligibilitate, obligatorii pentru solicitanții garanțiilor de stat:

 • nu se află în dificultate;
 • nu se află în litigiu, în calitate de pârât, cu Ministerul Finanţelor Publice şi/sau finanțatorul;
 • nu figurează cu credite restante în ultimele șase luni sau dacă înregistrează restanţe, acestea sunt încadrate în categoriile A, B, C în baza de date a Centralei Riscului de Credit;
 • nu se află în interdicţie de a emite cecuri şi nu figurează cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele șase luni în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăţi;
 • nu înregistrează popriri active sau suspendate pe conturile bancare;
 • nu înregistrează obligaţii fiscale restante şi alte creanţe bugetare administrate de organul fiscal central.

IMM Leasing: Domeniile de activitate eligibile

Sunt eligibile pentru acordarea de garanţii în cadrul programului IMM Leasing de echipamente și utilaje întreprinderile mici şi mijlocii din următoarele domenii de activitate: 

 • agricultura, silvicultura și pescuitul;
 • industria extractivă;
 • industria prelucrătoare, cu excepția fabricării produselor din tutun și a fabricării băuturilor, altele decât vinul și berea; 
 • construcțiile;  
 • activitățile de poștă și curier; 
 • hoteluri și restaurante; 
 • activitățile de editare; 
 • activități de servicii în tehnologia informației și activitățile de servicii informatice;
 • activități de cercetare-dezvoltare; 
 • sănătate și asistență socială.

IMM Leasing: Condițiile acordării garanțiilor

Programul de finanțare este destinat achiziționării activelor noi și second hand, în următoarele condiții:

 • durata maximă a perioadei de leasing este de 72 de luni;
 • durata perioadei de grație este cuprinsă între 3 și 12 luni;
 • perioada şi modalitatea de rambursare a finanțărilor sunt stabilite de finanțator;
 • avansul achitat de utilizator este de maximum 20% din valoarea de achiziție a bunului finanțat, exclusiv TVA;
 • valoarea reziduală este cuprinsă între 1% și maximum 20% din valoarea de achiziție a bunului finanțat exclusiv TVA și poate fi achitată la încheierea perioadei de leasing sau poate fi inclusă în rate.

Garanţia de stat este garantată cu ipoteca legală mobiliară asupra echipamentelor, utilajelor si bunurilor mobile aflate în proprietatea finanțatorului, care fac obiectul finanțării de tip leasing,  în baza contractului de garantare.

Descarcă proiectul ordonanței de urgență privind Programul IMM Leasing pentru echipamente și utilaje.

Înscrie-te pentru această finanțare

Trimite-ne un mesaj și te vom contacta în cel mai scurt timp pentru a-ți oferi mai multe informații despre această finanțare.

8 + 14 =

Intră în comunitatea Construim Proiecte.ro

Vei primi pe email informatii GRATUITE, utile pentru cresterea afacerii tale.

Felicitări pentru înscriere!