Organizarea de cursuri pentru adulți este una dintre acele idei de afaceri ce pot fi demarate cu o investiție minimă, printr-un efort financiar propriu sau prin intermediul unor fonduri europene sau naționale. Cursurile pentru adulți se organizează în domenii diferite, de la dobândirea unor noi competențe profesionale, până la dezvoltarea personală continuă.

Piața cursurilor pentru adulți este dezvoltată, pentru fiecare program de formare sau arie de competențe existând mai mulți furnizori, ceea ce asigură o concurență reală, dar și o gamă diversificată de servicii din care potențialii clienți pot alege.

Participanții la cursuri caută să dobândească competențele profesionale, să fie instruiți cu privire la utilizarea unor utilaje, instrumente sau tehnici de lucru, vor să descopere ultimele noutăți dintr-un domeniu de activitate, dar și să interacționeze cu un specialist cu experiență nu doar teoretică, ci și practică.

Prin urmare, un furnizori de cursuri pentru adulți trebuie să ofere o diferențiere a serviciilor sale față de cele ale concurenței.

Organizarea de cursuri pentru adulți nu este costisitoare, însă începerea acestei afaceri trebuie să urmeze anumiți pași:

Investiția necesară organizării de cursuri pentru adulți

Pentru a putea organiza cursuri pentru adulți, acreditate de către Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC), va trebui să asiguri următoarele dotări și echipamente:

 • birouri sau mese pentru participanți;
 • videoproiector;
 • laptop pentru lector sau pentru toți participanții, atunci când tematica cursului impune lucrul pe calculator (spre exemplu, cursurile de grafică, contabilitate, analiză financiară, etc);
 • imprimantă sau multifuncțională;
 • tablă interactivă sau tablă magnetică;
 • echipamente de birotică (perforatoare, capsatoare, mașini de îndosariat, laminat, etc);
 • sisteme software pentru dotarea echipamentelor IT (de la sisteme de operare și antivirus și până la licențe pentru programele de grafică sau contabilitate utilizate în timpul cursului).

Organizarea de cursuri pentru adulți necesită existența unei dotări complete specifică tematicii respective, iar o firmă de cursuri poate închiria săli complet dotate oferite de hoteluri sau centrele de afaceri, reducând astfel investiția inițială.

Totuși, antreprenorii care doresc să își doteze propriul centru educațional vor avea nevoie să achiziționeze propriile dotări.

Accesarea de fonduri europene sau naționale permite achiziția echipamentelor și dotărilor necesare. Mai mult, prin intermediul unui astfel de proiect se pot deconta și o parte din cheltuielile operaționale ale firmei pentru un an de zile:

 • salariile și contribuțiile sociale;
 • utilitățile consumate;
 • chiria plătită pentru spațiul închiriat.
Start-up Nation 2018-

Înființarea societății comerciale

Organizarea de cursuri pentru adulți, acreditate sau neacreditate, nu este posibilă sub forma unei persoane fizice și nici măcar sub forma unei persoane fizice autorizate (PFA) sau întreprinderi individuale (II). Prin urmare, viitoarea afacere trebuie să aibă personalitate juridică, iar soluția recomandată este cea a înființării unei societăți cu răspundere limitată (SRL).

Alegând un SRL în detrimentul altor forme juridice (societate pe acțiuni, spre exemplu), antreprenorul își păstrează mai multe șanse de a obține fonduri europene sau fonduri naționale nerambursabile.

Documentele necesare înființării unui SRL sunt detaliate aici, pe pagina Oficiului Național al Registrului Comerțului.

La momentul înființării societății comerciale, actul constitutiv trebuie să conțină codul CAEN 8559 – Alte forme de învățământ.

Organizarea de cursuri pentru adulți acreditate pentru adulți este condiționată de parcurgerea următorilor pași după înființarea societății:

Verificarea condițiilor obligatorii cerute de ANC:

 • firma trebuie să fie legal constituită (organizatorul cursului un poate fi o persoană fizică);
 • firma nu trebuie să aibă datorii la bugetul de stat și bugetele locale;
 • firma trebuie să dețină în baza unui contract de închiriere, proprietate, comodat, etc un spațiu adecvat (sală de curs);
 • firma trebuie să dispună de personal calificat în domeniul cursului.

Stabilirea cursurilor ce vor fi acreditate

În această etapă, antreprenorul trebuie să stabilească foarte precis cursurile pentru adulți ce vor fi acreditate. Pentru fiecare curs se va întocmi un dosar de acreditare și se va plăti o taxă de acreditare egală cu două salarii minime brute pe economie (în acest moment, salariul minim brut pe economie este de 1.900 de lei).

Acreditarea unui curs presupune plata a 3.800 de lei și va fi valabilă timp de patru ani, iar la finalul acestei perioade procedura de acreditare se va relua.

Atenție! Acreditarea este necesară doar dacă societatea dorește să ofere participanților la curs diplome acreditate de către ANC și recunoscute de Ministerul Muncii și Ministerul Educației.

Conform legii, organizarea de cursuri pentru adulți acreditate este scutită de TVA, astfel că societatea nu va factura această taxă clienților finali.

Întocmirea dosarului de acreditare

Societatea poate organiza două tipuri de cursuri:

 • cursuri de calificare. Aceste cursuri pentru adulți au un număr mai mare de ore. Iată câteva exemple: Sudor, Bucătar, Ospătar, Lucrător în comerț, etc;
 • cursuri de specializare. Aceste cursuri pentru adulți au un număr mai mic de ore. Iată câteva exemple: Formator, Inspector/Referent resurse umane, Manager proiect, Expert achiziții publice, etc.

Pentru fiecare curs, societatea va întocmi un dosar de acreditare ce va conține, în principal, următoarele documente:

 • copie a certificatului de înregistrare al societății;
 • situațiile financiare aferente ultimului an fiscal încheiat (atunci când firma are istoric);
 • contractul pentru spațiul în care aceste cursuri pentru adulți se vor organiza;
 • lista dotărilor aflate la dispoziția cursanților pe durata cursului;
 • certificatul constatator pentru a se verifica existența codului CAEN 8559;
 • programa cursului detaliată pe module, ore, etc;
 • documentele lectorilor (CV-uri, diplome de studii, etc);
 • autorizații și avize de funcționare. În cazul în care spațiul este închiriat ocazional (sala de conferințe a unui hotel, spre exemplu), se vor atașa autorizațiile proprietarului spațiului;
 • dovada achitării taxei de acreditare.

Doar după obținerea autorizării se vor putea face înscrieri la curs și se vor putea susține examenele finale de acreditare.

Fonduri europene și naționale pentru organizarea de cursuri pentru adulți

Pentru înființarea unui centru pentru organizarea de cursuri pentru adulți, cea mai potrivită soluție de finanțare este cea oferită de programul Start-up Nation 2018.

Obținerea unei finanțări prin intermediul acestui program este condiționată de depunerea următoarei documentații:

 • plan de afaceri pentru prezentarea investiției propuse și justificarea necesității proiectului;
 • cerere de finanțare;
 • documente justificative.

Documentele se depun în format electronic, în cadrul unei sesiuni ce durează 30 de zile. Doar proiectele care obțin un punctaj suficient de mare vor fi finanțate, astfel că antreprenorii trebuie să urmărească în faza de pregătire a documentației îndeplinirea tuturor condițiilor cerute.

Programul Start-up Nation 2018 decontează următoarele cheltuieli importante pentru organizarea de cursuri pentru adulți:

 • echipamente, inclusiv cele IT și soluțiile software;
 • mobilierul necesar;
 • salarii și contribuții sociale;
 • contribuții sociale;
 • chirii pentru cel mult 12 luni de la semnarea acordului de finanțare.

În cazul în care vrei să organizezi cursuri pentru adulți cu ajutorul fondurilor europene sau naționale nerambursabile, însă ai întrebări privind procedura ce trebuie urmată, te rugăm să ne contactezi. În cel mai scurt timp posibil îți vom trimite informațiile solicitate.

Mult succes!

Grupul Facebook -Academia de Finanțare

Înscrie-te în GRUPUL FACEBOOK și afla primul noutățile.

Intră în comunitatea Construim Proiecte.ro

Vei primi pe email informatii GRATUITE, utile pentru cresterea afacerii tale.

Felicitări pentru înscriere!