Piața de jucării din România va crește la finalul anului 2017 cu aproape 50% din valoarea înregistrată anul anterior, pe fondul unei creșteri a cererii pentru astfel de produse. Prin urmare, oferta de jucării s-a diversificat, iar numărul producătorilor, dar și al comercianților a crescut de asemenea.  Prin urmare, anul 2018 se anunță un an foarte important și pentru piața de jucării din lemn din România, iar o astfel de afacere poate fi demarată și cu ajutorul fondurilor nerambursabile europene sau naționale .

În cursul anului 2017, piața jucăriilor din România va depăși 230 de milioane de euro, conform unui studiu de profil realizat de agenția de marketing Perceptum în prima jumătate a anului, ceea ce reprezintă o creștere de aproximativ 44% față de 2016. Aceste cifre situează piața de jucării din România pe locul trei în regiune, după cea din Polonia și cea din Ungaria. La nivel european, piața de jucării din România reprezintă aproximativ 1,5%, iar potențialul de creștere este în continuare foarte ridicat.

Același studiu arată faptul că segmentul cu cea mai spectaculoasă creștere până în 2020 va fi cel al jucăriilor de tip Lego, însă cota acestor jucării va fi redusă din totalul pieței de profil din România. Cota cea mai mare din piață o va avea în continuare segmentul jucăriilor dinamice (zmee, moriști, cercuri hoola hoop, etc). Alte segmente interesante sunt cele pentru armele și vehiculele de jucărie, dar și jucării din lemn, alături de figurine și jucării din pluș.

Prin urmare, se remarcă faptul că piața jucăriilor din România este una diversificată, astfel că un nou producător își poate alege nișa de piață care îi poate aduce un profit mai rapid, fără să simtă o presiune concurențială foarte ridicată. Tocmai de aceea, un atelier de producție jucării din lemn va putea fi finanțat integral din fonduri nerambursabile în anul 2018.

Printre factorii care au determinat această evoluție a pieței jucăriilor din România, studiul amintit anterior amintește în mod special următorii factori:

 • creșterea veniturilor în rândul familiilor cu copii;
 • creșterea bugetelor pentru reclame și diversificarea canalelor de promovare, acoperind toate mediile de comunicare (internet, magazine de profil, televiziune, radio, presă scrisă, publicitate stradală);
 • lansarea mai multor personaje la modă;
 • dezvoltarea unui calendar de evenimente dedicate exclusiv copiilor (spectacole, festivaluri, concerte, etc).

Cu toate că numărul companiilor producătoare de jucării a crescut de la 262 în anul 2010 la 312 companii în 2015, concurența nu este încă foarte ridicată în comparație cu alte segmente economice. Prin urmare, intrarea pe piața producătorilor de jucării este încă facilă, iar investiția inițială diferă foarte mult în funcție de nișa de piață aleasă, dar și de volumul de activitate proiectat.

Producția de jucării poate începe, așa cum este cazul jucăriilor din lemn, al celor croșetate sau realizate din pluș, ca o activitate suplimentară, de tip hobby. Pe măsură ce aceste jucării își vor găsi un loc pe piață și își vor câștiga un renume, producția de jucării se poate transforma într-o afacere de sine stătătoare.

Mai mult, investiția inițială poate fi acoperită integral prin intermediul fondurilor nerambursabile europene sau naționale, anul 2018 aducând numeroase măsuri de finanțare pentru afacerile debutante.

Accesarea fondurilor nerambursabile europene sau naționale pentru înființarea unui atelier de producție a jucăriilor este un proces în mai mulți pași:

 • stabilirea investiției inițiale;
 • identificarea programului de finanțare optim pentru nevoile proiectului;
 • înființarea societății și cunoașterea aspectelor juridice specifice acestei activități;
 • pregătirea proiectului de investiții;
 • depunerea proiectului și solicitarea ajutorului financiar nerambursabil.

Start-up Nation 2018-

Investiția necesară înființării unui atelier de jucării din lemn

Investiția necesară demarării unei astfel de afaceri depinde în mod fundamental de nișa de piață identificată. În timp ce producția de jucării croșetate poate începe cu o investiție nesemnificativă, producția de jucării din plastic necesită investiții importante în echipamente și utilaje specifice. În comparație cu acestea, producția de jucării din lemn necesită o investiție financiară medie ce poate fi susținută total sau parțial prin intermediul fondurilor nerambursabile europene sau naționale.

La fel ca și în cazul altor afaceri de producție, un atelier pentru jucării necesită, în primul rând, asigurarea unui spațiu în care activitatea să se desfășoare.

În cazul fondurilor europene, construcția unui spațiu pentru producția de jucării din lemn este o cheltuială eligibilă, așa cum este cazul Programului Operațional Regional. Totodată, sunt și măsuri de finanțare din fonduri europene care decontează și cheltuielile cu închirierea, precum unele măsuri din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală.

În același timp, fondurile naționale nu decontează niciodată cheltuielile de construcție, însă sunt permise cheltuielile privind achiziționarea unor spații de producție sau cele privind închirierea acestora. Cel mai bun exemplu, în acest caz, este programul Start-up Nation 2018.

După ce ai estimat cheltuielile privind asigurarea unui spațiu de producție (fie că este vorba de construcție, închiriere sau achiziție), va trebui să alegi echipamentele necesare pentru producția de jucării din lemn.

Un flux complet de producție pentru jucării din lemn trebuie să conțină cel puțin următoarele echipamente:

 • circular;
 • mașină combinată de îndreptat-rindeluit;
 • mașină de găurit;
 • mașină de șlefuit cu disc și bandă;
 • exhaustor pentru colectarea în saci a rumegușului și prafului rezultat din prelucrarea lemnului în cadrul fluxului tehnologic;
 • presă;
 • mașină de sculptat;
 • pompă de vopsirea pieselor din lemn ale jucăriilor comercializate;
 • compresor pentru acționarea celorlalte utilaje din fluxul tehnologic.

Pentru a putea include în cadrul bugetului proiectului, va trebui să estimezi prețurile de achiziție pentru echipamentele de mai sus. Acest lucru se face prin solicitarea de oferte financiare din partea unor producători sau comercianți de utilaje. Prețurile alese în acest fel vor reprezenta valoarea maximă până la care finanțatorul decontează investiția ta. În cazul în care vei depăși bugetul aprobat, diferența o vei suporta din fonduri proprii.

În anul 2018 vor fi lansate două programe de finanțare care decontează 100% investiția ta:

 • programul Start-up Nation 2018;
 • Programul Național de Dezvoltare Rurală prin intermediul submăsurii 6.2 destinată înființării afacerilor non-agricole în spațiul rural.

Celelalte programe de finanțare ce se vor lansa în anul 2018 solicită o cofinanțare din partea investitorului, întrucât ajutorul financiar nerambursabil nu acoperă 100% din valoarea proiectului.

Proiectul tău poate cuprinde și alte cheltuieli, nu doar achiziția de echipamente. Prin urmare, poți include în planul tău de afaceri și alte costuri necesare funcționării unui atelier de jucării din lemn:

 • realizarea unui site de prezentare;
 • includerea în cadrul proiectului a unui buget pentru promovare a afacerii pe internet;
 • decontarea unor costuri operaționale: salarii, contribuții sociale, utilități și chirii pentru o durată de cel mult 12 luni de la semnarea acordului de finanțare;
 • achiziția unui mijloc de transport pentru materiile prime și jucării din lemn produse.

Pregătirea proiectului pentru jucării din lemn

Fiecare program de finanțare solicită o documentație diferită, aceasta fiind detaliată în cadrul Ghidului solicitantului. Cu toate că apar diferențe de la un program de finanțare la altul, documentația aferentă unui proiect este următoarea:

 • plan de afaceri;
 • cerere de finanțare;
 • documente suport.

Planul de afaceri este un document standardizat, impus prin intermediul Ghidului solicitantului, având o structură diferită de la un program de finanțare la altul. Planul de afaceri cuprinde detalierea ideii de proiect și are următoarele secțiuni:

 • veniturile estimate ca urmare a vânzării de jucării din lemn;
 • cheltuielile pe care această activitate le va genera;
 • prezentarea pieței de desfacere, a concurenților, dar și a furnizorilor și a clienților potențiali;
 • necesitatea și oportunitatea realizării unui proiect pentru jucării din lemn;
 • prezentarea și interpretarea indicatorilor economico-financiari ai investiției.

Atunci când apar diferențe între documentele solicitate la depunerea proiectului, acestea se regăsesc în cadrul documentelor suport. În funcție de complexitatea investiției, dar și a vechimii solicitantului, documentele suport solicitate pot fi:

 • copie a cărții de de identitate a responsabilului legal de proiect;
 • copie a certificatului de înmatriculare a societății;
 • oferte financiare și tehnice pentru utilajele propuse spre achiziție;
 • contract de proprietate, chirie, comodat, concesiune, etc pentru locul de implementare al proiectului;
 • declarații pe proprie răspundere din partea responsabilului legal de proiect.

Fiind vorba de o activitate de producție de jucării din lemn, veniturile sunt obținute din vânzarea acestor produse. Cu cât fluxul tehnologic este mai complex, cu atât gama de produse a societății va fi mai diversificată, ceea ce înseamnă că societatea va avea posibilitatea de a-și ajusta produsele comercializate în funcție de cererea manifestată pe piață.

Iată câteva exemple de jucării din lemn ce pot fi obținute în cadrul unui astfel de proiect:

 • camioane, tractorașe și alte vehicule în miniatură realizate din lemn;
 • bucătării din lemn pentru fetițe;
 • antemergător pentru copii;
 • căsuță cu diverse activități;
 • litere și cifre supradimensionate pentru învățarea alfabetului sau a cifrelor;
 • jocuri de potrivire a diverselor forme geometrice;
 • puzzle.

Un atelier de jucării din lemn poate crea și vinde și jocuri pentru adulți, iar printre acestea cele mai populare sunt:

 • jocuri de șah;
 • jocuri de table;
 • jocuri de rummy.

Un atelier de jucării din lemn generează, cu siguranță, și cheltuieli pe care trebuie să le acopere din încasările pe care le generează.

În unele cazuri, fondurile nerambursabile pot fi utilizate pentru a acoperi, cel puțin parțial, unele costuri operaționale:

 • salarii și contribuții sociale pentru angațați;
 • cheltuielile cu închirierea spațiului în care se desfășoară activitatea;
 • utilitățile consumate în atelier pentru activitatea desfășurată.

Pe lângă aceste exemple, un atelier de jucării din lemn generează și alte costuri:

 • materii prime și materiale necesare pentru producția de jucării din lemn;
 • transportul materiei prime și a jucăriilor din lemn;
 • cheltuielile cu întreținerea, reparațiile, asigurarea, dar și amortizarea utilajelor și echipamentelor achiziționate;
 • cheltuielile cu terții, precum contabilitatea, promovarea online, etc.

Indicatorii economico-financiari sunt calculați pe baza prognozelor realizate pentru o perioadă de până la zece ani:

 • bilanț prognozat;
 • cont de profit și pierdere prognozat;
 • cash-flow prognozat.

Depunerea proiectului și solicitarea ajutorului nerambursabil

După ce întreaga documentație este disponibilă, solicitantul sau consultantul său trebuie să pregătească proiectul pentru depunere, iar acest lucru presupune mai mulți pași:

 • listarea tuturor documentelor menționate la punctul anterior;
 • semnarea și eventual ștampilarea documentelor;
 • scanarea documentelor;
 • depunerea proiectului (a documentelor care compun proiectul) în format electronic în cadrul aplicației online pe care finanțatorul o pune la dispoziția solicitanților.

Depunerea proiectului se poate realiza doar în cadrul unei sesiuni active, iar când termenul limită expiră, documentația nu mai poate fi transmisă.

Depunerea proiectului în termen nu înseamnă, în mod automat, selectarea proiectului pentru finanțare. Doar proiectele cu punctaj mare vor fi selectate pentru semnarea acordurilor de finanțare, iar atunci când este o concurență mare, vor rămâne multe proiecte fără finanțare.

În cazul în care ai nevoie de informații suplimentare pentru pregătirea unui proiect pentru jucării din lemn, te rugăm să lași un comentariu la finalul acestui articol sau să ne trimiți un mesaj prin intermediul paginii de contact.

Mult succes!

Grupul Facebook -Academia de Finanțare

Înscrie-te în GRUPUL FACEBOOK și afla primul noutățile.

Intră în comunitatea Construim Proiecte.ro

Vei primi pe email informatii GRATUITE, utile pentru cresterea afacerii tale.

Felicitări pentru înscriere!