Un cabinet de kinetoterapie se poate înființa cu fonduri europene sau naționale, ajutorul financiar nerambursabil suplinind, în acest caz, resursele financiare ale beneficiarului. Astfel, afacerea poate demara mai rapid, iar investiția se amortizează într-un termen mai scurt. Iată care sunt pașii necesari înființării unui cabinet de kinetoterapie cu fonduri europene sau naționale nerambursabile.

Kinetoterapia (așa numita terapie prin mișcare) este o practică terapeutică utilizată frecvent în fizioterapie, având drept principal obiectiv recuperarea medicală în urma unor accidente sau intervenții chirurgicale.

Exercițiile efectuate în cursul procesului de recuperare, desfășurate sub supravegherea și la îndrumarea medicului kinetoterapeut au rolul de a reda mobilitatea articulațiilor afectate fie de traumatisme, fie de perioade lungi de inactivitate, așa cum se poate întâmpla inclusiv în urma unor intervenții chirurgicale.

Iată, în cele ce urmează, care sunt pașii pe care orice antreprenor trebuie să îi parcurgă pentru a-și înființa un cabinet de kinetoterapie cu fonduri europene sau naționale:

Investiția necesară pentru înființarea unui cabinet de kinetoterapie

Înființarea unui cabinet de kinetoterapie trebuie să respecte prevederile legale din domeniu. Astfel, Ordinul Ministerului Sănătății și Familiei nr. 153 din 2003 pentru aprobarea normelor metodologice privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale stabilește, printre altele, și dotarea minimă necesară pe care trebuie să o aibă un cabinet de kinetoterapie.

Conform Ordinului nr. 153/2003, un cabinet de kinetoterapie trebuie să îndeplinească următoarele condiții minime:

În privința spațiului utilizat, ordinul normativ menționat mai sus stabilește următoarele condiții:

 • suprafața utilă a sălii va asigura cel puţin 4,5 – 5 metri pătrați pentru fiecare pacient;
 • sala va avea aerisire naturală directă, cât mai eficientă;
 • pardoseală caldă (parchet sau scândură) sau mochetă pe beton cu strat amortizor;
 • cabină de duș (cu apă caldă permanentă) şi WC;
 • spaţiu separat pentru dezbrăcat-îmbrăcat (vestiare dedicate pacienților femei și bărbați).

Dotarea unui cabinet de kinetoterapie se va realiza ținând cont de diversitatea serviciilor oferite și de resursele financiare de care dispune antreprenorul. Totuși, dotarea minimă necesară funcționării unui cabinet de kinetoterapie este următoarea:

 • un spalier;
 • două saltele;
 • o oglindă de perete;
 • o masă kineto simplă;
 • o bancă;
 • două instalaţii-montaje scripete cu contragreutăţi;
 • greutăţi de diverse mărimi, bastoane, arcuri, cordoane elastice;
 • minimum 3 – 4 dispozitive pentru recuperare funcţională din grupa “dispozitive ajutătoare” (de exemplu: pedalier, planşetă basculantă, giroplan, levier pentru cvadriceps, roată şi scăriţă pentru umăr, placă canadiană, placă pentru abilităţile mâinii etc.);
 • un cântar pentru persoane.

Ordinul nr. 153/2003 stabilește, totodată, și dotarea minimă pe care cabinetele de kinetoterapie trebuie să o aibă pentru situații de urgență:

 • aparat de măsurat tensiunea arterială;
 • trusă de urgenţă:
 • 2 – 3 tipuri de mărimi de atele;
 • fașe simple şi elastice;
 • pansamente sterile;
 • dezinfectante (alcool, iod, unguent cu antibiotic);
 • 2 – 3 tipuri de medicaţie antialgică (algocalmin, piafen, paracetamol etc., câte 10 bucăţi);
 • 1 spray cu bronhodilatator (salbutamol, berotec);
 • 10 tablete de nitroglicerină;
 • 10 tablete de nifedipin pentru administrarea sublinguală;
 • 10 tablete de furosemid
 • 10 tablete de atenolol sau metoprolol.
Start-up Nation 2018-

Înființarea firmei și alegerea codului CAEN potrivit

Înființarea unui cabinet de kinetoterapie presupune, înainte de toate, demararea procedurilor legale la Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC):

 • înființarea unei societăți cu răspundere limitată (SRL);
 • alegerea codului CAEN adecvat înființării unui cabinet de kinetoterapie.

Spre deosebire de alte forme juridice permise de ONRC, precum persoana fizică autorizată sau întreprinderea individuală, un SRL are o povară fiscală mai mică și permite accesarea unor fonduri europene sau naționale mai diversificate.

Acestea sunt principalele motive pentru care se recomandă înființarea unui SRL pentru organizarea unui cabinet de kinetoterapie, iar pașii și documentele necesare sunt detaliate pe pagina ONRC.

În ceea ce privește alegerea codului CAEN adecvat, acesta este:

8690 – Alte activități referitoare la sănătatea umană

Codul CAEN menționat mai sus trebuie să figureze în cadrul actului constitutiv întocmit pentru înființarea SRL-ului drept activitate principală sau secundară.

În baza acestui cod CAEN, un cabinet de kinetoterapie va putea oferi clienților săi o gamă diversificată de servicii de recuperare:

 • recuperarea după traumatisme;
 • tratament entorse;
 • tratament luxații;
 • tratament contuzii;
 • tratament rupturi musculare;
 • tratament tendinite;
 • recuperare după operație la cot;
 • recuperare după operație la coloană;
 • recuperare după operație la genunchi;
 • recuperare după operație la gleznă și picior;
 • recuperare după operație la șold;
 • recuperare după operație la umăr;
 • recuperare după intervenție neurochirurgicală;
 • tratamentul herniei de disc;
 • programe speciale pentru sportivi;
 • programe speciale pentru slăbit;
 • programe speciale pentru gravide.

Obținerea avizelor și autorizațiilor necesare

Conform Ordonanței Guvernului nr. 124 din 1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, unităţile medico-sanitare cu personalitate juridică, printre care și un cabinet de kinetoterapie, vor funcţiona cu îndeplinirea următoarelor condiţii:

 • să aibă obiect de activitate unic, constând în furnizarea de servicii medicale, cu sau fără activităţi conexe acestora;
 • administratorul societăţii comerciale sau cel puţin o treime din numărul membrilor consiliului de administraţie să fie medici;
 • să fie înregistrate în Registrul unic al cabinetelor medicale.

Înregistrarea unui cabinet de kinetoterapie şi emiterea certificatului de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medicale se fac în baza următoarelor documente:

 • cererea reprezentantului legal al acestui cabinet de kinetoterapie;
 • certificatul de înregistrare emis de ONRC;
 • actul constitutiv;
 • hotărârea statutară a organului de conducere privind înfiinţarea unuia sau mai multor cabinete medicale;
 • dovada legală a deţinerii spaţiului în care se organizează şi funcţionează acest cabinet de kinetoterapie;
 • autorizaţia sanitară de funcţionare;
 • avizul colegiului medicilor;
 • dovada îndeplinirii condiţiilor minime de spaţiu şi circuite funcţionale în concordanţă cu serviciile medicale furnizate pe specialităţi.

Pregătirea proiectului și obținerea de fonduri europene sau naționale nerambursabile

Pregătirea proiectului pentru finanțarea unui cabinet de kinetoterapie poate demara doar după parcurgerea celor două etape amintite anterior, respectiv stabilirea investiției necesare și înființarea societății comerciale.

Conform ghidului solicitantului, proiectul conține trei categorii de documente:

 • planul de afaceri;
 • cererea de finanțare;
 • documente justificative indicate în mod explicit în cadrul ghidului solicitantului.

În timp ce planul de afaceri și cererea de finanțare sunt documente cu o structură prestabilită, documentele justificative pot fi deosebit de diverse de la o linie de finanțare la alta. Iată care sunt cele mai uzuale:

 • certificatul de înmatriculare al societății;
 • actul constitutiv;
 • situațiile financiare încheiate pentru anul financiar anterior (atunci când firma are istoric);
 • copia cărții de identitate a reprezentantului legal al firmei solicitante;
 • CV-urile persoanelor cheie implicate în implementarea proiectului;
 • oferte financiare și tehnice pentru investiția prezentată.

Totuși, cel mai important document al proiectului este, fără îndoială, planul de afaceri. Acest document stabilește în detaliu felul în care investiția propusă se realizează:

 • prezentarea produselor realizate și veniturile estimate din comercializarea acestora;
 • prezentarea costurilor implicate de funcționarea afacerii, precum salarii, chirii, utilități sau materii prime;
 • estimarea profitului și durata de recuperare a investiției propuse;
 • piața de desfacere și strategia de comercializare;
 • analiza punctelor tari, a punctelor slabe, a oportunităților și amenințărilor (cunoscută după prescurtarea din engleză, respectiv analiza SWOT);
 • justificarea necesității și oportunității realizării investiției.

Cu toate că mai multe programe de finanțare permit sprijinirea acestei afaceri, respectiv a înființării unui cabinet de kinetoterapie, cea mai atractivă sursă de finanțare este programul Start-up Nation. Acesta decontează următoarele cheltuieli importante:

 • decontarea chiriei pentru o perioadă de până la 12 luni;
 • utilaje de producție a hranei pentru animale de companie;
 • echipamente IT, echipamente pentru controlul calității;
 • mobilier sau alte dotări specifice;
 • plata salariilor și a contribuțiilor sociale pentru noile locuri de muncă create;
 • decontarea utilităților suportate pentru durata primului an de implementare;
 • autoutilitară pentru transportul produselor proprii la principalii clienți.

După ce proiectul este întocmit, el va fi depus în format electronic pentru evaluare, în cadrul unei sesiuni de primire a proiectelor.

După ce sesiunea de depunere a proiectelor se va încheia, cererile de finanțare depuse vor fi evaluate, urmând să primească un punctaj final.

Proiectele depuse vor fi selectate pentru semnarea acordurilor de finanțare doar în ordinea inversă a punctajelor obținute și în limita bugetului disponibil.

Implementarea efectivă a proiectelor va demara doar după semnarea contractelor de finanțare (a acordurilor de finanțare).

Vrei să accesezi fonduri europene sau naționale pentru înființarea unui cabinet de kinetoterapie și ai încă întrebări? Contactează-ne și îți transmitem în cel mai scurt timp toate informațiile de care vei avea nevoie.

Mult succes!

Grupul Facebook -Academia de Finanțare

Înscrie-te în GRUPUL FACEBOOK și afla primul noutățile.

Intră în comunitatea Construim Proiecte.ro

Vei primi pe email informatii GRATUITE, utile pentru cresterea afacerii tale.

Felicitări pentru înscriere!