Programul de Comerț-Servicii 2020 este cea de-a doua linie de finanțare publicată în dezbatere publică de către Ministerul Economiei, Energiei și pentru Mediul de Afaceri la începutul acestui an. Astfel, societățile care au un istoric de cel puțin doi ani calendaristici vor putea solicita o finanțare nerambursabilă de până la 250.000 de lei pentru achiziția de utilaje și echipamente, realizarea de site-uri de prezentare, dar și pentru susținerea altor cheltuieli eligibile. 

Ministerul Economiei, Energiei și pentru Mediul de Afaceri (MMEMA) a publicat în dezbatere publică ghidul solicitantului aferent programului de Comerț și Servicii 2020. Conform acestui document, solicitanții pot obține fonduri nerambursabile pentru dezvoltarea activităților pe care le desfășoară în prezent, banii putând fi utilizați pentru decontarea unor cheltuieli eligibile propuse în cadrul planului de afaceri.

Comerț-Servicii 2020: Ajutorul financiar acordat este de 250.000 de lei

Conform procedurii de implementare, solicitanții pot obține până la 250.000 de lei drept ajutor financiar nerambursabil pentru proiectele pe care le prezintă spre finanțare. Ajutorul acoperă cel mult 90% din valoarea eligibilă a investiției, astfel că diferența trebuie să fie asigurată din fondurile proprii ale antreprenorilor. Mai mult, aceștia vor fi nevoiți să suporte integral toate cheltuielile neeligibile necesare realizării proiectului.  

Bugetul disponibil pentru sesiunea din acest an este de 40 de milioane de lei, ceea ce permite finanțarea unui număr de 160 de beneficiari.

Comerț-Servicii 2020: Solicitanții eligibili în cadrul programului de finanțare

În cadrul programului pentru Comerț și Servicii 2020 sunt eligibile microîntreprinderile și întreprinderile mici și mijlocii (IMM) care au, la data lansării sesiunii, cel puțin doi ani calendaristici de la înființare. În plus, solicitanții trebuie să îndeplinească și următoarele condiții de eligibilitate:

 • solicită finanțare pentru o activitate din sfera serviciilor sau a comerțului, conform listei de activități eligibile anexate ghidului solicitantului;
 • codul CAEN pentru care se solicită finanțare este autorizat cu cel puțin trei luni anterior datei deschiderii sesiunii de primire a proiectelor;
 • societatea nu a beneficiat de alocaţie financiară nerambursabilă în cadrul programului în ultimii trei ani, inclusiv anul în curs;
 • nu au datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale.

Activități eligibile prin intermediul programului de Comerț și Servicii 2020

Antreprenorii pot solicita finanțare nerambursabilă pentru activități din sfera comerțului și a serviciilor ce sunt, la data deschiderii sesiunii, autorizate de cel puțin trei luni în cadrul societății solicitante de sprijin financiar. 

Lista codurilor CAEN eligibile la finanțare urmează să fie publicată ulterior de MEEMA o dată cu publicarea ghidului solicitantului în formă finală, la expirarea perioadei de dezbatere publică. 

Comerț-Servicii 2020: Cheltuieli eligibile în cadrul programului

Următoarele cheltuieli sunt eligibile în cadrul acestui program de finanțare, conform prevederilor procedurii de implementare: 

 • achiziţionarea de echipamente tehnologice, maşini, utilaje şi instalaţii de lucru;
 • achiziţionarea de echipamente IT tehnică de calcul;
 • achiziţionarea de cititoare pentru cod de bare;
 • achiziţionarea de cântare electronice cu/fără printer pentru etichetare;
 • achiziţionarea de aparate de marcat electronice fiscale;
 • achiziţionarea de electro şi motostivuitoare;
 • active necorporale;
 • mobilier și birotică;
 • autoutilitare; 
 • implementarea unui sistem de management al calităţii/mediului/sănătăţii;
 • realizarea unei pagini web pentru prezentarea activităţii;
 • instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie;
 • achiziţionarea de instalaţii de încălzire sau climatizare;
 • participarea la cursuri în domeniul activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă;
 • comisionul de garantare aferent anului acordării garanţiei;
 • consultanţă pentru întocmirea documentaţiei;
 • achiziţionarea de spaţii comerciale.

Prin intermediul programului de Comerț și Servicii 2020 nu sunt eligibile cheltuielile din următoarele categorii:

 • TVA;
 • taxe, timbru verde, avize, comisioane;
 • transportul, punerea în funcţiune a produselor;
 • instruirea personalului.

Comerț și Servicii 2020: Când se vor depune proiecte în acest an?

Procedura de implementare aferentă programului de Comerț și Servicii 2020 este publicată în dezbatere publică, cei interesați putând transmite observațiile lor până în data de 6 martie 2020. Ulterior se va publica ghidul solicitantului final, însoțit de documentele necesare pregătirii proiectului (plan de afaceri, lista codurilor CAEN eligibile, formularele necesare transmiterii planului de afaceri).

Înscrierea în program, solicitarea acordului de principiu pentru finanţare şi completarea planului de investiţii în vederea obţinerii finanţării se fac on-line pe pagina web a MEEMA.

Data de la care este activă înregistrarea on-line se comunică pe pagina web a instituţiei cu minimum cinci zile lucrătoare înainte de data începerii procesului de înregistrare propriu zis.

Ești interesat de această finanțare?

Trimite-ne un mesaj și te vom contacta în cel mai scurt timp pentru a-ți oferi mai multe informații despre această finanțare.

5 + 11 =

Intră în comunitatea Construim Proiecte.ro

Vei primi pe email informatii GRATUITE, utile pentru cresterea afacerii tale.

Felicitări pentru înscriere!