Una dintre cele mai importante sarcini pe care consultantul le are de îndeplinit pentru întocmirea planului de afaceri este colectarea de la client a informațiilor și a documentelor necesare. Având în vedere diferențele majore existente între diverse programe de finanțare în ceea ce privește condițiile de eligibilitate, este recomandată utilizarea unui chestionar de consultanță.

Chestionarele de consultanță reprezintă o modalitate simplă și rapidă de a colecta de la client (de la solicitantul de fonduri nerambursabile) a informațiilor și a documentelor necesare redactării planului de afaceri și a cererii de finanțare.

Trebuie amintit faptul că programele de finanțare existente au condiții diferite de accesare. În principal, solicitantul de finanțări nerambursabile trebuie să dovedească faptul că este eligibil pentru a încasa respectivul ajutor financiar nerambursabil și îndeplinește toate condițiile impuse de ghidul solicitantului.

Prin urmare, înainte de semnarea contractelor de consultanță, ar trebui redactate chestionare ușor de parcurs și completat, iar acest proces trebuie să respecte mai mulți pași:

1. Citește Ghidul solicitantului

Înainte de orice altceva, consultantul trebuie să descarce ultima variantă a ghidului solicitantului aferent măsurii de finanțare pentru care va încheia contracte de consultanță.

Pe baza acestui document, consultantul va trebui să întocmească liste cu informațiile esențiale ale măsurii de finanțare:

 • cine este eligibil pentru a solicita ajutor financiar nerambursabil;
 • vechimea firmei solicitante;
 • documentele solicitate pentru depunerea proiectului;
 • structura planului de afaceri;
 • cheltuielile eligibile și neeligibile ale programului de finanțare.

2. Ordonează informațiile necesare

Categoriile de informații obținute în punctul anterior trebuie să fie grupate într-o ordine firească în cadrul chestionarului de consultanță, pentru a facilita completarea lor într-un proces simplu și rapid.

În completarea planului de afaceri sunt necesare trei categorii de informații:

A. Informații despre societate:

 • data înființării firmei;
 • situațiile financiare lunare și anuale;
 • numărul de angajați la data ultimului bilanț încheiat;
 • cifra de afaceri pentru ultimul exercițiu financiar.

B. Informații despre proiect:

 • care este investiția necesară;
 • avizele și autorizațiile necesare implementării proiectului;
 • veniturile pe care societatea le va obține;
 • cheltuielile pe care societatea le va genera.

C. Informații despre echipa de proiect:

 • organigrama societății;
 • locurile de muncă nou create ca urmare a implementării proiectului;
 • angajații cheie ai firmei;
 • diplome de studii și CV-uri pentru membrii echipei de proiect.

3. Fii la curent cu legislația

Scrierea unui plan de afaceri necesită informații diversificate din domenii precum fiscal, salarizare, contabilitate. În principal, este vorba despre:

 • salariul minim în vigoare la data întocmirii planului de afaceri la nivelul economiei sau a ramurii economice respective;
 • cotele de taxe și impozite locale aplicabile;
 • modalitățile de calcul a amortizării;
 • diferitele cote de impozite pentru venituri, profit, precum și valorile TVA.

După primirea informațiilor și a documentelor de la client, firma de consultanță trebuie să le prelucreze și să le includă în planul de afaceri.

4. Descarcă chestionarul de consultanță

După cum am arătat mai sus, chestionarul de consultanță este un document specific fiecărui program de finanțare. El se întocmește după analiza ghidului solicitantului și se completează cu fiecare client în parte.

Mai jos poate fi descărcat un chestionar de consultanță utilizat pentru programul Start-up Nation. Similar se pot întocmi chestionare de consultanță și pentru alte linii de finanțare din fonduri naționale sau europene.

Chestionar de consultanță

Grupul Facebook -Academia de Finanțare

Înscrie-te în GRUPUL FACEBOOK și afla primul noutățile.

Intră în comunitatea Construim Proiecte.ro

Vei primi pe email informatii GRATUITE, utile pentru cresterea afacerii tale.

Felicitări pentru înscriere!