Fonduri 2020: Cluburile sportive vor putea primi granturi de sprijin de până la 200.000 de euro

Fonduri 2020: Cluburile sportive vor putea primi granturi de sprijin de până la 200.000 de euro

Cluburile sportive vor putea accesa, în perioada următoare, un ajutor financiar nerambursabil de până la 200.000 de euro. Măsura de sprijin este menționată în cadrul Planului Național de Investiții și Relansare Economică și se adresează structurilor sportive aflate în dificultate ca urmare a crizei coronavirusului.

Fonduri 2020 cluburi sportive: Beneficiari eligibili

Ajutorul financiar nerambursabil acordat poate ajunge până la 200.000 de euro / solicitant și acoperă în întregime cheltuielile eligibile ale proiectului. Astfel, cluburile sportive nu trebuie să contribuie financiar la realizarea proiectului.

Sunt eligibile pentru acest ajutor financiar nerambursabil structurile sportive care îndeplinesc simultan următoarele condiții:

 • să dețină certificat de identitate sportivă;
 • să aibă participări la competiții sportive cel puțin în ultimul an calendaristic de la data depunerii cererii de finanțare;
 • să nu înregistreze obligații restante la bugetul de stat la  data depunerii cererii de finanțare.

Tipurile de cheltuieli eligibile

Grantul nerambursabil de 200.000 de euro va acoperi cheltuieli precum:

 • investiții în terenuri de antrenament pentru copii și juniori;
 • centre de recuperare pentru sportivi;
 • cabinete medicale cu dotări aferente cu specializarea medicină sportivă;
 • noi tehnologii pentru introducerea de sisteme de evaluare și monitorizare a performanței sportive (hard și soft);
 • echipament sportiv performant.

Bugetul disponibil

Măsura beneficiază de un buget asigurat din bugetul statului în valoare totală de 180 de milioane de euro. 

Conform Planului Național de Investiții și Relansare Economică, bugetul asigură finanțarea unui număr de aproximativ 1.500 de structuri sportive. 

Înscrie-te pentru această finanțare

Trimite-ne un mesaj și te vom contacta în cel mai scurt timp pentru a-ți oferi mai multe informații despre această finanțare.

2 + 7 =

AFCN lansează o nouă sesiune de finanțare a proiectelor culturale

AFCN lansează o nouă sesiune de finanțare a proiectelor culturale

Administrația Fondului Cultural Național (AFCN) lansează în perioada 1 – 30 martie 2020 o sesiune de finanțare destinată proiectelor culturale derulate în 11 domenii de activitate.

Bugetul alocat acestei sesiuni este de 12.500.000 de lei, fiind estimată finanțarea unui număr de cel puțin 150 de proiecte în cursul acestui an. Ghidul solicitantului și celelalte documente necesare întocmirii cererii de finanțare sunt disponibile pe site-ul finanțatorului.

Organizațiile cu activitate în domeniul cultural pot solicita finanțare nerambursabilă din partea AFCN prin intermediul sesiunii lansate în perioada 1 – 30 martie 2020. Ghidul solicitantului, precum și celelalte documente necesare sunt disponibile pe site-ul AFCN.

Proiecte culturale: Categoriile de beneficiari eligibili

 În cadrul acestei sesiuni de finanțare sunt eligibile atât persoanele fizice autorizate, cât și persoanele juridice înființate cu respectarea prevederilor legale:

 • asociaţii;
 • fundaţii
 • instituţii publice de cultură;
 • societăţi comerciale care derulează activităţi culturale.

Indiferent de forma de organizare, solicitantului nu îi este permis să aibă datorii la bugetul general sau la bugetele locale. 

Totodată, solicitanții care au derulat proiecte finanțate de către AFCN în anii anteriori și care nu au respectat obligaţiile asumate prin contractele de finanțare nu au dreptul de a depune proiecte în cadrul sesiunii ce demarează la 1 martie 2020.

AFCN: Ajutorul financiar nerambursabil 

Sesiunea de finanțare beneficiază de un buget total de 12.500.000 de lei împărțit în 11 arii de activitate din domeniile culturale. Mai mult, sesiunea prevede în cadrul acestui buget o sumă distinctă necesară acoperirii eventualelor contestații formulate de către solicitanții nemulțumiți de rezultatul procesului de evaluare. 

Cele 11 arii de activitate beneficiază de un buget diferit. Mai mult, valoarea ajutorului financiar nerambursabil pe care un solicitant o poate încasa este și ea diferită, în funcție de aria de activitate în care proiectul se va implementa, conform tabelului de mai jos:

Ajutorul financiar nerambursabil acoperă până la 90% din valoarea cheltuielilor eligibile. Diferența de cel puțin 10%, precum și toate cheltuielile neeligibile ale proiectului vor fi suportate din fonduri proprii ale beneficiarului. 

Calendarul sesiunii de finanțare 

AFNC a planificat activitățile desfășurate începând cu data deschiderii sesiunii de finanțare și până la semnarea contractelor de finanțare cu beneficiarii declarați câștigători:

Depunerea cererilor de finanțare

Depunerea proiectelor se efectează în sistem electronic, prin intermediul aplicației disponibile pe site-ul AFNC.

Pentru transmiterea proiectelor este necesară înregistrarea unui cont de utilizator, etapă în care se vor transmite:

 • numele organizaţiei;
 • adresa de e-mail a responsabilului de proiect.

Pentru a înregistra un proiect în cadrul acestei sesiuni se vor urma pașii descriși mai jos:

Pasul 1: Informaţii generale proiect:

 • aria tematică;
 • denumirea proiectului cultural;
 • locul desfăşurării proiectului cultural;
 • sediul social al entităţii care solicită finanţare.

Pasul 2: Date generale despre proiectul cultural:

 • planul de activităţi al proiectului cultural;
 • parteneri şi asociaţi;
 • ediţii anterioare ale proiectului cultural;
 • scurtă prezentare a obiectivelor şi a activităţilor solicitantului;
 • perioada de desfăşurare a proiectului cultural;
 • sumarul proiectului cultural;
 • justificarea proiectului cultural;
 • valoarea adăugată a proiectului;
 • scop şi obiective;
 • grupuri ţintă şi beneficiari;
 • activităţile proiectului cultural;
 • rezultatele şi impactul proiectului cultural;
 • metode de implementare a proiectului cultural;
 • evaluarea proiectului cultural;
 • continuitatea şi sustenabilitatea proiectului cultural.

Pasul 3: Bugetul proiectului

Pasul 4: Alte informaţii relevante

 • CV-urile membrilor echipei de proiect;
 • alte documente relevante pentru proiect;
 • raportul de activitate al solicitantului.

Despre Administrația Fondului Cultural Național

Administrația Fondului Cultural Național (AFCN) este o instituţie publică autonomă, aflată în subordinea Ministerului Culturii. Înființată în 2005 AFCN este principalul finanțator public al ofertei culturale din România care aplică un proces transparent de evaluare și selecție.

Administrația are ca obiective generale, stabilite prin lege, gestionarea Fondului Cultural Național, finanțarea programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, organizate în țară și/sau în străinătate, precum și susținerea relațiilor culturale internaționale ale României.

Atenție!

Depunerea cererilor de finanțare este posibilă în cadrul acestei ediții de finanțare până la data de 30 martie 2020, ora 17.00.

Înscrie-te pentru această finanțare

Trimite-ne un mesaj și te vom contacta în cel mai scurt timp pentru a-ți oferi mai multe informații despre această finanțare.

5 + 11 =