AFCN lansează o nouă sesiune de finanțare a proiectelor culturale

AFCN lansează o nouă sesiune de finanțare a proiectelor culturale

Administrația Fondului Cultural Național (AFCN) lansează în perioada 1 – 30 martie 2020 o sesiune de finanțare destinată proiectelor culturale derulate în 11 domenii de activitate.

Bugetul alocat acestei sesiuni este de 12.500.000 de lei, fiind estimată finanțarea unui număr de cel puțin 150 de proiecte în cursul acestui an. Ghidul solicitantului și celelalte documente necesare întocmirii cererii de finanțare sunt disponibile pe site-ul finanțatorului.

Organizațiile cu activitate în domeniul cultural pot solicita finanțare nerambursabilă din partea AFCN prin intermediul sesiunii lansate în perioada 1 – 30 martie 2020. Ghidul solicitantului, precum și celelalte documente necesare sunt disponibile pe site-ul AFCN.

FONDURI NERAMBURSABILE 2020

Obține Fonduri Europene și Naționale Pentru Afacerea Ta

Proiecte culturale: Categoriile de beneficiari eligibili

 În cadrul acestei sesiuni de finanțare sunt eligibile atât persoanele fizice autorizate, cât și persoanele juridice înființate cu respectarea prevederilor legale:

 • asociaţii;
 • fundaţii
 • instituţii publice de cultură;
 • societăţi comerciale care derulează activităţi culturale.

Indiferent de forma de organizare, solicitantului nu îi este permis să aibă datorii la bugetul general sau la bugetele locale. 

Totodată, solicitanții care au derulat proiecte finanțate de către AFCN în anii anteriori și care nu au respectat obligaţiile asumate prin contractele de finanțare nu au dreptul de a depune proiecte în cadrul sesiunii ce demarează la 1 martie 2020.

AFCN: Ajutorul financiar nerambursabil 

Sesiunea de finanțare beneficiază de un buget total de 12.500.000 de lei împărțit în 11 arii de activitate din domeniile culturale. Mai mult, sesiunea prevede în cadrul acestui buget o sumă distinctă necesară acoperirii eventualelor contestații formulate de către solicitanții nemulțumiți de rezultatul procesului de evaluare. 

Cele 11 arii de activitate beneficiază de un buget diferit. Mai mult, valoarea ajutorului financiar nerambursabil pe care un solicitant o poate încasa este și ea diferită, în funcție de aria de activitate în care proiectul se va implementa, conform tabelului de mai jos:

Ajutorul financiar nerambursabil acoperă până la 90% din valoarea cheltuielilor eligibile. Diferența de cel puțin 10%, precum și toate cheltuielile neeligibile ale proiectului vor fi suportate din fonduri proprii ale beneficiarului. 

Calendarul sesiunii de finanțare 

AFNC a planificat activitățile desfășurate începând cu data deschiderii sesiunii de finanțare și până la semnarea contractelor de finanțare cu beneficiarii declarați câștigători:

Depunerea cererilor de finanțare

Depunerea proiectelor se efectează în sistem electronic, prin intermediul aplicației disponibile pe site-ul AFNC.

Pentru transmiterea proiectelor este necesară înregistrarea unui cont de utilizator, etapă în care se vor transmite:

 • numele organizaţiei;
 • adresa de e-mail a responsabilului de proiect.

Pentru a înregistra un proiect în cadrul acestei sesiuni se vor urma pașii descriși mai jos:

Pasul 1: Informaţii generale proiect:

 • aria tematică;
 • denumirea proiectului cultural;
 • locul desfăşurării proiectului cultural;
 • sediul social al entităţii care solicită finanţare.

Pasul 2: Date generale despre proiectul cultural:

 • planul de activităţi al proiectului cultural;
 • parteneri şi asociaţi;
 • ediţii anterioare ale proiectului cultural;
 • scurtă prezentare a obiectivelor şi a activităţilor solicitantului;
 • perioada de desfăşurare a proiectului cultural;
 • sumarul proiectului cultural;
 • justificarea proiectului cultural;
 • valoarea adăugată a proiectului;
 • scop şi obiective;
 • grupuri ţintă şi beneficiari;
 • activităţile proiectului cultural;
 • rezultatele şi impactul proiectului cultural;
 • metode de implementare a proiectului cultural;
 • evaluarea proiectului cultural;
 • continuitatea şi sustenabilitatea proiectului cultural.

Pasul 3: Bugetul proiectului

Pasul 4: Alte informaţii relevante

 • CV-urile membrilor echipei de proiect;
 • alte documente relevante pentru proiect;
 • raportul de activitate al solicitantului.

Despre Administrația Fondului Cultural Național

Administrația Fondului Cultural Național (AFCN) este o instituţie publică autonomă, aflată în subordinea Ministerului Culturii. Înființată în 2005 AFCN este principalul finanțator public al ofertei culturale din România care aplică un proces transparent de evaluare și selecție.

Administrația are ca obiective generale, stabilite prin lege, gestionarea Fondului Cultural Național, finanțarea programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, organizate în țară și/sau în străinătate, precum și susținerea relațiilor culturale internaționale ale României.

Atenție!

Depunerea cererilor de finanțare este posibilă în cadrul acestei ediții de finanțare până la data de 30 martie 2020, ora 17.00.

Grupul Facebook -Accesare Fonduri Nerambursabile 2020

Înscrie-te în GRUPUL FACEBOOK și afla primul noutățile.

Empretec 2020: În curând vor începe înscrierile la cursurile gratuite de antreprenoriat

Empretec 2020: În curând vor începe înscrierile la cursurile gratuite de antreprenoriat

Cel puțin o sută de persoane vor beneficia de cursuri gratuite de antreprenoriat în acest an prin intermediul programului EMPRETEC 2020. Astfel, vor fi organizate workshop-uri în patru locații diferite în 2020, respectiv București, Constanța, Craiova și Târgu Mureș. 

Antreprenorii existenți, cât și persoanele care doresc să-și lanseze o afacere în perioada următoare vor putea participa la ateliere de lucru pentru dezvoltarea competențelor antreprenoriale. Programul educațional este dezvoltat de Universitatea Harvard și va fi desfășurat pe parcursul a nouă zile calendaristice.

FONDURI NERAMBURSABILE 2020

Obține Fonduri Europene și Naționale Pentru Afacerea Ta

Empretec 2020: Cine se poate înscrie la cursurile gratuite

Grupul țintă al acestui program include antreprenori existenți sau potențiali precum și top manageri, inclusiv specialiști din organizații publice sau private.

În cadrul programului Empretec 2020 se pot înscrie persoanele fizice care îndeplinesc, la data transmiterii formularului de înregistrare, următoarele condiții de eligibilitate: 

 • sunt cetățeni români sau cetățeni străini vorbitori de limbă română;
 • au studii medii sau superioare definitivate;
 • participă pentru prima dată la un atelier EMPRETEC;

Persoanelele care îndeplinesc condițiile menționate în procedura de implementare vor fi chemate la un interviu susținut de trainerii certificați în cadrul programului. Ulterior, persoanele înscrise vor fi anunțate prin telefon și email privind rezultatul evaluării.

Empretec 2020: Cheltuielile eligibile în cadrul programului

Persoanele acceptate în cadrul programului vor beneficia de acces gratuit pe toată durata celor nouă zile de curs.

Alte cheltuieli eligibile suportate în cadrul programului Empretec 2020:

 • materiale de promovare și prezentare;
 • materiale de curs, materiale suport pentru exercițiile practice;
 • consumabile necesare desfășurării cursurilor;
 • închiriere de spații pentru desfășurarea workshop-urilor;
 • transmitere de invitații necesare organizării și desfășurării workshop-urilor;
 • cheltuielile cu plata onorariilor trainerilor;
 • cazarea și masa trainerilor;
 • cazarea și masa participanților;
 • inclusiv cheltuielile de organizare a conferințelor de lansare/diseminare a workshop-urilor.

Grupul Facebook -Accesare Fonduri Nerambursabile 2020

Înscrie-te în GRUPUL FACEBOOK și afla primul noutățile.

Meșteșuguri și Artizanat 2020: Micii meșteșugari vor putea participa gratuit la un târg anual pentru a-și crește vânzările

Meșteșuguri și Artizanat 2020: Micii meșteșugari vor putea participa gratuit la un târg anual pentru a-și crește vânzările

Târgul naţional pentru artizanat şi meşteşuguri va fi organizat și în acest an de către Ministerul Economiei, Energiei și pentru Mediul de Afaceri (MEEMA), eveniment la care se vor putea înscrie gratuit micii meșteșugari și antreprenorii care comercializează produse de artizanat. Târgul va fi organizat în luna septembrie, pe durata a trei zile, în județul Constanța, iar înscrierile vor începe în perioada următoare. 

Procedura de implementare aferentă programului Meșteșuguri și Artizanat 2020 a fost publicată în dezbatere publică la finalul lunii februarie 2020. Ulterior, MEEMA va publica ghidul final al solicitantului, precum și celelalte formulare necesare înscrierii în cadrul programului.

FONDURI NERAMBURSABILE 2020

Obține Fonduri Europene și Naționale Pentru Afacerea Ta

Meșteșuguri și Artizanat 2020: Cine se poate înscrie la târgul național

Bugetul alocat organizării târgului din acest an este de 890.000 lei, ceea ce va permite selectarea unui număr de cel puțin 100 de expozanți (meșteșugari și comercianți).

În cadrul programului pot participa agenții economici cu activitate meșteșugărească sau de comercializare a produselor artizanale și care sunt organizați ca:

 • întreprinderi mici și mijlocii;
 • societăţi cooperative;
 • persoane fizice autorizate;
 • întreprinderi individuale, întreprinderi familiale;
 • asociaţii profesionale sau fundaţii.

Ce cheltuieli sunt eligibile în cadrul programului

Programul asigură participarea gratuită a expozanților în cadrul târgului de meșteșugărit și artizanat pe durata celor trei zile. De asemenea, se asigură decontarea cheltuielilor privind:

 • transportul beneficiarilor și al exponatelor, dar nu mai mult de 2.000 de lei;
 • cazarea beneficiarilor pe durata desfășurării evenimentului, până la o limită de 1.600 de lei pentru patru nopți de cazare și pentru cel mult două persoane.

Meșteșuguri și Artizanat 2020: Activitățile eligibile în cadrul programului

În cadrul târgului anual de meșteșugărit, agenții economici participanți vor putea prezenta produsele proprii (meşteşugăreşti şi/sau de artizanat) şi vor putea desfăşura activităţi economice privind comercializarea acestora.

În plus, meșteșugarii sunt încurajați în cadrul programului să organizeze în cadrul standului propriu ateliere de lucru pentru vizitatorii interesați de modalitatea de realizare a produselor:

 • covoare ţesute manual, covoare înnodate;
 • confecţionarea iilor;
 • ateliere de olărit, ţesut, broderie, dantelărie, ceramică tradiţională şi decorativă, iconografie;
 • confecţionarea de păpuși folclorice; 
 • atelier de restaurare;
 • confecţionarea măştilor.

Înscrierea în cadrul programului pentru Meșteșuguri și Artizanat 2020

Înscrierea agenților economici interesați se realizează prin intermediul aplicației online ce va fi disponibilă pe site-ul finanțatorului, respectiv MEEMA.

Cererea de finanțare trebuie să fie însoțită de:

 • certificatul constatator;
 • cartea de identitate a reprezentantului legal;
 • fotografii cu minim trei produse artizanale sau meșteșugărești ce vor fi expuse la târg;
 • declarații pe proprie răspundere, conform formularelor tip existente pe site.

Grupul Facebook -Accesare Fonduri Nerambursabile 2020

Înscrie-te în GRUPUL FACEBOOK și afla primul noutățile.

Femeia Antreprenor 2020: Sprijin financiar pentru femeile care au o afacere sau care vor demara una

Femeia Antreprenor 2020: Sprijin financiar pentru femeile care au o afacere sau care vor demara una

Femeile care dețin o afacere sau intenționează să lanseze o afacere nouă vor putea beneficia de sprijin financiar din partea statului prin intermediul programului de finanțare Femeia Antreprenor 2020. Sprijinul constă în decontarea cheltuielilor pentru transport, cazare și participarea la cursuri și conferințe naționale și internaționale de antreprenoriat. 

Procedura de implementare a programului Femeia Antreprenor 2020 a fost publicată în dezbatere publică, urmând ca după data de 6 martie 2020 să fie publicat ghidul solicitantului și celelalte formulare necesare înscrierii în program. 

FONDURI NERAMBURSABILE 2020

Obține Fonduri Europene și Naționale Pentru Afacerea Ta

Femeia Antreprenor 2020: Cine poate beneficia de sprijin nerambursabil

În cadrul programului Femeia Antreprenor 2020 se pot înscrie femeile care au cetățenie română și care la data înscrierii la finanțare au vârsta peste 18 ani și au cel puțin studii medii definitivate. 

De asemenea, se pot înscrie în cadrul programului femeile care au calitatea de:

 • asociat unic sau asociat majoritar în cadrul unor microîntreprinderi sau întreprinderi mici și mijlocii;
 • dețin o întreprindere individuală sau sunt înregistrate ca persoane fizice autorizate.

La data înregistrării în program, societățile nu pot fi în faliment, reorganizare, lichidare, insolvență sau suspendare a activității economice.

Femeia Antreprenor 2020: Descrierea programului de finanțare

Programul funcționează în trei etape:

Etapa I: Organizarea unei Conferințe naționale dedicate femeilor antreprenor din România.

În cadrul acestei etape pot participa cel mult 400 de femei care au deja o afacere sau care vor să-și lanseze o afacere proprie.

Temele de discuție în cadrul conferinței: 

 • programele de finanțare derulate de Ministerul Economiei, Energiei și pentru Mediul de Afaceri;
 • antreprenoriat.

Etapa a II-a: Organizarea a patru workshop-uri regionale

În cadrul acestei etape pot participa cel mult 160 de femei care dețin afaceri, iar temele de discuție vor fi:

 • adaptarea stilului de leadership în funcție de persoană;
 • abilitatea de comunicare;
 • relaționarea în afaceri;
 • modalități de a motiva echipa;
 • delegarea eficientă a sarcinilor.

Etapa a III-a: Organizarea a patru evenimente internaționale de tip business to business

În această etapă pot participa cel mult 80 de participante femei având ca obiectiv creșterea abilităților IMM conduse de femei în formarea de parteneriate externe.

Femeia Antreprenor 2020: Tipurile de cheltuieli eligibile

Programul Femeia Antreprenor 2020 asigură participarea gratuită în cadrul acestor evenimente și decontează integral următoarele cheltuieli:

 • transport și cazare pentru participantele la evenimentele naționale în limita sumei de maxim 200 lei/beneficiar;
 • transport și cazare pentru participantele la evenimentele internaționale în limita sumei de maxim 2.100 lei/beneficiar.

Femeia Antreprenor 2020: Înscrierea în program

Femeile antreprenor sau cele care vor să-și lanseze o afacere în perioada următoare se pot înscrie în cadrul acestui program de finanțare prin completarea online a formularului ce va fi disponibil pe site-ul MEEMA.

În cazul în care punctajele obținute de solicitante este egal, departajarea se va realiza în funcție de următoarele criterii:

 • nivelul de studii;
 • calitatea de asociat/acționar majoritar într-o IMM;
 • experiența profesională pe o funcție de conducere sau antreprenor;
 • clienți internaționali sau a desfășurat activități de promovare internațională;
 • a participat la activități/evenimente internaționale, în calitate de participant sau organizator, chiar și în mediul online;
 • data și ora înscrierii în program.

Grupul Facebook -Accesare Fonduri Nerambursabile 2020

Înscrie-te în GRUPUL FACEBOOK și afla primul noutățile.

Comerț-Servicii 2020: Noi fonduri nerambursabile pentru comercializarea serviciilor de piață

Comerț-Servicii 2020: Noi fonduri nerambursabile pentru comercializarea serviciilor de piață

Programul de Comerț-Servicii 2020 este cea de-a doua linie de finanțare publicată în dezbatere publică de către Ministerul Economiei, Energiei și pentru Mediul de Afaceri la începutul acestui an. Astfel, societățile care au un istoric de cel puțin doi ani calendaristici vor putea solicita o finanțare nerambursabilă de până la 250.000 de lei pentru achiziția de utilaje și echipamente, realizarea de site-uri de prezentare, dar și pentru susținerea altor cheltuieli eligibile. 

Ministerul Economiei, Energiei și pentru Mediul de Afaceri (MMEMA) a publicat în dezbatere publică ghidul solicitantului aferent programului de Comerț și Servicii 2020. Conform acestui document, solicitanții pot obține fonduri nerambursabile pentru dezvoltarea activităților pe care le desfășoară în prezent, banii putând fi utilizați pentru decontarea unor cheltuieli eligibile propuse în cadrul planului de afaceri.

FONDURI NERAMBURSABILE 2020

Obține Fonduri Europene și Naționale Pentru Afacerea Ta

Comerț-Servicii 2020: Ajutorul financiar acordat este de 250.000 de lei

Conform procedurii de implementare, solicitanții pot obține până la 250.000 de lei drept ajutor financiar nerambursabil pentru proiectele pe care le prezintă spre finanțare. Ajutorul acoperă cel mult 90% din valoarea eligibilă a investiției, astfel că diferența trebuie să fie asigurată din fondurile proprii ale antreprenorilor. Mai mult, aceștia vor fi nevoiți să suporte integral toate cheltuielile neeligibile necesare realizării proiectului.  

Bugetul disponibil pentru sesiunea din acest an este de 40 de milioane de lei, ceea ce permite finanțarea unui număr de 160 de beneficiari.

Comerț-Servicii 2020: Solicitanții eligibili în cadrul programului de finanțare

În cadrul programului pentru Comerț și Servicii 2020 sunt eligibile microîntreprinderile și întreprinderile mici și mijlocii (IMM) care au, la data lansării sesiunii, cel puțin doi ani calendaristici de la înființare. În plus, solicitanții trebuie să îndeplinească și următoarele condiții de eligibilitate:

 • solicită finanțare pentru o activitate din sfera serviciilor sau a comerțului, conform listei de activități eligibile anexate ghidului solicitantului;
 • codul CAEN pentru care se solicită finanțare este autorizat cu cel puțin trei luni anterior datei deschiderii sesiunii de primire a proiectelor;
 • societatea nu a beneficiat de alocaţie financiară nerambursabilă în cadrul programului în ultimii trei ani, inclusiv anul în curs;
 • nu au datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale.

Activități eligibile prin intermediul programului de Comerț și Servicii 2020

Antreprenorii pot solicita finanțare nerambursabilă pentru activități din sfera comerțului și a serviciilor ce sunt, la data deschiderii sesiunii, autorizate de cel puțin trei luni în cadrul societății solicitante de sprijin financiar. 

Lista codurilor CAEN eligibile la finanțare urmează să fie publicată ulterior de MEEMA o dată cu publicarea ghidului solicitantului în formă finală, la expirarea perioadei de dezbatere publică. 

Comerț-Servicii 2020: Cheltuieli eligibile în cadrul programului

Următoarele cheltuieli sunt eligibile în cadrul acestui program de finanțare, conform prevederilor procedurii de implementare: 

 • achiziţionarea de echipamente tehnologice, maşini, utilaje şi instalaţii de lucru;
 • achiziţionarea de echipamente IT tehnică de calcul;
 • achiziţionarea de cititoare pentru cod de bare;
 • achiziţionarea de cântare electronice cu/fără printer pentru etichetare;
 • achiziţionarea de aparate de marcat electronice fiscale;
 • achiziţionarea de electro şi motostivuitoare;
 • active necorporale;
 • mobilier și birotică;
 • autoutilitare; 
 • implementarea unui sistem de management al calităţii/mediului/sănătăţii;
 • realizarea unei pagini web pentru prezentarea activităţii;
 • instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie;
 • achiziţionarea de instalaţii de încălzire sau climatizare;
 • participarea la cursuri în domeniul activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă;
 • comisionul de garantare aferent anului acordării garanţiei;
 • consultanţă pentru întocmirea documentaţiei;
 • achiziţionarea de spaţii comerciale.

Prin intermediul programului de Comerț și Servicii 2020 nu sunt eligibile cheltuielile din următoarele categorii:

 • TVA;
 • taxe, timbru verde, avize, comisioane;
 • transportul, punerea în funcţiune a produselor;
 • instruirea personalului.

Comerț și Servicii 2020: Când se vor depune proiecte în acest an?

Procedura de implementare aferentă programului de Comerț și Servicii 2020 este publicată în dezbatere publică, cei interesați putând transmite observațiile lor până în data de 6 martie 2020. Ulterior se va publica ghidul solicitantului final, însoțit de documentele necesare pregătirii proiectului (plan de afaceri, lista codurilor CAEN eligibile, formularele necesare transmiterii planului de afaceri).

Înscrierea în program, solicitarea acordului de principiu pentru finanţare şi completarea planului de investiţii în vederea obţinerii finanţării se fac on-line pe pagina web a MEEMA.

Data de la care este activă înregistrarea on-line se comunică pe pagina web a instituţiei cu minimum cinci zile lucrătoare înainte de data începerii procesului de înregistrare propriu zis.

Grupul Facebook -Accesare Fonduri Nerambursabile 2020

Înscrie-te în GRUPUL FACEBOOK și afla primul noutățile.

Microindustrializare 2020: Antreprenorii vor putea accesa în curând fonduri nerambursabile pentru mici afaceri de producție

Microindustrializare 2020: Antreprenorii vor putea accesa în curând fonduri nerambursabile pentru mici afaceri de producție

În curând, antreprenorii vor putea accesa fonduri nerambursabile naționale de până la 450.000 de lei pentru a-și dezvolta activitățile de producție bunuri pe care le desfășoară în prezent.

Procedura de implementare ce se va aplica în acest an a fost publicată în dezbatere publică, urmând ca după data de 6 martie să fie disponibil ghidul solicitantului în forma finală.

Prin intermediul programului de Microindustrializare 2020, societățile cu o vechime de cel puțin doi ani calendaristici la data deschiderii sesiunii de depunere a proiectelor pot obține finanțări nerambursabile de până la 450.000 de lei pentru achiziția de utilaje și echipamente, dar și pentru alte cheltuieli eligibile, în condițiile menționate în ghidul solicitantului.

Microindustrializare 2020: Ajutorul financiar acordat este de 450.000 de lei

Prin intermediul sesiunii din acest an, Ministerul Economiei, Energiei și pentru Mediul de Afaceri alocă finanțări nerambursabile de cel mult 450.000 de lei/proiect pentru decontarea parțială a cheltuielilor eligibile. 

Ajutorul acordat acoperă până la 90% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului, astfel că beneficiarii vor suporta diferența de cel puțin 10%, dar și toate cheltuielile neeligibile ale proiectului.

Bugetul alocat sesiunii din acest an este de peste 74 milioane de lei, astfel încât se așteaptă finanțarea unui număr de cel puțin 145 de beneficiari prin intermediul programului de Microindustrializare 2020.

Microindustrializare 2020: Cine poate obține finanțare nerambursabilă?

Conform ghidului solicitantului, în categoria solicitanților eligibili se regăsesc următoarele categorii de întreprinderi:

 • întreprinderile mici și mijlocii (IMM) din regiunile Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest, Centru;
 • Microîntreprinderile și IMM-urile din regiunea București-Ilfov.

În plus, solicitanții trebuie să îndeplinească următoarele condiții de eligibilitate:

 • au cel puţin doi ani calendaristici de la înfiinţare în momentul în care sesiunea pentru depunerea proiectelor va fi activă;
 • asociaţii sau acţionarii care deţin mai multe societăţi nu pot aplica în cadrul prezentului program decât cu o singură societate;
 • codul CAEN pentru care solicită finanţare este eligibil în cadrul programului și este autorizat la data depunerii cererii de finanțare;
 • nu au datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale;
 • nu au depăşit plafonul de minimis de 200.000,00 Euro pe durata a trei exerciţii financiare consecutive.

Start-up Nation 2018-

Activități eligibile prin intermediul programului Microindustrializare 2020

Prin intermediul programului de Microindustrializare 2020, antreprenorii pot obține fonduri nerambursabile pentru dezvoltarea afacerilor existente din sfera producției de bunuri de larg consum sau a producției de bunuri industriale, ca de exemplu:

 • industria alimentară;
 • producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice și ape minerale și îmbuteliate;
 • fabricarea produselor textile;
 • fabricarea de mobilă;
 • fabricarea echipamentelor electrice;
 • alte activităţi industriale n.c.a.

Lista completă a activităților eligibile este disponibilă în procedura de implementare publicată în dezbatere publică.

 

Microindustrializare 2020: Cheltuieli eligibile în cadrul programului

Conform procedurii de implementare, planul de afaceri trebuie să cuprindă cheltuieli eligibile din următoarele categorii:

 • echipamente tehnologice, inclusiv echipamente IT;
 • aparate şi instalaţii de măsură, control, reglare;
 • autoutilitare;
 • active necorporale (brevete, licențe, mărci, soluții software);
 • spaţii de lucru;
 • mobilier, aparatură birotică;
 • realizarea unei pagini web;
 • instalaţii/echipamente în scopul obţinerii unei economii de energie;
 • instalaţii de încălzire sau climatizare;
 • cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale;
 • comisionul de garantare aferent acordării garanției;
 • consultanţă pentru întocmirea documentaţiei.

În cadrul acestui program de finanțare nu sunt eligibile cheltuielile din următoarele categorii:

 • TVA;
 • taxe, timbru verde, avize, comisioane;
 • transportul, punerea în funcţiune a produselor;
 • instruirea personalului.

De asemenea, nu se acordă ajutor financiar pentru activele achiziţionate în sistem de leasing sau second-hand.

Beneficiarii sunt obligaţi să asigure în favoarea finanțatorului bunurile achiziţionate prin program împotriva tuturor riscurilor, pe o perioadă de patru ani (anul semnării contractului și trei ani de monitorizare).

Microindustrializare 2020: Când se vor depune proiecte în acest an?

În prezent, procedura de implementare este publicată în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Economiei, Energiei și pentru Mediul de Afaceri. Persoanele interesate pot trimite sugestii și observații până în data de 6 martie 2020, urmând ca ulterior să fie publicat ghidul solicitantului în formă finală.

Depunerea proiectelor se va putea realiza doar în sistem electronic prin intermediul platformei on-line ce va fi disponibilă pe site-ul finanțatorului.

Data de la care este activă înregistrarea on-line se comunică pe pagina web a instituţiei cu cel puțin cinci zile înainte de data începerii procesului de înregistrare propriu zis.

Grupul Facebook -Accesare fonduri nerambursabile

Înscrie-te în GRUPUL FACEBOOK și afla primul noutățile.