Fonduri 2020: Cluburile sportive vor putea primi granturi de sprijin de până la 200.000 de euro

Fonduri 2020: Cluburile sportive vor putea primi granturi de sprijin de până la 200.000 de euro

Cluburile sportive vor putea accesa, în perioada următoare, un ajutor financiar nerambursabil de până la 200.000 de euro. Măsura de sprijin este menționată în cadrul Planului Național de Investiții și Relansare Economică și se adresează structurilor sportive aflate în dificultate ca urmare a crizei coronavirusului.

Fonduri 2020 cluburi sportive: Beneficiari eligibili

Ajutorul financiar nerambursabil acordat poate ajunge până la 200.000 de euro / solicitant și acoperă în întregime cheltuielile eligibile ale proiectului. Astfel, cluburile sportive nu trebuie să contribuie financiar la realizarea proiectului.

Sunt eligibile pentru acest ajutor financiar nerambursabil structurile sportive care îndeplinesc simultan următoarele condiții:

 • să dețină certificat de identitate sportivă;
 • să aibă participări la competiții sportive cel puțin în ultimul an calendaristic de la data depunerii cererii de finanțare;
 • să nu înregistreze obligații restante la bugetul de stat la  data depunerii cererii de finanțare.

Tipurile de cheltuieli eligibile

Grantul nerambursabil de 200.000 de euro va acoperi cheltuieli precum:

 • investiții în terenuri de antrenament pentru copii și juniori;
 • centre de recuperare pentru sportivi;
 • cabinete medicale cu dotări aferente cu specializarea medicină sportivă;
 • noi tehnologii pentru introducerea de sisteme de evaluare și monitorizare a performanței sportive (hard și soft);
 • echipament sportiv performant.

Bugetul disponibil

Măsura beneficiază de un buget asigurat din bugetul statului în valoare totală de 180 de milioane de euro. 

Conform Planului Național de Investiții și Relansare Economică, bugetul asigură finanțarea unui număr de aproximativ 1.500 de structuri sportive. 

Înscrie-te pentru această finanțare

Trimite-ne un mesaj și te vom contacta în cel mai scurt timp pentru a-ți oferi mai multe informații despre această finanțare.

12 + 12 =

Fonduri 2020: Hotelurile pot primi fonduri nerambursabile pentru montarea de panouri fotovoltaice

Fonduri 2020: Hotelurile pot primi fonduri nerambursabile pentru montarea de panouri fotovoltaice

Hotelurile vor putea accesa în curând fonduri nerambursabile pentru instalarea unor panouri fotovoltaice necesare obținerii de energie regenerabilă. Banii vor fi acordați prin intermediul Administrației Fondului pentru Mediu, dar și din sursele financiare ale Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.

Prin intermediul acestei scheme de finanțare, întreprinderile mici și mijlocii (IMM) care operează structuri de cazare turistică sunt eligibile pentru a încasa un ajutor financiar nerambursabil în sumă totală de 30.000 de euro. Banii pot fi utilizați pentru acoperirea a două obiective:

 • instalarea de panouri fotovoltaice cu o capacitate de până la 27 KW;
 • montarea stațiilor de încărcare electrice pentru autovehicule.

Valoarea ajutorului financiar nerambursabil

Prin intermediul acestei măsuri, IMM-urile eligibile pot obține un ajutor financiar de până la 30.000 de euro

Ajutorul acordat este complet nerambursabil, astfel că IMM-urile selectate pentru finanțare nu trebuie să contribuie financiar cu resurse proprii. 

Bugetul disponibil

Conform Planului Național de Investiții și Relansare Economică, un document de programare a programelor de asistență financiară ce vor fi disponibile în perioada următoare, această linie de finanțare va beneficia de un buget total de 200 de milioane de euro. 

În cazul în care IMM-urile vor accesa suma maximă disponibilă, respectiv 30.000 de euro / proiect, bugetul disponibil va permite finanțarea unui număr de aproximativ 6.600 de beneficiari.

Înscrie-te pentru această finanțare

Trimite-ne un mesaj și te vom contacta în cel mai scurt timp pentru a-ți oferi mai multe informații despre această finanțare.

1 + 3 =

Fonduri 2020: Firmele afectate de Covid-19 își pot deconta chiria din fonduri nerambursabile

Fonduri 2020: Firmele afectate de Covid-19 își pot deconta chiria din fonduri nerambursabile

Firmele a căror activitate a fost afectată de pandemia Covid-19 vor putea beneficia, prin intermediul unui nou program de finanțare lansat de Guvern, de decontarea cheltuielilor cu chiria pentru o perioadă de până la trei luni

Măsura face parte din Planul Național de Investiții și Relansare Economică anunțat la începutul lunii iulie 2020 de autorități și vizează sprijinirea firmelor a căror activitate a fost afectată pe perioada stării de urgență sau alertă prin închiderea spațiilor comerciale de tip mall. 

Beneficiari eligibili

În cadrul acestui program de finanțare sunt eligibili operatorii economici, chiriași ai marilor centre comerciale.

Valoarea ajutorului financiar nerambursabil

Ajutorul financiar nerambursabil acordat prin intermediul acestei scheme de finanțare cuprinde valoarea chiriei lunare pentru o perioadă de trei luni.

Bugetul disponibil

Conform Planului Național de Investiții și Relansare Economică, schema de ajutor beneficiază de un buget total de 160 de milioane de lei. 

Bugetul permite finanțarea unui număr de aproximativ 2.000 de comercianți.

Înscrie-te pentru această finanțare

Trimite-ne un mesaj și te vom contacta în cel mai scurt timp pentru a-ți oferi mai multe informații despre această finanțare.

7 + 11 =

IMM Leasing: Întreprinderile pot cumpăra echipamente noi și second-hand cu garanții de stat

IMM Leasing: Întreprinderile pot cumpăra echipamente noi și second-hand cu garanții de stat

Întreprinderile mici și mijlocii din România vor putea accesa, în perioada următoare, un nou program de finanțare, numit IMM Leasing de echipamente și utilaje, prin intermediul căruia vor beneficia de garanții de stat de până la 80% pentru achiziția de active noi și second hand în valoare de cel mult 5 milioane de lei. 

Măsura de sprijin destinată IMM-urilor este cuprinsă în Planul Național de Investiții și Relansare Economică, fiind, de asemenea, publicată în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice.  

Conform notei de fundamentare ce însoțește proiectul de ordonanță de urgență, noul program guvernamental își propune stimularea accesării finanțărilor de tip leasing financiar în vederea achiziționării de active noi sau second-hand pentru desfășurarea activității companiilor, în special a celor care au nevoie de transfer de tehnologie în procesele de producție.

Programul IMM Leasing de echipamente și utilaje constă în acordarea de garanţii de stat pentru finanțările de tip leasing cu următoarele plafoane: 

 • până la 80% din valoarea finanţării pentru achiziția de echipamente IT și tehnologia informației;
 • până la 60% din valoarea finanţării pentru achiziția altor utilaje și echipamente tehnologice.

Dobânzile, comisioanele şi alte cheltuieli aferente contractului de leasing nu sunt incluse în valoarea garantată de stat.

Valoarea maximă cumulată a finanţărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul acestei facilităţi este de 5.000.000 lei.

Cine poate beneficia de programul IMM Leasing

În cadrul acestui program, beneficiarii eligibili trebuie să se regăsească în următoarele categorii:

 • întreprinderi mici și mijlocii înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990;
 • societăţi cooperative;
 • persoane fizice autorizate;
 • întreprinzători titulari ai unei întreprinderi individuale;
 • întreprinderi familiale
 • organizaţii nonguvernamentale;
 • asociaţii şi fundaţiile;
 • cooperative agricole;
 • societăţi agricole.

De asemenea, programul prevede și alte condiții de eligibilitate, obligatorii pentru solicitanții garanțiilor de stat:

 • nu se află în dificultate;
 • nu se află în litigiu, în calitate de pârât, cu Ministerul Finanţelor Publice şi/sau finanțatorul;
 • nu figurează cu credite restante în ultimele șase luni sau dacă înregistrează restanţe, acestea sunt încadrate în categoriile A, B, C în baza de date a Centralei Riscului de Credit;
 • nu se află în interdicţie de a emite cecuri şi nu figurează cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele șase luni în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăţi;
 • nu înregistrează popriri active sau suspendate pe conturile bancare;
 • nu înregistrează obligaţii fiscale restante şi alte creanţe bugetare administrate de organul fiscal central.

IMM Leasing: Domeniile de activitate eligibile

Sunt eligibile pentru acordarea de garanţii în cadrul programului IMM Leasing de echipamente și utilaje întreprinderile mici şi mijlocii din următoarele domenii de activitate: 

 • agricultura, silvicultura și pescuitul;
 • industria extractivă;
 • industria prelucrătoare, cu excepția fabricării produselor din tutun și a fabricării băuturilor, altele decât vinul și berea; 
 • construcțiile;  
 • activitățile de poștă și curier; 
 • hoteluri și restaurante; 
 • activitățile de editare; 
 • activități de servicii în tehnologia informației și activitățile de servicii informatice;
 • activități de cercetare-dezvoltare; 
 • sănătate și asistență socială.

IMM Leasing: Condițiile acordării garanțiilor

Programul de finanțare este destinat achiziționării activelor noi și second hand, în următoarele condiții:

 • durata maximă a perioadei de leasing este de 72 de luni;
 • durata perioadei de grație este cuprinsă între 3 și 12 luni;
 • perioada şi modalitatea de rambursare a finanțărilor sunt stabilite de finanțator;
 • avansul achitat de utilizator este de maximum 20% din valoarea de achiziție a bunului finanțat, exclusiv TVA;
 • valoarea reziduală este cuprinsă între 1% și maximum 20% din valoarea de achiziție a bunului finanțat exclusiv TVA și poate fi achitată la încheierea perioadei de leasing sau poate fi inclusă în rate.

Garanţia de stat este garantată cu ipoteca legală mobiliară asupra echipamentelor, utilajelor si bunurilor mobile aflate în proprietatea finanțatorului, care fac obiectul finanțării de tip leasing,  în baza contractului de garantare.

Descarcă proiectul ordonanței de urgență privind Programul IMM Leasing pentru echipamente și utilaje.

Înscrie-te pentru această finanțare

Trimite-ne un mesaj și te vom contacta în cel mai scurt timp pentru a-ți oferi mai multe informații despre această finanțare.

14 + 12 =

Fonduri 2020: Întreprinderile pot obține granturi pentru capital de lucru și noi investiții

Fonduri 2020: Întreprinderile pot obține granturi pentru capital de lucru și noi investiții

Întreprinderile mici și mijlocii din România, dar și alte categorii de solicitanți, vor putea obține în perioada următoare ajutoare financiare nerambursabile pentru capital de lucru și realizarea de investiții.

Măsurile de finanțare fac parte din Planul Național de Investiții și Relansare Economică lansat de către Guvern pentru susținerea mediului de afaceri din România.

Update: Aplicația electronică necesară depunerii cererilor de finanțare urmează să fie lansată până la data de 15 august, conform estimărilor lui Virgil Popescu, ministrul Economiei.

Măsurile propuse în sprijinul mediului de afaceri se referă la:

 • asigurarea unor microgranturi pentru capital de lucru destinat microîntreprinderilor fără salariați, precum și persoanelor fizice autorizate sau cabinetelor medicale individuale;
 • asigurarea capitalului de lucru necesar IMM-urilor;
 • realizarea de investiții necesare pentru extinderea sau modernizarea capacităților de producție existente.

1. Microgranturi pentru capital de lucru

Prima măsură de sprijin vizează acordarea unor microgranturi de 2.000 de euro următoarelor categorii de solicitanți eligibili:

 • micro-întreprinderi fără salariați cu contract individual de muncă;
 • persoane fizice autorizate;
 • ONG-uri;
 • unele cabinete medicale individuale.

Bugetul total al acestei măsuri de finanțare este de 100 de milioane de euro, ceea ce asigură finanțarea unui număr de 50.000 de beneficiari în 2020.

Mai multe detalii despre condițiile pe care solicitanții trebuie să le îndeplinească sunt prezentate în cadrul acestui articol.

2. Granturi pentru capital de lucru 

Următoarea măsură de finanțare este destinată microîntreprinderilor și IMM-urilor afectate de Covid-19 și se acordă pe bază de cotă procentuală din cifra de afaceri.

Valoarea ajutorului financiar nerambursabil acordat nu poate depăși 15% din valoarea cifrei de afaceri și este cuprinsă între 2.000 de euro și 150.000 de euro.

Granturile pentru capital de lucru se acordă beneficiarilor care îndeplinesc următoarele condiții:

 • au înregistrat profit operațional din activitatea curentă, în unul din ultimele două exerciții financiare înainte de depunerea cererii de finanțare;
 • dispun de coparticipare la constituirea capitalului de lucru în procent de minim 15% din valoarea grantului solicitat;
 • mențin sau creează noi locuri de muncă.

Banii pot fi utilizați pentru acoperirea datoriilor curente sau restante, dar și pentru achiziția de echipamente, utilaje sau tehnologii.

Măsura beneficiază de un buget total de 350 de milioane de euro, fiind estimat un număr de 90.000 – 100.000 de beneficiari.

Mai multe detalii despre accesarea acestui program de finanțare sunt prezentate în cadrul acestui articol.

3. Granturi pentru investiții

Cea de-a treia măsură de sprijin destinată mediului antreprenorial afectat de pandemia Covid-19 vizează sprijinirea investițiilor realizate de microîntreprinderi și IMM-uri în perioada următoare.

Granturile pentru investiții au o valoare cuprinsă între 50.000 euro și 200.000 euro, în funcție de nevoile de finanțare ale proiectelor de investiții depuse.

În cadrul acestui program de finanțare se solicită o cofinanțare din partea beneficiarilor în valoare de:

 • 15% din valoarea grantului solicitat – în cazul beneficiarilor din toată țara, cu excepția celor din București-Ilfov;
 • 30% din valoarea grantului solicitat – în cazul beneficiarilor din regiunea București-Ilfov.

Fondurile totale alocate pentru granturile destinate investițiilor sunt în valoare de 550 de milioane de euro, fiind estimat un număr de până la 11.000 de beneficiari.

Ajutorul financiar nerambursabil poate fi utilizat pentru:

 • achiziția de teren (cel mult 10% din valoarea totală a grantului încasat);
 • realizarea sau achiziția construcțiilor;
 • achiziția de echipamente inclusiv echipamente IT, utilaje sau tehnologii.

Mai multe detalii despre această măsură de finanțare sunt prezentate în cadrul acestui articol.

Înscrie-te pentru această finanțare

Trimite-ne un mesaj și te vom contacta în cel mai scurt timp pentru a-ți oferi mai multe informații despre această finanțare.

15 + 2 =

Fonduri 2020: Firmele pot obține până la 200.000 de euro pentru noi investiții

Fonduri 2020: Firmele pot obține până la 200.000 de euro pentru noi investiții

Întreprinderile mici și mijlocii din România vor putea obține, în perioada următoare, fonduri nerambursabile cuprinse între 50.000 de euro și 200.000 de euro pentru investiții necesare reluării și extinderii activităților economice desfășurate.

Măsura de finanțare este prevăzută în Planul Național de Investiții și Relansare Economică și vizează sprijinirea microîntreprinderilor și IMM-urilor a căror activitate a fost afectată de pandemia Covid-19.

Fondurile nerambursabile vor putea fi utilizate pentru achiziția de teren, achiziția sau construcția de clădiri, achiziția de utilaje și echipamente necesare activităților desfășurate.

Update: Aplicația electronică necesară depunerii cererilor de finanțare urmează să fie lansată până la data de 15 august, conform estimărilor lui Virgil Popescu, ministrul Economiei.

Cine poate accesa aceste ajutoare financiare nerambursabile

Granturile pentru investiții pot fi accesate de către întreprinderile mici și mijlocii din România din anumite sectoare de activitate, conform anexei publicată de Guvernul României. 

Printre cele mai importante domenii de activitate ce pot beneficia de aceste ajutoare nerambursabile se regăsesc:

 • industria alimentară;
 • fabricarea produselor textile și a articolelor de îmbrăcăminte;
 • prelucrarea lemnului;
 • industria construcțiilor metalice;
 • fabricarea echipamentelor electrice;
 • fabricarea de mobilă;
 • repararea și întreținerea mașinilor și echipamentelor;
 • lucrările de construcții;
 • activități de transporturi;
 • hotelurile și alte unități de cazare;
 • activități de alimentație publică;
 • învățământ;
 • activități privind sănătatea umană;
 • activități sportive și recreative.

Condiții de eligibilitate

Întreprinderile care urmăresc obținerea acestor granturi pentru investiții trebuie să îndeplinească simultan următoarele condiții de eligibilitate:

 • au avut activitate desfășurată de minim un an înaintea depunerii cererii de finanțare;
 • au înregistrat profit operațional din activitatea de exploatare în unul din exercițiile financiare din ultimii doi ani înainte de depunerea cererii de finanțare;
 • se angajează să asigure sustenabilitatea proiectului, respectiv să asigure desfășurarea activității operaționale pentru o perioadă de minim trei ani după expirarea duratei de implementare a proiectului;
 • realizează minim 50% din valoarea veniturilor planificate în cadrul planului de afaceri anexă la cererea de finanțare în primii doi ani de durabilitate, iar diferența până la sfârșitul perioadei de durabilitate (anul al treilea);
 • dispun de cofinanțare proprie a proiectului în procent de:
  • minim 15% din valoarea proiectului de investiții solicitat pentru finanțare pentru regiunile mai puțin dezvoltate,
  • pentru regiunea București – Ilfov, de minim 30% din valoarea proiectului solicitat la finanțare;
 • se angajează să prezinte dovezi privind rezonabilitatea prețurilor pentru investițiile pentru care se solicită ajutor de stat.

Valoarea granturilor pentru investiții

Ajutoarele financiare nerambursabile acordate pentru realizarea investițiilor sunt cuprinse între 50.000 de euro și 200.000 de euro

Cererile de finanțare vor fi selectate pentru finanțare în ordinea punctajelor obținute în cadrul procesului de evaluare. 

Tipuri de cheltuieli eligibile

Granturile de investiții în sumă cuprinsă între 50.000 de euro și 200.000 de euro pot fi utilizate pentru acoperirea următoarelor tipuri de cheltuieli eligibile:

 • achiziția de terenuri în limita a 10% din valoarea eligibila a proiectului;
 • realizarea/achiziția construcțiilor;
 • achiziția de echipamente inclusiv echipamente IT, utilaje, tehnologii, dotări independente, mobilier de birou și mobilier specific;
 • consultanța și proiectarea, managementul de proiect, asistența tehnică, dirigenția de șantier;
 • racordul la utilități; 
 • promovare, participare la târguri, evenimente, conferințe;
 • drepturile de proprietate intelectuală;
 • realizarea de depozite de echipamente medicale, medicamente, materiale sanitare destinate intervenției pentru situații de urgență;
 • orice alte categorii de cheltuieli care sunt în legătură cu proiectul de investiții care face obiectul contractului de finanțare.

Cheltuielile generate după punerea în funcțiune a proiectului de investiții de natura cheltuielilor cu salariile, cheltuielilor cu achiziția de materii prime, materiale consumabile, reparații și mentenanță și alte asemenea categorii de cheltuieli sunt în sarcina beneficiarului finanțării.

Comisioanele, taxele, dobânzile, precum și alte cheltuieli generate de acordarea creditului punte rămân, de asemenea, în sarcina exclusivă a beneficiarului.

Numărul estimat de beneficiari

Programul de finanțare destinat sprijinirii investițiilor realizate de IMM-uri beneficiază de un buget total de 550.000.000 de euro, astfel că vor fi selectate pentru finanțare între 2.750 și 11.000 de întreprinderi.

Descarcă materiale suplimentare

 • Lista codurilor CAEN eligibile. Descarcă documentul de aici;
 • Grila de evaluare a proiectelor depuse. Descarcă documentul de aici.
 • Lista cheltuielilor eligibile. Descarcă documentul de aici.

Înscrie-te pentru această finanțare

Trimite-ne un mesaj și te vom contacta în cel mai scurt timp pentru a-ți oferi mai multe informații despre această finanțare.

15 + 7 =