Fonduri 2020: Hotelurile pot primi fonduri nerambursabile pentru montarea de panouri fotovoltaice

Fonduri 2020: Hotelurile pot primi fonduri nerambursabile pentru montarea de panouri fotovoltaice

Hotelurile vor putea accesa în curând fonduri nerambursabile pentru instalarea unor panouri fotovoltaice necesare obținerii de energie regenerabilă. Banii vor fi acordați prin intermediul Administrației Fondului pentru Mediu, dar și din sursele financiare ale Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.

Prin intermediul acestei scheme de finanțare, întreprinderile mici și mijlocii (IMM) care operează structuri de cazare turistică sunt eligibile pentru a încasa un ajutor financiar nerambursabil în sumă totală de 30.000 de euro. Banii pot fi utilizați pentru acoperirea a două obiective:

 • instalarea de panouri fotovoltaice cu o capacitate de până la 27 KW;
 • montarea stațiilor de încărcare electrice pentru autovehicule.

Valoarea ajutorului financiar nerambursabil

Prin intermediul acestei măsuri, IMM-urile eligibile pot obține un ajutor financiar de până la 30.000 de euro

Ajutorul acordat este complet nerambursabil, astfel că IMM-urile selectate pentru finanțare nu trebuie să contribuie financiar cu resurse proprii. 

Bugetul disponibil

Conform Planului Național de Investiții și Relansare Economică, un document de programare a programelor de asistență financiară ce vor fi disponibile în perioada următoare, această linie de finanțare va beneficia de un buget total de 200 de milioane de euro. 

În cazul în care IMM-urile vor accesa suma maximă disponibilă, respectiv 30.000 de euro / proiect, bugetul disponibil va permite finanțarea unui număr de aproximativ 6.600 de beneficiari.

Înscrie-te pentru această finanțare

Trimite-ne un mesaj și te vom contacta în cel mai scurt timp pentru a-ți oferi mai multe informații despre această finanțare.

2 + 5 =

Fonduri 2020: Firmele afectate de Covid-19 își pot deconta chiria din fonduri nerambursabile

Fonduri 2020: Firmele afectate de Covid-19 își pot deconta chiria din fonduri nerambursabile

Firmele a căror activitate a fost afectată de pandemia Covid-19 vor putea beneficia, prin intermediul unui nou program de finanțare lansat de Guvern, de decontarea cheltuielilor cu chiria pentru o perioadă de până la trei luni

Măsura face parte din Planul Național de Investiții și Relansare Economică anunțat la începutul lunii iulie 2020 de autorități și vizează sprijinirea firmelor a căror activitate a fost afectată pe perioada stării de urgență sau alertă prin închiderea spațiilor comerciale de tip mall. 

Beneficiari eligibili

În cadrul acestui program de finanțare sunt eligibili operatorii economici, chiriași ai marilor centre comerciale.

Valoarea ajutorului financiar nerambursabil

Ajutorul financiar nerambursabil acordat prin intermediul acestei scheme de finanțare cuprinde valoarea chiriei lunare pentru o perioadă de trei luni.

Bugetul disponibil

Conform Planului Național de Investiții și Relansare Economică, schema de ajutor beneficiază de un buget total de 160 de milioane de lei. 

Bugetul permite finanțarea unui număr de aproximativ 2.000 de comercianți.

Înscrie-te pentru această finanțare

Trimite-ne un mesaj și te vom contacta în cel mai scurt timp pentru a-ți oferi mai multe informații despre această finanțare.

12 + 6 =

IMM Leasing: Întreprinderile pot cumpăra echipamente noi și second-hand cu garanții de stat

IMM Leasing: Întreprinderile pot cumpăra echipamente noi și second-hand cu garanții de stat

Întreprinderile mici și mijlocii din România vor putea accesa, în perioada următoare, un nou program de finanțare, numit IMM Leasing de echipamente și utilaje, prin intermediul căruia vor beneficia de garanții de stat de până la 80% pentru achiziția de active noi și second hand în valoare de cel mult 5 milioane de lei. 

Măsura de sprijin destinată IMM-urilor este cuprinsă în Planul Național de Investiții și Relansare Economică, fiind, de asemenea, publicată în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice.  

Conform notei de fundamentare ce însoțește proiectul de ordonanță de urgență, noul program guvernamental își propune stimularea accesării finanțărilor de tip leasing financiar în vederea achiziționării de active noi sau second-hand pentru desfășurarea activității companiilor, în special a celor care au nevoie de transfer de tehnologie în procesele de producție.

Programul IMM Leasing de echipamente și utilaje constă în acordarea de garanţii de stat pentru finanțările de tip leasing cu următoarele plafoane: 

 • până la 80% din valoarea finanţării pentru achiziția de echipamente IT și tehnologia informației;
 • până la 60% din valoarea finanţării pentru achiziția altor utilaje și echipamente tehnologice.

Dobânzile, comisioanele şi alte cheltuieli aferente contractului de leasing nu sunt incluse în valoarea garantată de stat.

Valoarea maximă cumulată a finanţărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul acestei facilităţi este de 5.000.000 lei.

Cine poate beneficia de programul IMM Leasing

În cadrul acestui program, beneficiarii eligibili trebuie să se regăsească în următoarele categorii:

 • întreprinderi mici și mijlocii înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990;
 • societăţi cooperative;
 • persoane fizice autorizate;
 • întreprinzători titulari ai unei întreprinderi individuale;
 • întreprinderi familiale
 • organizaţii nonguvernamentale;
 • asociaţii şi fundaţiile;
 • cooperative agricole;
 • societăţi agricole.

De asemenea, programul prevede și alte condiții de eligibilitate, obligatorii pentru solicitanții garanțiilor de stat:

 • nu se află în dificultate;
 • nu se află în litigiu, în calitate de pârât, cu Ministerul Finanţelor Publice şi/sau finanțatorul;
 • nu figurează cu credite restante în ultimele șase luni sau dacă înregistrează restanţe, acestea sunt încadrate în categoriile A, B, C în baza de date a Centralei Riscului de Credit;
 • nu se află în interdicţie de a emite cecuri şi nu figurează cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele șase luni în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăţi;
 • nu înregistrează popriri active sau suspendate pe conturile bancare;
 • nu înregistrează obligaţii fiscale restante şi alte creanţe bugetare administrate de organul fiscal central.

IMM Leasing: Domeniile de activitate eligibile

Sunt eligibile pentru acordarea de garanţii în cadrul programului IMM Leasing de echipamente și utilaje întreprinderile mici şi mijlocii din următoarele domenii de activitate: 

 • agricultura, silvicultura și pescuitul;
 • industria extractivă;
 • industria prelucrătoare, cu excepția fabricării produselor din tutun și a fabricării băuturilor, altele decât vinul și berea; 
 • construcțiile;  
 • activitățile de poștă și curier; 
 • hoteluri și restaurante; 
 • activitățile de editare; 
 • activități de servicii în tehnologia informației și activitățile de servicii informatice;
 • activități de cercetare-dezvoltare; 
 • sănătate și asistență socială.

IMM Leasing: Condițiile acordării garanțiilor

Programul de finanțare este destinat achiziționării activelor noi și second hand, în următoarele condiții:

 • durata maximă a perioadei de leasing este de 72 de luni;
 • durata perioadei de grație este cuprinsă între 3 și 12 luni;
 • perioada şi modalitatea de rambursare a finanțărilor sunt stabilite de finanțator;
 • avansul achitat de utilizator este de maximum 20% din valoarea de achiziție a bunului finanțat, exclusiv TVA;
 • valoarea reziduală este cuprinsă între 1% și maximum 20% din valoarea de achiziție a bunului finanțat exclusiv TVA și poate fi achitată la încheierea perioadei de leasing sau poate fi inclusă în rate.

Garanţia de stat este garantată cu ipoteca legală mobiliară asupra echipamentelor, utilajelor si bunurilor mobile aflate în proprietatea finanțatorului, care fac obiectul finanțării de tip leasing,  în baza contractului de garantare.

Descarcă proiectul ordonanței de urgență privind Programul IMM Leasing pentru echipamente și utilaje.

Înscrie-te pentru această finanțare

Trimite-ne un mesaj și te vom contacta în cel mai scurt timp pentru a-ți oferi mai multe informații despre această finanțare.

8 + 6 =

AFCN lansează o nouă sesiune de finanțare a proiectelor culturale

AFCN lansează o nouă sesiune de finanțare a proiectelor culturale

Administrația Fondului Cultural Național (AFCN) lansează în perioada 1 – 30 martie 2020 o sesiune de finanțare destinată proiectelor culturale derulate în 11 domenii de activitate.

Bugetul alocat acestei sesiuni este de 12.500.000 de lei, fiind estimată finanțarea unui număr de cel puțin 150 de proiecte în cursul acestui an. Ghidul solicitantului și celelalte documente necesare întocmirii cererii de finanțare sunt disponibile pe site-ul finanțatorului.

Organizațiile cu activitate în domeniul cultural pot solicita finanțare nerambursabilă din partea AFCN prin intermediul sesiunii lansate în perioada 1 – 30 martie 2020. Ghidul solicitantului, precum și celelalte documente necesare sunt disponibile pe site-ul AFCN.

Proiecte culturale: Categoriile de beneficiari eligibili

 În cadrul acestei sesiuni de finanțare sunt eligibile atât persoanele fizice autorizate, cât și persoanele juridice înființate cu respectarea prevederilor legale:

 • asociaţii;
 • fundaţii
 • instituţii publice de cultură;
 • societăţi comerciale care derulează activităţi culturale.

Indiferent de forma de organizare, solicitantului nu îi este permis să aibă datorii la bugetul general sau la bugetele locale. 

Totodată, solicitanții care au derulat proiecte finanțate de către AFCN în anii anteriori și care nu au respectat obligaţiile asumate prin contractele de finanțare nu au dreptul de a depune proiecte în cadrul sesiunii ce demarează la 1 martie 2020.

AFCN: Ajutorul financiar nerambursabil 

Sesiunea de finanțare beneficiază de un buget total de 12.500.000 de lei împărțit în 11 arii de activitate din domeniile culturale. Mai mult, sesiunea prevede în cadrul acestui buget o sumă distinctă necesară acoperirii eventualelor contestații formulate de către solicitanții nemulțumiți de rezultatul procesului de evaluare. 

Cele 11 arii de activitate beneficiază de un buget diferit. Mai mult, valoarea ajutorului financiar nerambursabil pe care un solicitant o poate încasa este și ea diferită, în funcție de aria de activitate în care proiectul se va implementa, conform tabelului de mai jos:

Ajutorul financiar nerambursabil acoperă până la 90% din valoarea cheltuielilor eligibile. Diferența de cel puțin 10%, precum și toate cheltuielile neeligibile ale proiectului vor fi suportate din fonduri proprii ale beneficiarului. 

Calendarul sesiunii de finanțare 

AFNC a planificat activitățile desfășurate începând cu data deschiderii sesiunii de finanțare și până la semnarea contractelor de finanțare cu beneficiarii declarați câștigători:

Depunerea cererilor de finanțare

Depunerea proiectelor se efectează în sistem electronic, prin intermediul aplicației disponibile pe site-ul AFNC.

Pentru transmiterea proiectelor este necesară înregistrarea unui cont de utilizator, etapă în care se vor transmite:

 • numele organizaţiei;
 • adresa de e-mail a responsabilului de proiect.

Pentru a înregistra un proiect în cadrul acestei sesiuni se vor urma pașii descriși mai jos:

Pasul 1: Informaţii generale proiect:

 • aria tematică;
 • denumirea proiectului cultural;
 • locul desfăşurării proiectului cultural;
 • sediul social al entităţii care solicită finanţare.

Pasul 2: Date generale despre proiectul cultural:

 • planul de activităţi al proiectului cultural;
 • parteneri şi asociaţi;
 • ediţii anterioare ale proiectului cultural;
 • scurtă prezentare a obiectivelor şi a activităţilor solicitantului;
 • perioada de desfăşurare a proiectului cultural;
 • sumarul proiectului cultural;
 • justificarea proiectului cultural;
 • valoarea adăugată a proiectului;
 • scop şi obiective;
 • grupuri ţintă şi beneficiari;
 • activităţile proiectului cultural;
 • rezultatele şi impactul proiectului cultural;
 • metode de implementare a proiectului cultural;
 • evaluarea proiectului cultural;
 • continuitatea şi sustenabilitatea proiectului cultural.

Pasul 3: Bugetul proiectului

Pasul 4: Alte informaţii relevante

 • CV-urile membrilor echipei de proiect;
 • alte documente relevante pentru proiect;
 • raportul de activitate al solicitantului.

Despre Administrația Fondului Cultural Național

Administrația Fondului Cultural Național (AFCN) este o instituţie publică autonomă, aflată în subordinea Ministerului Culturii. Înființată în 2005 AFCN este principalul finanțator public al ofertei culturale din România care aplică un proces transparent de evaluare și selecție.

Administrația are ca obiective generale, stabilite prin lege, gestionarea Fondului Cultural Național, finanțarea programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, organizate în țară și/sau în străinătate, precum și susținerea relațiilor culturale internaționale ale României.

Atenție!

Depunerea cererilor de finanțare este posibilă în cadrul acestei ediții de finanțare până la data de 30 martie 2020, ora 17.00.

Înscrie-te pentru această finanțare

Trimite-ne un mesaj și te vom contacta în cel mai scurt timp pentru a-ți oferi mai multe informații despre această finanțare.

13 + 1 =

Empretec 2020: În curând vor începe înscrierile la cursurile gratuite de antreprenoriat

Empretec 2020: În curând vor începe înscrierile la cursurile gratuite de antreprenoriat

Cel puțin o sută de persoane vor beneficia de cursuri gratuite de antreprenoriat în acest an prin intermediul programului EMPRETEC 2020. Astfel, vor fi organizate workshop-uri în patru locații diferite în 2020, respectiv București, Constanța, Craiova și Târgu Mureș. 

Antreprenorii existenți, cât și persoanele care doresc să-și lanseze o afacere în perioada următoare vor putea participa la ateliere de lucru pentru dezvoltarea competențelor antreprenoriale. Programul educațional este dezvoltat de Universitatea Harvard și va fi desfășurat pe parcursul a nouă zile calendaristice.

Empretec 2020: Cine se poate înscrie la cursurile gratuite

Grupul țintă al acestui program include antreprenori existenți sau potențiali precum și top manageri, inclusiv specialiști din organizații publice sau private.

În cadrul programului Empretec 2020 se pot înscrie persoanele fizice care îndeplinesc, la data transmiterii formularului de înregistrare, următoarele condiții de eligibilitate: 

 • sunt cetățeni români sau cetățeni străini vorbitori de limbă română;
 • au studii medii sau superioare definitivate;
 • participă pentru prima dată la un atelier EMPRETEC;

Persoanelele care îndeplinesc condițiile menționate în procedura de implementare vor fi chemate la un interviu susținut de trainerii certificați în cadrul programului. Ulterior, persoanele înscrise vor fi anunțate prin telefon și email privind rezultatul evaluării.

Empretec 2020: Cheltuielile eligibile în cadrul programului

Persoanele acceptate în cadrul programului vor beneficia de acces gratuit pe toată durata celor nouă zile de curs.

Alte cheltuieli eligibile suportate în cadrul programului Empretec 2020:

 • materiale de promovare și prezentare;
 • materiale de curs, materiale suport pentru exercițiile practice;
 • consumabile necesare desfășurării cursurilor;
 • închiriere de spații pentru desfășurarea workshop-urilor;
 • transmitere de invitații necesare organizării și desfășurării workshop-urilor;
 • cheltuielile cu plata onorariilor trainerilor;
 • cazarea și masa trainerilor;
 • cazarea și masa participanților;
 • inclusiv cheltuielile de organizare a conferințelor de lansare/diseminare a workshop-urilor.

Ești interesat de această finanțare?

Trimite-ne un mesaj și te vom contacta în cel mai scurt timp pentru a-ți oferi mai multe informații despre această finanțare.

11 + 7 =

Femeia Antreprenor 2020: Sprijin financiar pentru femeile care au o afacere sau care vor demara una

Femeia Antreprenor 2020: Sprijin financiar pentru femeile care au o afacere sau care vor demara una

Femeile care dețin o afacere sau intenționează să lanseze o afacere nouă vor putea beneficia de sprijin financiar din partea statului prin intermediul programului de finanțare Femeia Antreprenor 2020. Sprijinul constă în decontarea cheltuielilor pentru transport, cazare și participarea la cursuri și conferințe naționale și internaționale de antreprenoriat. 

Procedura de implementare a programului Femeia Antreprenor 2020 a fost publicată în dezbatere publică, urmând ca după data de 6 martie 2020 să fie publicat ghidul solicitantului și celelalte formulare necesare înscrierii în program. 

Femeia Antreprenor 2020: Cine poate beneficia de sprijin nerambursabil

În cadrul programului Femeia Antreprenor 2020 se pot înscrie femeile care au cetățenie română și care la data înscrierii la finanțare au vârsta peste 18 ani și au cel puțin studii medii definitivate. 

De asemenea, se pot înscrie în cadrul programului femeile care au calitatea de:

 • asociat unic sau asociat majoritar în cadrul unor microîntreprinderi sau întreprinderi mici și mijlocii;
 • dețin o întreprindere individuală sau sunt înregistrate ca persoane fizice autorizate.

La data înregistrării în program, societățile nu pot fi în faliment, reorganizare, lichidare, insolvență sau suspendare a activității economice.

Femeia Antreprenor 2020: Descrierea programului de finanțare

Programul funcționează în trei etape:

Etapa I: Organizarea unei Conferințe naționale dedicate femeilor antreprenor din România.

În cadrul acestei etape pot participa cel mult 400 de femei care au deja o afacere sau care vor să-și lanseze o afacere proprie.

Temele de discuție în cadrul conferinței: 

 • programele de finanțare derulate de Ministerul Economiei, Energiei și pentru Mediul de Afaceri;
 • antreprenoriat.

Etapa a II-a: Organizarea a patru workshop-uri regionale

În cadrul acestei etape pot participa cel mult 160 de femei care dețin afaceri, iar temele de discuție vor fi:

 • adaptarea stilului de leadership în funcție de persoană;
 • abilitatea de comunicare;
 • relaționarea în afaceri;
 • modalități de a motiva echipa;
 • delegarea eficientă a sarcinilor.

Etapa a III-a: Organizarea a patru evenimente internaționale de tip business to business

În această etapă pot participa cel mult 80 de participante femei având ca obiectiv creșterea abilităților IMM conduse de femei în formarea de parteneriate externe.

Femeia Antreprenor 2020: Tipurile de cheltuieli eligibile

Programul Femeia Antreprenor 2020 asigură participarea gratuită în cadrul acestor evenimente și decontează integral următoarele cheltuieli:

 • transport și cazare pentru participantele la evenimentele naționale în limita sumei de maxim 200 lei/beneficiar;
 • transport și cazare pentru participantele la evenimentele internaționale în limita sumei de maxim 2.100 lei/beneficiar.

Femeia Antreprenor 2020: Înscrierea în program

Femeile antreprenor sau cele care vor să-și lanseze o afacere în perioada următoare se pot înscrie în cadrul acestui program de finanțare prin completarea online a formularului ce va fi disponibil pe site-ul MEEMA.

În cazul în care punctajele obținute de solicitante este egal, departajarea se va realiza în funcție de următoarele criterii:

 • nivelul de studii;
 • calitatea de asociat/acționar majoritar într-o IMM;
 • experiența profesională pe o funcție de conducere sau antreprenor;
 • clienți internaționali sau a desfășurat activități de promovare internațională;
 • a participat la activități/evenimente internaționale, în calitate de participant sau organizator, chiar și în mediul online;
 • data și ora înscrierii în program.

Înscrie-te pentru această finanțare

Trimite-ne un mesaj și te vom contacta în cel mai scurt timp pentru a-ți oferi mai multe informații despre această finanțare.

8 + 1 =